Anda di halaman 1dari 38

PROGRAM PENGISIAN DATA & ANALISIS ITEM

PediA

Soalan Ob

PEDIA
Item
Setup

Analisis 1

Analisis 2

Masuk Respon Calon

Analisis 3

Rumusan

Hasil Analisis 1

Julat Gred Markah

Hasil Analisis 2

V 2.1
Senarai Skor Calon

PEDIA V2.1 Hak Cipta Terpelihara


MOHAMAD KHAIRI BIN MAT SAID
GURU CEMERLANG KHB
krysaid@yahoo.com.my

Mata Pelaj
MENENGAH
MENENGAH
SEKOLAH R
PEDIA

KEMBALI KE MENU

Nama Sekolah
Jenis Ujian/Peperiksaan
Tahap

MENENGAH
Menengah Atas

Menengah Rendah

Sekolah Rendah

MENENGAH

Mata Pelajaran

SEKOLAH RE

Kod Mata Pelajaran


Nama Guru Kelas
Nama Guru Mata Pelajaran
-

PediA

Tahun/Tingkatan
Bilangan calon
Tarikh Jana

6-Mar-2016
Bilangan Item
No Item

Panduan

Klik di sini

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Key
No Item
Key

BIL

By: Krysaid

NAMA PELAJAR
KELAS

Top Row

Page 3

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4

RESPON CALON
PEDIA v2.1

ANALISIS 1

PEDIA v2.1

No Item
Key
A
B
C
D
E
X
2
R

Graf Indeks Kesukaran Item

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

diff
R Bilangan Item Aras Rendah [ 0 ]
S Bilangan Item Aras Sederhana [ 0 ]
T Bilangan Item Aras Tinggi [ 0 ]

By: Krysaid

Page 4

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

MP

Bil

By: Krysaid

Bilangan pelajar yang memilih jawapan A


A

Key

Bilangan pelajar yang memilih jawapan B


B

Bilangan pelajar yang memilih jawapan C


C

Bilangan pelajar yang memilih jawapan D


D

Bilangan pelajar yang memilih jawapan E


E

Bilangan pelajar yang tidak menanda jawapan

Bilangan pelajar yang menanda lebih dari satu jawapan


X
2

Ralat
R

Jumlah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul

Jumlah bilangan pelajar yang menjawab salah

Peratus bilangan pelajar yang menjawab dengan betul

NAMA PELAJAR

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

ANALISIS 2

KELAS

Page 5

PEDIA v2.1

No Item

%
CPR

ANALISIS 2

PEDIA v2.1

No Item

MP

Key

###
A+
A
AB+
B
G

Disediakan oleh:

Graf Indeks Kesukaran Item

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

###
###
###

1
Guru Mata Pelajaran

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

diff
ARAS KESUKARAN R Bilangan Item Aras Rendah [ 0 ]
S Bilangan Item Aras Sederhana [ 0 ]
T Bilangan Item Aras Tinggi [ 0 ]

###

By: Krysaid

Page 6

RUMUSAN

PEDIA v2.1

RUMUSAN ANALISIS ITEM OBJEKTIF

Tarikh Dicetak :

6-Mar-2016

Nama Sekolah

Jumlah Calon

Jenis Ujian/Peperiksaan

Bil. Item Objektif

Tahap

Skor Maksimum

Tahun/Tingkatan

Skor Minimum

Mata Pelajaran

Skor Purata

Kod Mata Pelajaran

Bil. Item aras [ R ]

Nama Guru Kelas

Bil. Item aras [ S ]

Nama Guru Mata Pelajaran

Bil. Item aras [ T ]

Klik di sini

KOD
MP

PEPERIKSAAN/UJIAN

KOD
MP

PEPERIKSAAN/UJIAN

By: Krysaid

M
MENENGAH
ATAS
E
BIL
N
CALON
E
MENENGAH
ATAS
N
G
A
M
H
MENENGAH
E
A ATAS
BIL
M
N
T
CALON
E
A ATAS
MENENGAH
N
S
E
G
N
A
G
H
A
H
T
A
T
S
A
S

A+
BIL

A
%

BIL

C+
BIL

A%

BIL

C
%

BIL

B+
%

BIL

D
%

BIL

B
%

BIL

E
%

BIL

G
%

BIL

GRED
PURATA

SENARAI SKOR CALON

PEDIA v2.1

KEPUTUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN
Nama Sekolah

Jenis Ujian / Peperiksaan

:
:

Tarikh Dicetak
Tahun/Tingkatan

: 6-Mar-2016

Nama Guru Kelas


Nama Guru M Pelajaran

Kod M Pelajaran

Mata Pelajaran

Bil. Calon

Tahap

BIL

NAMA PELAJAR

KELAS

Page 8

SKOR

GRED

RANK

KEMBALI KE MENU

JULAT GRED MARKAH


Klik di sini
MENENGAH RENDAH

MENENGAH RENDAH

MENENGAH RENDAH

MENENGAH RENDAH

MENENGAH RENDAH

40

50

65

80

TH

MENENGAH RENDAH

MENENGAH RENDAH

Hingga

Hingga

Hingga

Hingga

Hingga

MENENGAH RENDAH

39

49

64

79

100

MENENGAH RENDAH

ANALISIS 2

PEDIA v2.1

ANALISIS 3

Tarikh Dicetak :

