Anda di halaman 1dari 7

PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2020

SEKOLAH KEBANGSAAN SAINT JOSEPH MIRI


MISI
VISI

: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA


: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALIITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

NILAI

: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT

ANJAKAN PPPM

: 1

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI


MATLAMAT
STRATEGIK
KRA 1:
PENCAPAIAN
PRESTASI
AKADEMIK YANG
TINGGI OLEH
SEMUA MURID
ASPIRASI SISTEM :
KEMAHIRAN
ASPIRASI MURID :
BEKERJASAMA
DAN
TOLERANSI

OBJEKTIF

PETUNJUK
PRESTASI
UTAMA (KPI)

PENARAFAN
SEKOLAH
BERDASARKAN
SKPM

BAND SEKOLAH

MEMAHAMI
KEMAHIRANKEMAHIRAN
DALAM
PERMAINAN/AKTI
VITI

% MURID LULUS
-TAHUN 1
-TAHUN 2
-TAHUN 3
-TAHUN 4
-TAHUN 5
% MURID LULUS

UPSR

BIL. MURID
MEMPEROLEH A

TOV

89.6
%
99

201
6

SASARAN
201 201
7
8

201
9

95%

97%

98%

99%

100

105

110

115

202
0

100
%
120

INISIATIF/STRAT
EGI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAW
AB

1.
MENINGK
ATKAN
KEYAKINAN
BELAJAR
MURID.
-KEM MOTIVASI
-BENGKEL SUKAN
DAN
PERMAINAN
2.
MENINGK
ATKAN
MOTIVASI
BELAJAR
MURID.
3.
MENYEDIA
KAN INTENSIF
DAN GALAKAN
KEPADA
PENGLIBATAN
MURID.

PK AKADEMIK
PK KOKURIKULUM

GURU :
KEPIMPINAN :

PK AKADEMIK
PK AKADEMIK

PELAN TAKTIKAL

ANJAKAN PPPM

:1

ASPIRASI SISTEM

: KUALITI

ASPIRASI MURID

: KEMAHIRAN BERFIKIR

INISIATIF/STRATEGI
BI
L

PROGRAM, PROJEK DAN


TINDAKAN

S1 MENINGKATKAN KEYAKINAN BELAJAR MURID


S2 MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID
TANGGUNG
TEMPOH/H
KOS/
OUTPUT
KPI
JAWAB
ARI
SUMBER

PERTANDINGAN BOLA
BALING ANTARA KELAS

GURU
PENDIDIKAN
JASMANI

3 HARI
-

PCG B&K

MENGENAL PASTI BAKAT


(TID)
- TAHUN 3
- TAHUN 4
- TAHUN 5

SEMUA
GURU
PENDIDIKAN
JASMANI

3 HARI

PCG
PANITIA

MINGGU KECERGASAN

SEMUA
GURU
PENDIDIKAN
JASMANI

1 MINGGU

PCG
PANITIA

PENINGKATAN
KEYAKINAN
MURID DALAM
SUKAN DAN
PERMAINAN
SERTA
MENCUNGKIL
BAKAT BARU
DAPAT
MENCUNGKIL
BAKAT BARU
DALAM BIDANG
SUKAN &
PERMAINAN
PERTAMBAHAN
MURID
MELIBATKAN
DIRI DALAM
AKTIVITI
PENDIDIKAN

SASARAN

SKOR TAHAP
KEYAKINAN
MURID

SEMUA
MURID
TAHUN 4&5

DAPAT
MEWAKILI
SEKOLAH
DAN
PERINGKAT
YANG LEBIH
TINGGI
%

SEMUA
MURID
TAHUN 3
HINGGA 5

PENGLIBATAN
MURID

SEMUA
MURID

PELAN
KONTIGENS
I

KURSUS PENJAGAAN DIRI


DAN KESIHATAN SERTA
BAHAYA PENYAKIT
BERJANGKIT

SEMUA
GURU
PENDIDIKAN
JASMANI

1 HARI

PCG
PANITIA

JASMANI
PENINGKATAN
KESEDARAN
MURID
TERHADAP
KEPENTINGAN
PENJAGAAN DIRI
DAN KESIHATAN
SERTA PENYAKIT
BERJANGKIT

%
PENGLIBATAN

TAHUN 3,4,5
&6

KELAS

PELAN OPERASI
MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI

: PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID


: S1 MENINGKATKAN KEYAKINAN DIRI MURID
S2 MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID

NAMA PROGRAM/PROJEK

: KEJOHANAN PERLAWANAN BOLA BALING ANTARA KELAS.

