Anda di halaman 1dari 3

Malin Kundang

baheula di pantai Air Manis, Padang Sumatera Barat aya hiji randa
namina Mande Rubayah eta randa gaduh anak lalaki namina Malin
Kundang. Malin Kundang dipikanyaah pisan ku indungna lantaran saprak
manehna alit tos dikantunkeun ku bapana. Malin Kundang oge tos
dewasa,sarta manehna kedah tiasa ngarobah kahirupan ekonomi
kulawargana. Dini hiji dinten Rasyid, anu henteu sanes nyaeta
rerencangan Malin Kundang terang bade aya kapal ageung nu eukeur
balayar di pantai Air Manis sarta manehna boga niat ngajak Malin
Kundang merantau sareng anjeunna.
Rasyid : Assalamualaikum Wr. Wb.
Malin Kundang : Waalaikumsalam Wr. Wb. Oh anjeun, aya naon Rasyid?
Rasyid : Aya wartos sae kanggo urang duaan. Abdi tadi ningali aya hiji
kapal ageung anu keur nyarande di basisir pantai Air Manis, bisi we urang
tiasa ngiring bubuara naek kapal eta, dek ngiring merantau jeung kuring
moal?
Malin Kundang : Wah kaleresan. Abdi oge bosen hirup miskin wae...abdi
oge hoyong ngarobah nasib, jadi iraha miosna?
Rasyid : Kumaha lamun enjing?
Malin Kundang : Nya entos atus, tapi abdi kedah neda restu ka indung
kuring tiheula.
Rasyid : Sae atuh, enjing abdi antosan anjeun di darmaga tabuh 9 nya.
Malin Kundang : Heueuh, haturnuhun sobat.
Wengina Malin Kundang geura-giru neda restu ka indungna anu
cikeneh wangsul didamel.
Malin Kundang : Ibuu...abdi hoyong ngarubah nasib.
Mande : Kumaha carana?
Malin Kundang : Tadi isuk-isuk abdi dipasihan terang Rasyid aya kapal anu
sandar di basisir pantai desa, janten malin bade merantau ngiring ka
kapal eta.
Mande : Malin.... ibu teh tos sepuh, Malin tega ninggalkeun ibu nyalira?
Malin Kundang : Malin oge henteu tega bu. Tapi, Malin oge hoyong
ngarobah nasib urang sarta barobah kahirupan Malin bu... Malin tos bosen
hirup miskin wae bu...
Mande : Nya atos lamun saleresna kitu kahayangna,ibu oge hoyong Malin
jadi jelema anu sukses. Iraha Malin bade angkatna?

Malin Kundang : Enjing bu.


Mande : Meni enggal pisan Malin ninggalkeun ibu teh.
Malin Kundang : Muhun bu. Doakeun Malin supados dugi ka tujuan.
Enjingna Malin Kundang, Ibu, sarta Rasyid mios nuju ka Pantai.
Mande : Hati-hati Malin!
Malin Kundang : Doakeun Malin meh jadi orang sukses bu.
Malin Kundang sarta Rasyid mios ka pangumbaraan. Sedengkeun,
indung Malin Kundang angger cicing di Lembur Pantai Air Manis. Pas nepi
ditempat pangumbaraan, Rasyid sarta Malin Kundang istirahat di warung.
Malin Kundang : Urang bade damel naon?
Rasyid : Henteu terang abdi oge.
Apekteh hiji jalma di warung ngadenge parcakapan Malin Kundang
jeung Rasyid.
Saudagar : Aranjeun keur neangan pagawean?
Rasyid : Leres tuan.
Saudagar : Kaleresan abdi nuju pilari 2 jalmi padamel, aranjeun hoyong?
Rasyid : Tangtos wae abdi hoyong Tuan. Iraha abdi tiasa mimiti didamel?
Saudagar : Mimitina tiasa enjing di imah kuring.
Malin Kundang : Bumi tuan dimana?
Saudagar : Hayu ngilu.
Malin Kundang sarta Rasyid ngiring sareng Saudagar mios
kaimahna. Rupina Malin Kundang langkung giat lamun dibandingkeun
jeung Rasyid sarta sang Saudagar oge nyadar perkawis eta. Dugi
saterusna anak saudagar anu namina Putri dongkap sarta ningali kadua
pawage anyar bapana eta, rupina Putri oge kagum kana katampanan
Malin, ahirna Putri oge jatuh cinta kana pandangan pertama.
Putri : Bapa saha wasta pagawe anyar eta?
Saudagar : Numana?
Putri : Anu kersaan sarta kasep eta.
Saudagar : Oh eta ngaranna Malin Kundang.
Putri : Oh rupina ngaranna Malin Kundang.
Saudagar : Emangna aya naon?
Putri : Teu aya nanaon pa.