Anda di halaman 1dari 5

PELAN

TINDAKAN
0

PANITIA PENDIDIKAN
JASMANI
SK SAINT JOSEPH MIRI
TAHUN 2016
PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA

BIL.
01.

MATLAMAT STRATEGIK

: Menjelang akhir 2016, terdapat peningkatan dan penambahbaikan dari segi kualiti pengurusan panitia

OBJEKTIF KHUSUS

: Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dan
meningkatkan profesionalisme guru

AKTIVITI
Mengumpul maklumat tentang
tahap pemahaman guru-guru
tentang kandungan mata
pelajaran PJPK

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Ketua Panitia

ANGGARAN
KOS
-

TARIKH
JANGKAAN
15/01/2016

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
KEJAYAAN
Menerima biodata
guru yang
mengajar PJPK

CATATAN
Borang Biodata

02.

Mengadakan mesyuarat panitia

SU Panitia

Januari, Mei &


September

Menyalurkan
maklumat
berkaitan aktiviti
PJPK dan
membincangkan

Minit Mesyuarat

03.

Mengadakan penyeliaan dan


pencerapan

Penolong Kanan

Julai

Guru kenalpasti
kelebihan dan
kelemahan dan
berusaha
memperbaiki
prestasi P&P

Borang
Pencerapan

Penyemakan dan pemantauan


buku latihan murid

Penolong Kanan

Julai

Guru mendapat
maklum balas
latihan yang
diberikan kepada
murid

Mengadakan kursus
perkembangan staf

SU Pekembangan Staf

April, Jun &


Julai

Meningkatkan
kemahiran P&P
guru PJ

06.

Menyediakan bahan bantu


mengajar yang mencukupi untuk
guru PJ

Ketua Panitia

07.

Menghadiri kursus/bengkel yang


dianjurkan oleh PPD

Penolong Kanan

04.

05.

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia

RM 200
(Bayaran
Penceramah)

Mengikut
Jan - Mei
peruntukan
tahunan panitia

Mengikut surat
panggilan PPD

Guru dapat
menjalankan P&P
PJ dengan bahan
bantu mengajar
yang terkini

Sukatan Peljrn
RPT
Stopwatch
Set Kon
Buku Teks
Wisel

Sekurangkurangnya 1 orang
guru PJ dapat
menghadiri kursus
anjuran PPD

08.

Melaksanakan Ujian SEGAK

Guru PJ Tahun 4 hingga 6

Mac & Ogos

09.

Menyelia dan mengemaskini


dokumentasi dan fail panitia

SU Panitia

November Disember

Peralatan SEGAK

Dokumentasi dan
fail panitia teratur
dan kemas

Fail Guru PJ

PELAN TINDAKAN AKTIVITI KO-AKADEMIK

BIL.
01.

MATLAMAT STRATEGIK

: Peningkatan dan penambahbaikan dari segi pelaksanaan aktivti Ko-Akademik

OBJEKTIF KHUSUS

: Meningkatkan peratusan penglibatan murid dalam aktiviti Ko-Akademik dan melaksanakan aktiviti Ko-Akademik
yang telah dirancang

AKTIVITI
Minggu Juara (Minggu
Kecergasan)
Kuiz PJPK
Senamrobik
Hari Kecergasan

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Ketua Panitia
Guru-Guru PJPK
(Gabungan Bersama
Panitia PK)

ANGGARAN
KOS
RM 500

TARIKH
JANGKAAN
Mei

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
KEJAYAAN

CATATAN

50 peratus
penyertaan murid
dalam setiap
aktiviti

02.

Ujian SEGAK

Ketua Panitia

Mac & Ogos

Setiap murid
mempunyai skor
dalam kad SEGAK

November

50 peratus
penyertaan murid
dalam setiap
aktiviti

Guru-Guru PJ

03.

Program Ko-Akademik Lepasan


UPSR
Taklimat Kesihatan
Sukan & Permainan

Disediakan oleh:

Ketua Panitia

RM 500

Guru-Guru PJPK
Guru-guru Tahun 6

HILDA AK ENTERING
Ketua Panitia Pendidikan Jasmani