Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

Arahan :
Setiap soalan disertakan dengan empat jawapan sebagai pilihan . Di antara
empat jawapan tersebut terdapat satu jawapan yang paling tepat menjadi
jawapan kepadaa soalan . Bulatkan jawapan tersebut.
1. Setiap hari Jumaat, penganut agama Islam akan bersembahyang di
___________ .
A
B
C
D

surau
masjid
rumah
di mana-mana sahaja

2. Semua agama mementingkan amalan yang baik seperti di bawah ini,


KECUALI ___________.
A.
B.
C.
D.

Bersyukur
Bersedekah
Bercakap benar
Sombong

3. Rakan kamu secara tidak sengaja telah menumpahkan air minuman ke


atas baju
kamu. Apakah yang patut kamu lakukan?
A
B
C
D

Memaafkannya kerana tidak disengajakan


Memarahinya dengan kata-kata yang tidak sopan
Tidak memaafkannya
Melaporkan kepada guru disiplin

4. Penganut agama Kristian menyambut perayaan _____________ pada 25


Disember setiap tahun
A.
B.
C.
D.

Tahun Baru Cina


Hari Raya Aidilfitri
Hari Gawai
Krismas

5. Berikut adalah agama-agama yang terdapat di Malaysia, KECUALI


___________ .
A.
B.
C.
D.

Kristian
Buddha
Pagan
Hindu

6. Sebelum masuk ke bilik guru, kita perlu _____________ agar guru


bersedia menerima kedatangan kita.
A.
B.
C.
D.

Mengetuk pintu
Ketawa
Menjerit nama
Meredah masuk

7. Munirah menjadi pelajar cemerlang di sekolahnya setiap tahun kerana


dia
mempunyai semangat ____________ dalam apa jua perkara yang
dilakukannya.
A
B
C
D

tolong menolong
kesukanan
berdaya maju
toleransi

8. Siew Meng sentiasa menjaga ______________ ketika berbual dengan


rakan-rakan
sekelasnya.
A
B
C
D

tingkahlakunya
pertuturannya
kesopanannya
kecantikkannya

9. Senaman menolong mencergaskan badan dan __________ kita.


A
B
C
D

hati
minda
jiwa
perasaan
2

10.
Sakijan ingin memulangkan pensel yang dipinjam daripada
Junairi. Ucapan yang perlu dinyatakan ialah ________________ .
A.
B.
C.
D.

Terima kasih ....


Maafkan saya ....
Izinkan saya....
Jangan buat lagi ....

11.
Orang yang yakin pada diri untuk melakukan sesuatu pasti akan
____________ .
A. gagal
B. kecewa
C. berjaya
D. sedih
12.

Azalia dan Leha merupakan dua orang sahabat baik. Mereka sentiasa
mengamalkan _______________ dan ______________ yang sederhana
dalam
pergaulan seharian.
A
B
C
D
13.

Wan menyerahkan dompet yang dijumpainya di sekolah kepada guru


disiplin. Dia mengamalkan sikap ___________ .
A
B
C
D

14.

tingkahlaku, tutur kata


sikap terbuka, bebas
sikap bebas, perasaan benci
tutur kata, sikap terbuka

sederhana
belas kasihan
kejujuran
terima kasih

Norseh terambil buku Matematik Remoi . Dia patut ________________ .


A
B
C
D

memberitahu Remoi
beritahu apabila ditanya Remoi
membuang buku itu
tidak perlu beritahu sesiapa

15.

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan sikap ikhlas?


A
Saroja menderma sebahagian wang tabungnya kepada mangsa
banjir
B
Saroja menderma kerana ingin mengikut rakan-rakannya
menderma
C
Saroja memberitahu rakan-rakannya bahawa dia merupakan
penderma
terbanyak
D
Saroja tidak menderma langsung

16.

Sumbangan yang ikhlas akan sentiasa ______________ .


