Anda di halaman 1dari 2

LK

1 Cerdik
12.30 1.05

Tajuk
: Keselamatan Pengguna, Perkakasan dan Komputer
Objektif : Pada akhir PdP, murid dapat;
1. Memahami dan menyatakan peraturan-peraturan penggunaan
makmal komputer
yang mereka mesti patuhi.
Aktiviti
: 1. Guru memberi taklimat tentang peraturan-peraturan
penggunaan makmal
komputer kepada murid.
2. Murid menyalin dan melengkapkan nota.
BBM
: Nota dari Internet
Nilai
: Prihatin, Berdisiplin
Refleksi :

BM
1 Cerdik
1.05-2.15

Tajuk
: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan.
Objektif : Pada akhir PdP, murid dapat;
1. Mengenal pasti kehendak soalan bahan rangsangan.
2. Menulis pendahuluan karangan dengan ayat yang gramatis.
3. Menulis semula cerita menjadi satu karangan lengkap
berdasarkan bahan yang
disediakan.
FU/FS
: 7.0/7.1; Aras 1(i)
Aktiviti : 1. Soal jawab tentang kehendak soalan.
2. Perbincangan menulis pendahuluan.
3. Perbincangan melengkapkan karangan bahan rangsangan.
4. Guru membantu murid menulis karangan.
Sistem Bahasa
: Morfologi, Kosa Kata
Pengisian Kurikulum : Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai: Hormatmenghormati
BBM
: Buku Teks BM Tingkatan 1
Refleksi
:

BM
2 Fatan
3.45- 4.20

Tajuk
Objektif

baik.
Aktiviti

: Program Nilam
: Pada akhir PdP, murid dapat;
1. Membaca buku dengan senyap.
2. Menulis sinopsis dan pengajaran cerita yang dibaca dengan
: 1. Murid membaca buku dengan senyap.
2. Murid melengkapkan sinopsis dan menulis pengajaran cerita

yang dibaca.
BBM
: Buku Fiksyen
Nilai
: Kasih Sayang, Bertanggungjawab
Refleksi
:
BM
2 Bestari
4.20-5.30

Tajuk
Objektif

: Novel Di Sebalik Wajah.


: Pada akhir PdP, murid sekurang-kurangnya dapat;
1. Menceritakan semula sinopsis novel mengikut bab.
2. Menyatakan peristiwa-peristiwa menarik dalam novel.
3. Menjawab kesemua soalan dengan betul.
FU/FS
: 10.0/10.1; Aras 1(ii)
Aktiviti
: 1. Murid membaca novel dengan senyap.
2. Soal jawab tentang novel yang dibaca.
3. Guru menerangkan secara ringkas tentang sinopsis novel
yang dibaca.
3. Latihan dan perbincangan jawapan.
Sistem Bahasa
: Kosa Kata
Pengisian Kurikulum : Ilmu:Kesusasteraan
Nilai: Kasih Sayang,
Kesabaran, Kegigihan
BBM
: Novel DSW, Buku Rujukan Komsas
Refleksi
: