Anda di halaman 1dari 5

SEK.

MEN KEB CHUNG CHENG, SIBU


RANCANGAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TERAS)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI -TINGKATAN 3

Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Nilai

1. Reka Cipta  g  


 
9  
 
   
 
a. Pengenalpastian g 

 
 
 
masalah 9 

 
  
  
 

  à 
g 

 
    
ô      
 à 

   
 
9  
 
 g  
  

 
 
  
9    g     

 
   
 
 

  
 
  
 
 
  9  

   g 

    
 

c. Perekaan projek  g   
 Kemas
9     !" #" Kebersihan
 g       
ô d. Pemilihan reka g  

   

 
 bentuk   
   
9  

  $ $   

 $    $  
$  $ 
$ 
 $  


    g     
  
   

 
9    g      
e. Perancangan   g    
 
ô pembinaan projek 9   

 
 g 

 
 
  à 

  ) 
9 
   %à  & à  ' à  
 
  ' à  ( 

c c ?  


 
Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Nilai
 
9 
 

 g 
 
 


f. Pembinaan,
   
pengujian dan g 
 


pengubahsuaian 9 
 

      
 
! projek  g 

 
    

 
 à

9 
 
 
 
    *  
 
 g 
     
 
g 
 
 
 
9 
 
 
  

 
  g 

  
g   


   

 g 
 
 
 

g. Pendokumentasian 9 
 
       

4
 
    
 + à  
  g 
 
   à 

9 
 
  
    
 

2. Elektrik  g   

a. Mengira kos tenaga 9 

 
     
ô elektrik 9     g     * 
 
     ) 
g     à 

   

 g 
 
  
b. Pengenalan motor 9 

 
    à 

arus terus (DC(  
 g   
   * 

ô 9   

 
 ", % ( * 
 9   

 , %  (
9  
 
g  
    
  
 ",
 ",   


 
g    

 
g  
 
 
     
   
g    
c c ?  
 
  
   
    

Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Nilai

3. Elektronik    


 
 
ô a. Nama, Simbol dan 9   
  
  - 
 fungsi komponen 
 
  $ , ... $ , /ô $ , 0 à 

elektronik $ 
 $  $ 
  * 

    
 

       


b. Membaca dan 9  
  
 g
 
  
  * 
menterjemah   
   
   à

! lukisan skematik

  *  
 g 
     
9  
  
  
   

  
 


 

c. Penghasilan Projek  $   
 
9 
  
 $ 
  
 
9 
 
  $ 
 
  
 
    
   

 
 g      à 

6  
  à  
Waktu à
   
à
    
à
   
à
   1  

c. Penghasilan Projek 9 
 
   - 
 
      
  

  

c c ?  


 
9 
 
  
 -  

 

8 
 $ 
 
  
  
Waktu 
  à 

* 
9 
 
 
 - 
 
    
 
  
 *  

à 
9      -    
 
    
   

9 
 

 
 - 
 

 
 
    
$ 
    
 
 !
9    - Perbincangan dalam kumpulan bagi

     mengenalpasti situasi dimana projek ini
dapat diaplikasikan

Aras 1
4. Tempat Kediaman 9    
 - Penerangan pengertian tempat kediaman
a. Ruang Tempat  

Kediaman $      -
ô 9     
 g )  2 *   

  
 g )  2  à  
g )   2   ) 
9    à 

- Perbincangan tentang fungsi ruang * 

b. Keselesaan Tempat Aras 1


Kediaman 9     - Perbincangan tentang factor keselesaan

  
 tempat kediaman ia itu pengudaraan,
  
  
     
 


Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Nilai


 
c. Penjagaan Tempat 9   
  
 $   
 
Kediaman  
 
  
  
   à 
9     
   

c c ?  


 
 g   2
  
* 
g   2  à

6
Waktu 9 

  $ 
  
   $ 
  


 

 
 $ 

 


 
 
  
    
 

  

   

Aras 1 $       


   9       

  
  
  

  à 

!   g 0 ) 
 g 0  à  
g 
 à 

g à  
g à 

g à
     
  

9    $ 


   
    

$  
 
 
 
     ,   
  


Penerangan dan perbincangan tentang


alatan dan kelengkapan dapur

c c ?