A
B
C
D

17.

Carmen mengucapkan _____________ kepada jirannya yang menolong


menjaga rumahnya semasa ketiadaanya.
A
B
C
D

18.

syabas
terima kasih
tahniah
selamat jalan

Mengamalkan sikap _________________ akan mengeratkan lagi


perhubungan dengan orang lain.
A
B
C
D

19.

dikenang
disebut
dicaci
diragui

menghormati
pentingkan diri
suka
marah

Sumbangan dan bantuan daripada orang lain kepada kita haruslah


_______________.
A. dihayati
B. dilupakan
C. dibuang
D. dihargai

20.

Bagaimanakah cara bercakap yang sesuai semasa meminta tolong?


A.
B.
C.
D.

Sopan santun
Marah
Malu
Memaksa

BAHAGIAN B
Soalan B (1)
Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.
Terima Kasih
Lembut

Cina
Tekun

Hormat-Menghormati

Setiap agama dalam dunia ini menggalakkan penganutnya hidup


tolong-menolong dan _______________ antara satu sama lain .

Makan dengan menggunakan penyepit adalah amalan kaum


____________ .

Ajman mengucapkan ______________ kepada Selen kerana


membelikannya sebungkus nasi lemak.

Ipon menegur sikap adiknya yang nakal dengan suara yang


_______________ .

Tong Seng membuat kerja yang diberikan dengan ____________ .

Soalan B (2)
Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.
Erat
Memperlahankan
1
2
3
4

Mempersendakan
Sopan

Menghormati

Saya memakai pakaian yang __________________ ketika menghadiri


majlis kesyukuran di rumah jiran.
Saya akan _________________ bunyi radio di rumah apabila melihat jiran
sedang bersembayang.
Saya patut ______________ jiran yang berpuasa dengan tidak makan dan
minum di hadapannya.
Kita tidak patut __________________ amalan ibadat dan kepercayaan
jiran.

Apabila kita hormat- menghormati amalan ibadat dan kepercayaan


jiran, hubungan kita dengan jiran akan bertambah _________________.

Soalan B (3)

Soalan B (4)

Tandakan ( ) untuk amalan yang baik, dan ( X ) untuk amalan yang tidak
baik
PERLAKUAN

JAWAPAN

1. Asmah suka berkhayal semasa guru sedang


mengajar di hadapan kelas
2. Raju bercakap dengan sopan dengan rakanrakan dan guru-gurunya
3. Jasmin selalu bertanya khabar dengan jiranjirannya setiap kali berjumpa
4. Kamal suka mengejek dan mentertawakan
Ganesh yang cacat pendengaran
5. Suraya akan mencatat isi penting dalam
ucapan Guru Besar semasa perhimpunan
6. Singh suka tidur di dalam kelas dan malas
membuat kerja sekolah
7. Aini lebih mengutamakan permainan video
daripada membantu ibunya mengemas rumah
8. Husin memujuk Senah dengan memeluknya
apabila Senah merajuk dengan Husin
9. Semua murid beratur dengan kemas dan
teratur semasa membeli makanan di kantin
10.
Zainal selalu membantu guru membawa
barang daripada bilik guru ke dalam kelas

Soalan B (5)

Fahami situasi. Tunjukkan tindakan yang perlu kamu lakukan dan


nyatakan perasaan.
Situasi

Tindakan

1. Ketua kampong
meminta kamu
mengedarkan risalah
tentang bahaya
denggi kepada
penduduk kampong.
2. Anak jiran kamu
kelihatan muram
kerana tercicir wang.

3. Kamu terserempak
jiran kamu terjatuh
semasa menuruni
tangga.

4. Kamu ternampak
anak kucing jiran
kamu yang kelaparan
di hadapan rumah
kamu.
5. Jiran kamu meminta
kamu mengangkat
pasu bunganya.

KERTAS SOALAN TAMAT

10

Perasaan