Anda di halaman 1dari 23

MUKHAYYAM

BAHASA ARAB

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

2.0 TAJUK PROGRAM / AKTIVITI :


Mukhayyam Bahasa Arab 2015

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

3.0 OBJEKTIF
-Memotivasikan pelajar untuk lebih berkeyakinan mempelajari
Bahasa Arab
-Menghasilkan keseronokan untuk mempelajari B Arab
-Mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menarik
-Memberi peluang kepada pelajar untuk memperkukuhkan
asas Bahasa Arab
-Menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi di dalam B Arab.
-Teknik kemahiran untuk membina keupayaan diri menjadi
pelajar yang mempunyai minat terhadap B Arab
-Mencapai kualiti yang cemerlang dalam PT3 .

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

4.0 KUMPULAN SASARAN


Peserta adalah semua murid Kelas Aliran Agama(KAA)
Seramai 58 orang murid.
Pelajar Cemerlang boleh membantu guru apabila
mukhayyam diadakan di peringkat sekolah

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

5.0 TEMPOH PROGRAM


Dilaksanakan selama 2 hari 1 malam

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

6.0 CADANGAN KEKERAPAN PERLAKSANAAN


(Jika berkaitan)
Dicadangkan setiap daerah mengadakan mukhayam 2
kali setahun
( Sekali untuk tingkatan satu dan sekali untuk tingkatan 2)
Setiap program hendaklah dilaksanakan selepas selesai
tiga bab pertama

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

7.0 TEMPAT CADANGAN PERLAKSANAAN PROGRAM


Pusat-pusat latihan ( Chalet / Asrama Sekolah / Dewan sekolah)

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

8.0 KANDUNGAN MUKHAYYAM BAHASA ARAB


8.1. ( LDK 1 ) Taaruf (Dalam Bahasa Arab)
1. Salam perkenalan antara fasilitator dan peserta.
2. Memperkenalkan diri ,sekolah,keluarga, tempat tinggal,
hobi di kalangan peserta dalam kumpulan masingmasing.
(Lihat lampiran 1)

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

8.0 KANDUNGAN MUKHAYYAM BAHASA ARAB


8.2( LDK 2 ) Al- Majam & Hifz Hakim (Hafaz bijak)
1. Dimulai dengan penerangan ringkas cara mengunakan
kamus Arab dan mencari perkataan .
2. Setiap kumpulan diberikan 50 perkataan Arab dari buku teks.
3. Ahli Kumpulan mencari makna setiap perkataan dalam
kamus dalam masa 10 minit sambil menghafaz
4. Senarai perkataan diambil kembali oleh fasilitator
5. Ketua memilih 5 ahli kumpulan
6. Menulis semula kalimah-kalimah yang telah dihafaz mengikut
arahan fasilitator
7. Kumpulan yang paling banyak menulis semula perkataan
tersebut dengan tepat adalah kumpulan yang berjaya dalam
permainan ini.
(Lihat lampiran 2)

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

8.0 KANDUNGAN MUKHAYYAM BAHASA ARAB


8.3. Lubah Lughawiyah
Hatif Kharban ( talipon rosak):
Peserta pertama diberi masa 3 minit menghafaz sepuluh
perkataan kemudian disampaikan kepada peserta ke dua
dan peserta kedua kepada peserta ketiga serta
seterusnya. Peserta terakhir menulis semula semua
perkataan tersebut.
Semua peserta tidak dibenarkan mencatat/menulis
perkataan.
Permainan ini adalah untuk memastikan pelajar mengingati
dan menyebut dengan betul perkataan yang dibisikan.
(Lihat lampiran 3)

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

8.0 KANDUNGAN MUKHAYYAM BAHASA ARAB


8.4. Lubah Lughawiyah
Biduni Kalam ( teka ria )
1. Pembahagian kumpulan peserta.
2. Setiap ketua kumpulan memilih sampul yang
mengandungi ayat ( )
3. Lalu ketua kumpulan melakonkan dan mengisyaratkan
perkataan supaya ahlinya dapat meneka perkataan
dalam Bahasa Arab dengan tepat .
4. Masa meneka 3 minit.
5. 10 Markah bagi kumpulan yang berjaya meneka dengan
tepat

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

8.0 KANDUNGAN MUKHAYYAM BAHASA ARAB


8.5. Kalimat Muqattiaat ( / )
1. Kalimaat muqattiaat (teka silang kata):
2. Guru sediakan soalan dan klu kpd semua peserta
3. Peserta menjawab dalam kumpulan dalam masa setengah
jam.
4. (Lihat lampiran 4)
5. Jawapan setiap kumpulan dikumpul
6. Jawapan sebenar dibentangkan untuk menentukan markah
kumpulan berdasarkan bilangan jawapan yang betul

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

8.0 KANDUNGAN MUKHAYYAM BAHASA ARAB


8.6. ( LDK 4 ) El-Kanzul Makhfi ( )
Setiap kumpulan diberikan Panduan pertama untuk mencari
ayat yang disembunyikan di sesuatu tempat yang
berhampiran dengan lokasi program
Setelah peserta menemui ayat yang disembunyikan , peserta
akan mendapat panduan yang seterusnya sehinggalah
semua ayat lengkap dikumpulkan.
10 markah diberikan kepada kumpulan pertama, 9 kedua, 8
ketiga dan seterusnya.
Peserta akan mempersembahkan hasil carian dalam sesi
persembahan pelajar.
(Lihat lampiran 5)

