Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SAINT JOSEPH MIRI

BIODATA GURU
2016
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
1. Nama : __________________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : ____________________________________
3. Tarikh Lahir : ______________

No. Fail Peribadi : _________________

5. Tarikh Lantikan : ____________

Tarikh Sah Jawatan : _______________

7.

Opsyen : (i) ______________________

ii) ________________________

8.

Kelulusan Akademik: _____________________________________________

9.

Kelulusan Ikhtisas: ________________________________________________

10. Pengalaman mengajar mata pelajaran ini: _____ tahun


11. Kelas yang diajar sekarang: _____________________________________
12. Mata Pelajaran Lain Yang Pernah Diajar: _______________________________
BIL

MATA PELAJARAN

13. Kursus yang pernah dihadiri :


BIL
NAMA KURSUS

TARIKH

TAHUN

TEMPAT

14. Lain lain kepakaran yang berkaitan


BIL
KEPAKARAN

*Sila sertakan bersama satu salinan jadual waktu persendirian anda.

CATATAN