Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Tarikh
Masa
Mata Pelajaran
Kelas
Bilangan Murid
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

11 Januari 2016 (Isnin)


0850 - 1020 (1 Jam 30 Minit )
Bahasa Malaysia
2 Biru
31 Orang
Keluarga Harmoni - Hobi Mak Usu
1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku
kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul.

Standard
Pembelajaran

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.

Objektif
Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i. Mendengar dan mengujarkan sekurang-kurangnya dua daripada ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul dan tepat.

Aktiviti

1. Murid mendengar frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk. Kemudian, murid
mengujarkannya dengan sebutan yang betul dan tepat.
2. Murid membaca teks.
3. Murid mengenal pasti ayat majmuk dan membacanya.
4. Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam buku tulis dengan kemas
dan betul.
2. Pemulihan
Murid mengujarkan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan bimbingan guru.
Pengayaan
Murid memadankan ayat.

Pengisian
Kurikulum

Ilmu : Sivik dan Pendidikan Moral


Nilai : Kerajinan, Kasih sayang
EMK : Keusahawanan

Bahan Bantu
Belajar
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran /
Pentaksiran
Refleksi

KB

: Mengenal pasti

KP

: Verbal linguistik

Buku Teks dan Buku Tulis