Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu: 1
2016
TAHUN/
MASA/
MATAPELAJ
ARAN

Hari: Selasa

KANDUNGAN

DUNIA SENI Bidang: Menggambar


VISUAL
Tema dan Tajuk: Alam Semula
3 Nilam
Jadi (Epal dan Oren)
0815-0915
pagi
1.2
1.3
Persepsi Estetik
Aplikasi Seni
Ekspresi
Seni
1.1.1 Unsur Seni
1.2.1 Media
1.3.1
1.2.1.1
1.3.2
1.2.1.2
1.3.3

Tarikh: 5 Januari

IMPAK/CATA
TAN

EMK:
Kreativiti dan
Inovatif
BBM:
1.4
Apresiasi
Gambar Epal
Seni
dan Oren,
1.4.1
Kertas
1.4.2
Lukisan,
Pensel Lukis,
Pensel Warna
Refleksi:

1.1.2 Prinsip
1.2.2 Proses
dan Teknik
1.2.2.1
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran, murid
dapat :
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti garisan,
ruang, bentuk, warna, imbangan,
dan kepelbagaian yang terdapat
pada alam semula jadi, dan karya
lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat
lukisan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

Aktiviti:
1. Guru menunjukkan gambar
epal dan oren
2. Guru berbincang mengenai
media, bahan yang
diperlukan dan tugasan seni
bersama murid
3. Murid menghasilkan lukisan
mengikut kreativiti
4. Murid mempamerkan
lukisan mereka dan
meceritakan hasil seni
mereka
5. Guru memberikan
peneguhan positif kepada
murid
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti adlaah
berdasarkan empat standard
kandungan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu: 1
2016
TAHUN/
MASA/
MATAPELAJ
ARAN

Hari: Selasa

KANDUNGAN

PEND. SENI Bidang: Menggambar


VISUAL
Tema dan Tajuk: Alam Semula
5 Mutiara
Jadi (Sejambak Bunga)
1205-1305
petang
1.2
1.3
Persepsi Estetik
Aplikasi Seni
Ekspresi
Seni
1.1.1 Unsur Seni
1.2.1 Media
1.3.1
1.2.1.1
1.3.2
1.2.1.2
1.3.3

1.1.2 Prinsip

Tarikh: 5 Januari

IMPAK/CATA
TAN

EMK:
Kreativiti dan
Inovatif
BBM:
1.4
Apresiasi
Gambar
Seni
Bunga, Kertas
1.4.1
Lukisan,
1.4.2
Pensel Warna
1.4.3
Refleksi:

1.2.2 Proses
dan Teknik
1.2.2.1
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran, murid
dapat :
Menghasilkan lukisan
menggunakan media kering
dengan menekankan bahasa
seni visual.
Mengaplikasikan media serta
proses dan teknik secara
kreatif.
Membuat apresiasi terhadap
karya.
Aktiviti:
6. Guru menunjukkan gambar
bunga
7. Guru berbincang mengenai
media, bahan yang
diperlukan dan tugasan seni
bersama murid
8. Murid menghasilkan lukisan
mengikut kreativiti
9. Murid mempamerkan
lukisan mereka dan
meceritakan hasil seni
mereka
10.Guru memberikan
peneguhan positif kepada
murid
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti adlaah
berdasarkan empat standard
kandungan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu: 1
Januari 2016

Hari: Khamis

Tarikh: 7

TAHUN/
MASA/
MATAPELAJ
ARAN

KANDUNGAN

DUNIA SENI Bidang: Menggambar


VISUAL
Tema dan Tajuk: Alam Semula
3 Baiduri
Jadi (Epal dan Oren)
1105-1205
t/hari
1.2
1.3
Persepsi Estetik
Aplikasi Seni
Ekspresi
Seni
1.1.1 Unsur Seni
1.2.1 Media
1.3.1
1.2.1.1
1.3.2
1.2.1.2
1.3.3

IMPAK/CATA
TAN

EMK:
Kreativiti dan
Inovatif
BBM:
1.4
Apresiasi
Gambar Epal
Seni
dan Oren,
1.4.1
Kertas
1.4.2
Lukisan,
Pensel Lukis,
Pensel Warna
Refleksi:

1.1.2 Prinsip
1.2.2 Proses
dan Teknik
1.2.2.1
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran, murid
dapat :
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti garisan,
ruang, bentuk, warna, imbangan,
dan kepelbagaian yang terdapat
pada alam semula jadi, dan karya
lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat
lukisan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

Aktiviti:
1. Guru menunjukkan gambar
epal dan oren
2. Guru berbincang mengenai
media, bahan yang
diperlukan dan tugasan seni
bersama murid
3. Murid menghasilkan lukisan
mengikut kreativiti
4. Murid mempamerkan
lukisan mereka dan
meceritakan hasil seni
mereka
5. Guru memberikan
peneguhan positif kepada
murid
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti adlaah
berdasarkan empat standard
kandungan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu: 2
2016
TAHUN/
MASA/
MATAPELAJ
ARAN

