Anda di halaman 1dari 4

Surabi Bandung

Diah Ayu Novitasari

Surabi
atawa Serabi nyata salah sahiji jajanan has Bandung. Kueh ieu dijieun ti tipung
bas sarta santan ieu ngabogaan wangun sepertos pancake. Ku margi ta, iasa
disebut surabi ieu th pancake ala Indonesia. Bdana kalawan pancake, surabi
dimasak di luhur tungku eusina arang kalawan ngagunakeun citakan anu dijieun ti
taneuh ningali. Sarta wangun surabi ieu langkung kandel dibandingkeun pancake
anu ipis sarta rata. Sarta bdana pancake ngagunakeun bahan dasar tarigu, endog
sarta susu, sedengkeun Indonesia tipung bas sarta santan, anu mangrupa bahan
dasar anu umum dipak dina leeutan atawa jajanan tradisional anu aya di
Indonesia.
Nurutkeun sababaraha asal anu abdi maos, saur surabi asalna ti nalika
Sunda yaktos sura anu hartina ageung. Janten surabi iasa og dianggap
minangka leeutan ageung anu disajikeun haturan para pembesar atawa disajikeun
ngan dina waktos dinten-dinten ageung wa dina jaman kapungkur. Nurutkeun ku
salah sahiji blog ti internt, konon saur toko surabi kahiji parantos aya saprak
warsih 1923, nanging kahiji kalinya didamel surabi teu acan dipikanyaho sacara
tangtos warsih na, margi kueh surabi ieu parantos lami pisan aya. Sangkaan surabi
ieu diadopsi ti pancake anu asalna ti ropa, ningali kitu kaayaanana kemiripan
wangun. Perkawis ieu iasa wa lumangsung nginget sajarah Indonesia anu dijajah
ku bangsa ropa sepertos Belanda sarta Inggris.

Surabi aya dua rupa, yaktos surabi amis anu disajikeun kalawan saus gula
beureum anu dina basa Sunda disebut kinca sarta surabi asin kalawan taburan
oncom anu parantos dimasak leuwih tiheula.
Seiring kalawan hal mekar jaman, surabi anu baheulana dianggap leeutan
atawa jajanan anu kuno atawa disebut jadul kiwari parantos robih barobah
kaayaan leeutan atawa jajanan anu kakoncara disukai seueur jalmi. Margi surabi
ayeuna henteu ngan ngabogaan dua rasa wa. Pilihan rasa ayeuna rupa-rupa pisan
sepertos, coklat, kju, endog, mayonase, strobri, durian, sarta aya og s krim
kalawan taburan oreo, greentea, saus redvelvet, marshmallow, kacang, sarta sanessanes. Nurutkeun abdi kalawan kitu kaayaanana inovasi surabi kalawan pilihan
rasa anu rupa-rupa mangrupa usaha kanggo ngamumul leeutan tradisional
supados henteu dipohokeun ku balara Indonesia.

Surabi atau Serabi adalah salah satu jajanan khas Bandung. Kue ini terbuat
dari tepung beras dan santan ini memiliki bentuk seperti pancake. Oleh karena itu,
bisa disebut surabi ini adalah pancake ala Indonesia. Bedanya dengan pancake,
surabi dimasak di atas tungku berisi arang dengan menggunakan cetakan yang
terbuat dari tanah liat. Dan bentuk surabi ini lebih tebal dibandingkan pancake
yang tipis dan rata. Serta bedanya pancake menggunakan bahan dasar telur, terigu
dan susu, sedangkan Indonesia tepung beras dan santan, yang merupakan bahan
dasar yang umum digunakan dalam makanan atau jajanan tradisional yang ada di
Indonesia.
Menurut beberapa sumber yang saya baca, kata surabi berasal dari
bahasa Sunda yaitu sura yang berarti besar. Jadi surabi bisa juga dianggap
sebagai sebagai makanan besar yang disajikan bagi para pembesar atau disajikan
hanya pada saat hari-hari besar saja pada jaman dahulu. Konon katanya(toko)
surabi pertama sudah ada sejak tahun 1923, namun pertama kalinya dibuat surabi
belum diketahui secara jelas tahunnya, karena kue surabi ini sudah sangat lama
ada. Kemungkinan surabi ini diadopsi dari pancake yang berasal dari Eropa,
melihat adanya kemiripan bentuk. Hal ini bisa saja terjadi mengingat sejarah
Indonesia yang dijajah oleh bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris. Surabi
terdapat dua macam, yaitu surabi manis yang disajikan dengan saus gula merah
yang (dalam basa Sunda) disebut kinca dan surabi asin dengan taburan oncom
yang sudah dimasak terlebih dahulu.
Seiring dengan perkembangan jaman, surabi yang dulunya dianggap
makanan atau jajanan kelas rendah pinggir jalan (yang kuno atau disebut jadul)
kini sudah berubah menjadi makanan atau jajanan yang terkenal disukai banyak
orang. Sebab surabi sekarang tidak hanya memiliki dua rasa saja. Pilihan rasa saat
ini sangat beragam seperti, coklat, keju, telur, mayonase, stroberi, durian, dan ada
juga es krim dengan taburan oreo, kacang, dan lain-lain. (menurut saya) Dengan
adanya inovasi surabi dengan pilihan rasa yang beragam merupakan upaya untuk
melestarikan makanan tradisional agar tidak dilupakan oleh masyarakat Indonesia.