Nama Calon

Jumlah Calon

Nama Sekolah

Bil. Item Objektif

Jenis Ujian/Peperiksaan

Skor Purata

Bil. Item Tidak D

Tahap

Skor Maksimum

Bil. Respon Lebih Dari S

Tahun/Tingkatan

Skor Minimum

Mata Pelajaran

Bil. Item Aras [ R ]

Kod Mata Pelajaran

Bil. Item Aras [ S ]

Nama Guru kelas

Bil. Item Aras [ T ]

Gred Purata Keseluruhan

KOD
MP

NO ITEM
KEY
RESPON CALON

KOD
MP

NO ITEM
KEY
RESPON CALON
Ulasan Guru :

Tandatangan :

By: Krysaid

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Err:514

ANALISIS 2

Guru Mata Pelajaran

By: Krysaid

PEDIA v2.1

ANALISIS 2

PEDIA v2.1

6-Mar-2016
Bil. Respon Betul

14

Bil. Respon Salah

14

Bil. Item Tidak Direspon

14

Bil. Respon Lebih Dari Satu/Item

14

Skor

Peratus

14

Gred

14

Rank

### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ###

By: Krysaid

ANALISIS 2

By: Krysaid

PEDIA v2.1

HASIL ANALISIS 1

PEDIA v2.0

HASIL ANALISIS 1
Peperiksaan

M Pelajaran

Bil. Calon

Bil. Item

Skor Purata

NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

diff

r-pbis

Item 1 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 2 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 3 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 4 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 5 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 6 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 7 (Key:

opsyen
diff

A
0.0000

B
0.0000

C
0.0000

Page 14

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

r-pbis
N

0.0000
0

0.0000
0

0.0000
0

Item 8 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 9 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 15

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 10 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 11 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 12 (Key:

opsyen
diff

A
0.0000

B
0.0000

C
0.0000

r-pbis
N

0.0000
0

0.0000
0

0.0000
0

Item 13 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 14 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 15 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 16 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 17 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 16

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 18 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 19 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 20 (Key:

opsyen
diff

A
0.0000

B
0.0000

C
0.0000

r-pbis
N

0.0000
0

0.0000
0

0.0000
0

Page 17

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 21 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 22 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 23 (Key:

opsyen

diff
r-pbis
N

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

Item 24 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 25 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 26 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 27 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 28 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 18

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 29 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 30 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 19

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 31 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 32 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 33 (Key:

opsyen

diff
r-pbis
N

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

Item 34 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 35 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 36 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 37 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 38 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 20

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 39 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 40 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 21

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 41 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 42 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 43 (Key:

opsyen

diff
r-pbis
N

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

Item 44 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 45 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 46 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 47 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 48 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 22

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 49 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 50 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 23

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 51 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 52 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 53 (Key:

opsyen

diff
r-pbis
N

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

Item 54 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 55 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 56 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 57 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 58 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 24

HASIL ANALISIS 1
NO ITEM

By: Krysaid

OPSYEN

PEDIA v2.0

Item 59 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Item 60 (Key:

opsyen
diff
r-pbis
N

A
0.0000
0.0000
0

B
0.0000
0.0000
0

C
0.0000
0.0000
0

Page 25

HASIL ANALISIS 1
Tarikh Dicetak :

PEDIA v2.0
6-Mar-2016

Skor Maksimum :
Skor Minimum :
Bil. Item Aras [ R ] :
Bil. Item Aras [ S ] :
Bil. Item Aras [ T ] :

By: Krysaid

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000

E
0.0000

Omit
0.0000

Page 26

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

0.0000
0

0.0000
0

0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 27

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000

E
0.0000

Omit
0.0000

0.0000
0

0.0000
0

0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 28

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000

E
0.0000

Omit
0.0000

0.0000
0

0.0000
0

0.0000
0

Page 29

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Omit

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 30

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 31

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Omit

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 32

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 33

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Omit

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 34

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 35

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Omit

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 36

HASIL ANALISIS 1

By: Krysaid

PEDIA v2.0

OMIT

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

D
0.0000
0.0000
0

E
0.0000
0.0000
0

Omit
0.0000
0.0000
0

Page 37

HASIL ANALISIS 2

PEDIA v2.1

HASIL ANALISIS 2
Peperiksaan

M Pelajaran
Bil. Calon

Tarikh Dicetak :

6-Mar-2016

###

Skor Maksimum :

um :

Skor Minimum :

um :

Bil. Item Aras [ R ] :

###

Bil. Item

Bil. Item Aras [ S ] :

###

Skor Purata

Bil. Item Aras [ T ] :

NO ITEM

OPSYEN

Klik di sini

###

KEY:

OMIT

diff

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

r-rabis

r-pbis

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

CPT

CPT*

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

CPR

CPR*

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514
##

Tafsiran Item :

diff
r-pbis

i. Key

Err:514

ii. INDEKS KESUKARAN ( diff )

0.0000

Err:514

##

iii. INDEKS DISKRIMINASI ( r-pbis )

0.0000

Err:514

##

iv. Bil. calon menjawab betul

##

#
#

diff ( P )

INDEKS KESUKARAN PENGGANGGU

r-pbis ( P )

INDEKS DISKRIMINASI PENGGANGGU

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

Err:514

#
*CPT : Calon Pencapaian Tinggi
*CPR : Calon Pencapaian Rendah

By: Krysaid

#
#