Anda di halaman 1dari 6

Gradient adalah dikenali juga dengan kecerunan garis lurus iaitu nisbah jarak mencancang

kepada jarak mengufuk di antara 2 titik pada garis lurus tersebut. Gradient suatu garis biasanya
diwakili dengan huruf kecil m.
Menentukan Gradient dengan Kaedah Biasa
Mencari gradient menggunakan persamaan garis lurus iaitu: y=mx+c
Di mana: m kecerunan, c pintasany
Contoh: Jika diberi persamaan garis lurus dalam bentuk ax+by=c, tukarkan ke bentuk
asas untuk mengetahui nilai m dan c.
Diberi 3x2y=6
2y=3x6
3x 6
y=
x 2

y=

3x
3
2

3
m= c=3
2

I B
I

JARAK MERANCANG

I
I
I
----------------------------------I
A

JARAK MENGUFUK

KECERUNANAN GARIS AB =

m=

jarak mencancang
jarak mengufuk

Formula untuk kecerunan garis lurus dalam sistem koordinat cartesan

m=

y y
x2x

Contoh:

(3 ,
8)

(- 4 , 2)

m=

y 2 y
x 2x

8(2)
3(4)

10
7

Menentukan Gradient dengan Kaedah Kalkulus.


1. Perbezaan dari Prinsip Pertama
Kecerunan Garis Lengkung
Untuk suatu graf garis lurus, kecerunannya adalah tetap iaitu sama pada sebarang titik
di atas garis. Kecerunan untuk suatu graf lengkung adalah berubah-ubah pada titik-titik
yang berlainan. Katakan kita hendak mencari kecerunan untuk garis lengkung y =
x2 (lihat rajah dibawah)

Ambil satu titik A ( 1 , 1 ). Lukiskan garis AB yang memotong garis lengkung di titik B.
Lukiskan AC selari dengan paksi-x, BC selari dengan paksi-y. Katakan panjang AC
ialah dx dan CB ialah dy.
Kecerunan untuk garis AB = tan

BAC

y
= x

Untuk fungsi y = x, apabila x bertambah sebanyak


sebanyak

y +y=( x +x)

y , kita perolehi.

x dan y bertambah

x + 2 xx+(x)
y=x +2 xx+ ( x )2 y
x + 2 xx+ ( x )2x 2 (diketa h ui y =x2 )
2 xx+(x)

x,

Dari sini kita akan dapatkan nilai

y
=2 x + x
x

x
x pada sebarang titik di atas
y untuk sebarang nilai

garis lengkung di mana nilai x diketahui. Jika x = 1, (titik A) kita akan dapati keputusan berikut :

y
=2 x+ x
x

0.3

2 + 0.3 = 2.3

0.2

2 + 0.2 = 2.2

0.1

2 + 0.1 = 2.2

0.01

2 + 0.01 = 2.01

0.001

2 + 0.001 = 2.001

0.0001

2 + 0.0001 = 2.0001

Keputusan di atas, menunjukkan nilai kecerunan untuk AB apabila d x menuju ke kosong, dan B
bergerak menuju A. Adalah jelas bahawa kecerunan AB menuju ke nilai 2 apabila d x menuju ke
0 iaitu:

Kecerunan bagi suatu titik ( titik A untuk contoh di atas ) disebut kecerunan garis tangen pada
titik tersebut. Jadi untuk contoh di atas, kecerunan untuk tangen pada lengkung y = x di titik
A( 1 , 1 ) ialah 2.

Kaedah untuk mencari kecerunan bagi lengkung y = x di titik A(1,1) boleh digunakan untuk
mencari kecerunan pada sebarang titik. Katakan kita hendak mencari kecerunan untuk
sebarang titik (x,y) pada lengkung y = x ( lihat rajah dibawah )

Oleh kerana B

x+ x , y + y
) terletak di atas lengkung

y=x

y + y =(x + x )
x + 2 x x +( x)
y =2 x x +( x)

x,

y
=2 x + x
x

Ambilkan had

lim

x 0

y
=2 x
x

x 0

Anda mungkin juga menyukai