Anda di halaman 1dari 12

KEDUDUKAN WANITA

DI DALAM ISLAM
TASAWWUR ISLAM (EID1133)
PENSYARAH : DR. MOHAMMAD DAOH
NAMA: NURAZIZA SYAFFA BT. AHMAD
SOYUTI (3154001781)

Definisi
makhluk yang
diciptakan oleh Allah
SWTdaripada tulang
rusuk kiri Nabi Adam as

Wanita di Masa Jahiliyah

Wanita pada zaman jahiliyah (sebelum diutusnya


Rasulullah S.W.T) pada umumnya tertindas dan
terkongkong khususnya di lingkungan bangsa Arab.

Bentuk penindasan ini di mulia sejak kelahiran sang


bayi, aib besar bagi sang ayah bila memiliki anak
perempuan.

Sebahagian daripada mereka sanggup tanam bayi


hidup-hidup dan ada yang membiarkan hidup tetapi
dalam keadaan rendah dan hina bahkan dijadikan
sebagai harta warisan dan bukan termasuk ahli
waris.

Allah Taala berfirman:
} :
(59-58 : { )

" Dan apabila seseorang dari


mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan,
hitamlah (merah padamlah)
mukanya dan dia sangat marah.
Ia menyembunyikan dirinya dari
orang banyak, disebabkan
buruknya berita yang
disampaikan kepadanya.
Apakah dia akan
memeliharanya dengan
menanggung kehinaan ataukah
akan menguburkannya ke
dalam tanah (hidup-hidup)?
Ketahuilah, alangkah buruknya
apa yang mereka tetapkan itu."
( QS. Al-Nahl: 58-59).

Ganjaran Islam kepada Wanita

Rasulullah S.W.T mengkhususkan bagi


mereka hari tertentu untuk belajar.

Islam mewasiatkan untuk berbuat baik


kepada wanita.

Islam menjaga kehormatan mereka


dengan menutup aurat serta melarang
mereka menampakkan aurat mereka.

Firman Allah S.W.T dalam Surah An-Nisa'


ayat 34 yang bermaksud:
"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi
kaum wanita oleh kerana Allah telah
melebihkan sebahagian mereka
(lelaki) atas sebahagian yang lain
(wanita) dan kerana mereka (lelaki)
telah menafkahkan sebahagian dari
harta mereka. Sebab itu, maka wanita
yang solehah ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri"..

Peraturan dan tuntutan


kepada wanita Islam
Wanita

Islam hendaklah memelihara pandangan,


kemaluan dan tidak menampakkan perhiasan
mereka melainkan yang diharuskan sahaja.

Tempat

yang paling baik bagi wanita adalah di

rumah.
Islam

meletakkan peraturan dan tuntutan tertentu


bagi menjaga hubungan antara lelaki dan wanita.

Larangan

musafir seorang wanita melainkan


dengan mahram.

Tanggungjawab yang terletak


dibahu para suami .

Wajib memberikan nafkah kepada isterinya


selagi ia memberi kesetiaan dan ketaatan.

Suami mestilah sentiasa melayan isteri dengan


penuh layanan mesra dan kasih sayang.

Suami mestilah memberi bimbingan dan


tunjuk ajar yang baik terhadap isteri.

Menjaga dan memberi perlindungan daripada


sebarang ancaman dan bahaya.

Tanggungjawab para isteri


kepada suami

sentiasa mentaati suami mereka dan menjaga


maruah suami.

Tidak boleh keluar rumah tanpa keizinan


suaminya.

Sentiasa memberikan layanan yang baik


kepada suaminya.

Menjaga serta membelanjakan segala harta


suami dengan jalan yang baik

RUMUSAN
Oleh

itu, marilah kita berusaha membetulkan


kepincangan yang berlaku dalam masyarakat
kita dengan kembali kepada ajaran Al-Quran
dan As-Sunnah.

Sedarilah

bahawa, wanita merupakan ujian


paling besar bagi kaum lelaki.

Justeru,

kita dituntut menjaga, memelihara,


dan menjauhkan mereka daripada sebarang
perkara yang boleh merosakkan mereka.

Rujukan
http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/membanta
h-feminis/kedudukan-wanita-dalam-islam
/
http://
rasoulallah.net/index.php/id/articles/article/15522
http://
peguamuda.blogspot.my/2009/05/kedudukan-wanita
-dalam-islam.html
http://tentang-dunia-islam.blogspot.my/2013/06/40
-keistimewaan-wanita-menurut-islam.html#.
VhPf7eyqqkp
https://
carapedia.com/pengertian_definisi_wanita_info2141
.html
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=wanita

Wallahua'la
m