Anda di halaman 1dari 2

TERIMA KASIH MC.

SALAM SATU JUPEM DAN SALAM MALAYSIA. YANG


BERBAHAGIA
TUAN
PENOLONG
PENGARAH
UKUR
TOPOGRAFI JUPEM MIRI, SR. SIMEON DEWAIL DAN
KELUARGA, PEM.PENOLONG PENGARAH UKUR EN.
RUMPANG ANAK TINGGI, PENOLONG-PENOLONG JURU
UKUR, PEGAWAI DAN KAKITANGAN SERTA TUAN-TUAN
DAN PUAN-PUAN YANG DIHORMATI SEKALIAN. SELAMAT
DATANG KE HARI KELUARGA JUPEM MIRI.
BERSYUKUR KEPADA TUHAN KERANA DENGAN LIMPAH
KURNIANYA KITA DAPAT BERHIMPUN PADA PAGI INI
UNTUK MEMERIAHKAN LAGI MAJLIS DAN DAPAT JUGA
KITA MAKAN, MINUM DAN BERGURAU BERSAMA SERTA
MENGERATKAN
HUBUNGAN
SILATURAHIM
ANTARA
KELUARGA JUPEM MIRI.
TIDAK LUPA JUGA SAYA MENGUCAPKAN BERBANYAK
TERIMA KASIH KEPADA AJK DAN ANGGOTA YANG
TERLIBAT SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
BERSAMA-SAMA MENJAYAKAN HARI KELUARGA PADA
HARI INI. TANPA KERJASAMA DARIPADA KITA SEMUA,
AGAK SUSAH UNTUK KITA MENJAYAKAN MAJLIS PADA
PAGI INI.
TERIMA KASIH JUGA KEPADA KETUA JAWATANKUASA
KEMUDAHAN TEMPAT, EN.NORAZMAN NORSHEN YANG
TELAH MEMILIH TEMPAT CAVE LONGHOUSE INI UNTUK
KITA MERAYAKAN HARI KELUARGA JUPEM. TUJUAN
SEBENAR UNTUK MEMILIH TEMPAT INI SUPAYA KITA
DAPAT BERHIMPUN BERSAMA-SAMA DENGAN KELUARGA
YANG DIKASIHI AGAR DAPAT MENIKMATI SUASANA
SEBENAR RUMAH PANJANG. UNTUK MAKLUMAN SEMUA,
REKA BENTUK RUMAH PANJANG INI AGAK BERLAINAN
DARI RUMAH PANJANG YANG DIBINA SEKARANG. REKA

BENTUKNYA DIBINA BERDASARKAN ASAL USUL RUMAH


PANJANG ORANG IBAN PADA ZAMAN NENEK MOYANG
DAHULU. AGAK JELAS PERBEZAANNYA BAGI RUMAH
PANJANG PADA ZAMAN DAHULU DENGAN PADA MASA
KINI.