Hari: Selasa

KANDUNGAN

DUNIA SENI Bidang: Menggambar


VISUAL
Tema dan Tajuk: Alam Semula
3 Nilam
Jadi (Rama-rama)
0815-0915
pagi
1.2
1.3
Persepsi Estetik
Aplikasi Seni
Ekspresi
Seni
1.1.1 Unsur Seni
1.2.1 Media
1.3.1
1.2.1.1
1.3.2
1.2.1.2
1.3.3

1.1.2 Prinsip

Tarikh: 12 Januari

IMPAK/CATA
TAN

EMK:
Kreativiti dan
Inovatif
BBM:
1.4
Apresiasi
Gambar
Epal
Seni
dan Oren,
1.4.1
Kertas
1.4.2
Lukisan,
Pensel Lukis,
Pensel Warna
Refleksi:

1.2.2 Proses
dan Teknik
1.2.2.1
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran, murid

dapat :
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti ruang,
bentuk, warna, imbangan dan
kepelbagaian yang terdapat pada
alam semula jadi, objk buatan
manusia dan karya menggambar
teknik catan
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam menggambar teknik
catan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

Aktiviti:
1. Guru menunjukkan gambar
rama-rama
2. Guru berbincang mengenai
teknik yang akan digunakan
3. Murid menghasilkan lukisan
mengikut kreativiti
4. Murid mempamerkan
lukisan mereka dan
meceritakan hasil seni
mereka
5. Guru memberikan
peneguhan positif kepada
murid
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti adalah
berdasarkan empat standard

kandungan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu: 2
2016
TAHUN/
MASA/
MATAPELAJ
ARAN

Hari: Selasa

KANDUNGAN

Tarikh: 12 Januari

IMPAK/CATA
TAN

PEND. SENI Bidang: Menggambar


VISUAL
Tema dan Tajuk: Alam Semula
5 Mutiara
Jadi (Sejambak Bunga)
1205-1305
petang
1.2
1.3
Persepsi Estetik
Aplikasi Seni
Ekspresi
Seni
1.1.1 Unsur Seni
1.2.1 Media
1.3.1
1.2.1.1
1.3.2
1.2.1.2
1.3.3

1.1.2 Prinsip
1.2.2 Proses
dan Teknik
1.2.2.1
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran, murid
dapat :
Menghasilkan lukisan
menggunakan media kering
dengan menekankan bahasa
seni visual.
Mengaplikasikan media serta
proses dan teknik secara
kreatif.
Membuat apresiasi terhadap
karya.
Aktiviti:
1. Guru meminta murid
bersedia dengan keperluan
mewarna
2. Guru meminta murid untuk
menyambung kembali
tugasan mereka
3. Murid menghasilkan lukisan
mengikut kreativiti
4. Murid mempamerkan
lukisan mereka dan
meceritakan hasil seni
mereka
5. Guru memberikan
peneguhan positif kepada

EMK:
Kreativiti dan
Inovatif
BBM:
1.4
Apresiasi
Gambar
Seni
Bunga, Kertas
1.4.1
Lukisan,
1.4.2
Pensel Warna
1.4.3
Refleksi:

murid
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti adlaah
berdasarkan empat standard
kandungan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu: 2
Januari 2016
TAHUN/
MASA/
MATAPELAJ
ARAN

Hari: Khamis

KANDUNGAN

DUNIA SENI Bidang: Menggambar


VISUAL
Tema dan Tajuk: Alam Semula
3 Baiduri
Jadi (Rama-rama)
1105-1205
t/hari
1.2
1.3
Persepsi Estetik
Aplikasi Seni
Ekspresi
Seni
1.1.1 Unsur Seni
1.2.1 Media
1.3.1
1.2.1.1
1.3.2
1.2.1.2
1.3.3

Tarikh: 14

IMPAK/CATA
TAN

EMK:
Kreativiti dan
Inovatif
BBM:
1.4
Apresiasi
Gambar
Seni
Rama-rama,
1.4.1
Kertas
1.4.2
Lukisan,
Pensel Lukis,
Pensel Warna
Air, Berus

1.1.2 Prinsip
1.2.2 Proses
dan Teknik
1.2.2.1
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran, murid
dapat :
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti ruang,
bentuk, warna, imbangan dan
kepelbagaian yang terdapat pada
alam semula jadi, objk buatan

Refleksi:

manusia dan karya menggambar


teknik catan
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam menggambar teknik
catan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.
Aktiviti:
1. Guru menunjukkan gambar
rama-rama
2. Guru berbincang mengenai
teknik yang akan digunakan
3. Murid menghasilkan lukisan
mengikut kreativiti
4. Murid mempamerkan
lukisan mereka dan
meceritakan hasil seni
mereka
5. Guru memberikan
peneguhan positif kepada
murid
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti adalah
berdasarkan empat standard
kandungan