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

8.0 KANDUNGAN MUKHAYYAM BAHASA ARAB


8.7 ( LDK 5 ) Persembahan ( Cintai Bahasa Syurga )
1. Pendedahan kepada aspek latihan pengucapan dan
lakonan hiwar ( dialog ) dengan menggunakan Bahasa Arab
melalui aktiviti persembahan secara berkumpulan.
2. Tajuk dan isi persembahan diperolehi melalui aktiviti Kanzul
Makhfiy

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

8.0 KANDUNGAN MUKHAYYAM BAHASA ARAB


8.8 Tazkirah
1. Dilaksanakan oleh fasilitator dalam bahasa arab yang
mudah difahami oleh peserta.
2. Menggunakan tajuk yang telah ditetapkan dari buku
teks tingkatan 2 seperti berikut:(i) Al-Iltizamul bil-Auqat ()
(ii)Addin Al-Islami ()
(iii)Al-Aqlu salim fil jismi salim ()
3. Teks tazkirah hendaklah diedarkan kepada para
peserta
4. Penyampai hendaklah menyediakan soalan-soalan
berdasarkan teks

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

12. TENTATIF PROGRAM


Hari Pertama :
2.30 ptg -3.30ptg
3.30 ptg -5.00 ptg
5.00 ptg -6..00 ptg
6.00 ptg -9.15 mlm
9.15 mlm-11.30 mlm
Hari Kedua :
5.00 pagi-7.00 pagi
7.00 pag -8.15 pagi
8.15 pagi-10.30 pagi
10.30 pagi-11.00 pagi
11.00 pagi-12.30 tgh
2.30 ptg -4.00 ptg
4.00 ptg -4.30 ptg
4,30 ptg 5.00 ptg

: Pendaftaran / Minum Petang


: Taklimat / solat Asar / Al- Baramij
: LDK 1 Taaruf & Tahbibul Lughah.
: Makan Malam / Solat Maghrib / Tazkirah/Solat Isyak
: LDK 2 Al-Mukjam & Hifz Hakim
: Qiyamullail,Solat subuh & tazkirah
: Riadhah & Futhur,Istidad Nafs
: LDK 3 Lubah Lughawiyah :
Bidun Kalam,
Hatif Kharban,
: Minum
: LDK 4 Elkanzul Mahfiy
: Persembahan kumpulan ( cintai bahasa Syurga )
: Majlis Penutupan / Taslim Hadayah
: Solat Asar, bersurai

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

13.0 KOS PERBELANJAAN (1 PROGRAM) :


Anggaran kos yang terlibat dalam perlaksanaan 1 program adalah seperti
berikut :PENDAPATA
ANGGARA
PERBELANJAAN
RM
( cadangan untuk
mukhaiyam
peringkat sekolah )
N
N
Peruntukan
Khas KAA
2009

RM
5,000.00

Penginapan 120 X RM15.00

RM
1,800.00

PIBG

RM 1200.00

Pakej Makan & Minum


A)Pelajar 120 X RM 15.00 x 2 hari

RM
3,600.00

B) Bahan alat tulis:-Pen RM1.00 X120 Orang= RM 120.00


-Fail RM1.00X120Orang= RM 120.00
-BukuNota RM1.00X120 Orang= RM
120.00
-Teg Nama RM0.50 X 120 Orang=
RM60.00

RM
420.00

C) Hadiah (10 kumpulan)


-Johan kumpulan RM 50.00
-Naib Johan kumpulan RM 40.00
-Tempat ketiga kumpulan RM 30.00
-Sagu hati setiap kumpulan: RM 140.00
-Hadiah Individu:(i) Pelajar Contoh dan terbaik (L) RM
20.00
(ii) Pelajar Contoh dan terbaik (P) RM

RM
260.00

RM 6,200.00

RM
40.00

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

14.0 . JAWATANKUASA PELAKSANA:


(Contoh)
Penasihat Bersama
Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Naib Pengerusi III
Penyelaras
Setiausaha
Bendahari
AJK

:PPD dan semua Pengetua sekolah terlibat


:Penolong PPD (Pendidikan Islam) Daerah
:
:
:
:
:
:
:Semua guru Bahasa Arab .

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

15.0 PENUTUP
Besarlah harapan agar program ini mendapat kerjasama
daripada semua pihak dan berjaya dilaksanakan
dengan lancar.
Semoga program ini menjadi penggerak kepada
kecemerlangan Bahasa Arab serta pelajar KAA dan
SABK di setiap daerah.
Diharap usaha yang baik ini akan diberkati dan
dilimpahkan rahmat oleh Allah jua.

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

Lampiran 1a.................................. ................................ :
..................................................
/................. : // /
//// ... / ..... ......
............................... ..................................
............................. ..................................
: // / / /
/ ...................................................................

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

Lampiran 1b................................... .............................. :
..................................................
/................. : // /
//// ... / ...//..
.................................. ...............................
............................... .................................
: / / / / /
...................................................................
/

MUKHAYYAM BAHASA ARAB

)(lampiran 3