Anda di halaman 1dari 3

BIDANG AKADEMIK

1)KETUA PENYELARAS PANITIA EKONOMI ASAS


2) GURU MATA PELAJARAN EKONOMI ASAS, PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN
BIDANG HEM
1)GURU KELAS 5 EKONOMI
2)PENYELARAS KESIHATAN
3)AJK TANDAS DAN RETIKULASI AIR

IDANG KOKURIKULUM
1)KETUA PENASIHAT KELAB SENI BUDAYA
2)KETUA RUMAH SUKAN LAKSAMANA
3)GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM PENGAKAP
4)BENDAHARI KOPERASI
Rpt
Dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan
Rph
Diuruskan setiap hari dan disemak oleh Pengetua atau GPK pada setiap minggu
Lunjur ea
Diuruskan dengan baik dan sesi PdP berjalan mengikut jadual yang ditetapkan
Hasil keputusan SPM 2016
Hasil keputusan SPM 2016
Gubal soalan
Disediakan mengikut ketetapan pembahagian tugas
Dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan
Dapat disiapkan dengan merujuk piawai SPM dan PT3
Panitia ea

Dapat diuruskan dengan baik sepanjang tempoh


Dapat dikemaskini mengikut maklumat/data yang terkini dan mengikut perubahan
semasa
Dapat dibelanjakan seperti yang dirancang
Dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan
Dapat menjalankan akiviti dengan sempurna dan seperti yang dirancang
Dapat diserahkan kepada GPK pada tempoh yang ditetapkan
Dapat diserahkan kepada GPK pada tempoh yang ditetapkan

Guru kelas
Diuruskan dengan baik setiap hari
Direkodkan di dalam Buku Kedatangan Murid
Dapat diserahkan pada tempoh yang telah ditetapkan
Dapat dikemaskini dengan maklumat terkini bagi setiap fail
Diuruskan dan diserahkan kepada Bendahari PIBG dan GPK

Koop bendahari
Diuruskan dengan baik mengikut tugas yang diberikan
Direkodkan dalam rekod hasil jualan dan penyata bank
Direkodkan penyata kewangan setiap bulan dan dibentangkan semasa mesyuarat
Diuruskan dengan baik setiap kali bertugas
Direkodkan dengan baik dan diserahkan kepada juruaudit SKM
Dapat dihadiri dengan baik setiap mesyuarat yang diadakan

Seni budaya
Dapat dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan
Dapat dierahkan kepada PK Kokurikulum seperti tempoh yang ditetapkan

Dapat menyertai persembahan peringkat sekolah dan peringkat luar


Dapat merekod kehadiran murid terlibat dan dokumentasi aktiviti yang dijalnkan
Pengakap
Dapat diuruskan dengan baik dengan memetuhi jadual yang telah ditetapkan
Dapat diuruskan dengan baik dengan memetuhi jadual yang telah ditetapkan

Ketua rumah
Dapat dihadiri dan diuruskan dengan baik sepanjang latihan sukan
Dapat merekod kehadiran seperti dalam boring kawalan/senarai nama
Dapat mengawal dengan baik bagi memastikan penglibatan semua murid
Guru bertugas
Diuruskan dengan baik setiap hari
Diuruskan dengan baik setiap kali bertugas
Diuruskan dengan baik setiap hari mengikut spesifikasi tugas