OBJEKTIF PROGRAM/PROJEK : KEYAKINAN MURID TAHUN 5 DAN 6 UNTUK MENGHADAPI TEKANAN DALAM PERLAWANAN
DARIPADA 10% KEPADA 90% SELEPAS MENGIKUTI PROGRAM.
TANGGUNGJAWAB

: GURU PENDIDIKAN JASMANI

TEMPOH/HARI

: 3 HARI

TEMPAT

: GELANGGANG SK SAINT JOSEPH

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 3 HINGGA 5

ANGGARAN PERBELANJAAN : RM1000


SUMBER

: PCG PANITIA

JAWATANKUASA

: GURU BESAR
PENOLONG KANAN HEM

PENASIHAT
PENGERUSI

GURU PENDIDIKAN JASMANI

PENYELARAS/SU

RINGKASAN PROGRAM
: MURID-MURID AKAN DIBERIKAN TAKLIMAT RINGKAS BERKAITAN TATACARA DAN PERATURAN
DALAM PERLAWANAN. MURID AKAN MEWAKILI KELAS MASING-MASING.

PELAN OPERASI
MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI

: PENCAPAIAN PRESTASI DAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID


: S1 MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM SUKAN YANG DICEBURI
S2 MENINGKATKAN MOTIVASI MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID

NAMA PROGRAM/PROJEK

: MENGENAL PASTI BAKAT (TID) BAGI TAHUN 3 HINGGA 5

OBJEKTIF PROGRAM/PROJEK: MENCARI BAKAT DALAM BIDANG SUKAN & PERMAINAN


TANGGUNGJAWAB

: SEMUA GURU PENDIDIKAN JASMANI

TEMPOH/HARI

: 3 HARI

TEMPAT

: SK SAINT JOSEPH MIRI

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 3 HINGGA 5

ANGGARAN PERBELANJAAN : RM2000


SUMBER

: PCG PENDIDIKAN JASMANI

JAWATANKUASA

: GURU BESAR

PENASIHAT

PENOLONG KANAN HEM

PENGERUSI

GURU MATEMATIK

PENYELARAS/SU

RINGKASAN PROGRAM : MURID-MURID AKAN DIDEDAHKAN SECARA LEBIH TERPERINCI BERKAITAN DENGAN KEMAHIRAN DALAM
PERMAINAN. MURID AKAN DIPECAHKAN MENGIKUT PERMAINAN MASING-MASING.

PELAN OPERASI
MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI

: PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID


: S1 MENINGKATKAN KEYAKINAN BELAJAR MURID
S2 MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID

NAMA PROGRAM/PROJEK

: MINGGU KECERGASAN

OBJEKTIF PROGRAM/PROJEK : MENINGKATKAN MINAT DAN KECINTAAN MURID PADA SUBJEK PENDIDIKAN JASMANI DARIPADA
10% KEPADA 90% SELEPAS MENGIKUTI PROGRAM. MURID-MURID LEBIH MENCINTAI SUBJEK PENDIDIKAN
JASMANI KERANA DAPAT MENBERI KESERONOKAN KEPADA MEREKA.
TANGGUNGJAWAB

: GURU PENDIDIKAN JASMANI

TEMPOH/HARI

: 1 MINGGU

TEMPAT

: SK SAINT JOSEPH MIRI

SASARAN

: MURID-MURID TAHUN 3 HINGGA 6

ANGGARAN PERBELANJAAN : RM700


SUMBER

: PCG PENDIDIKAN JASMANI

JAWATANKUASA

: GURU BESAR
PENOLONG KANAN HEM
GURU PENDIDIKAN JASMANI

PENASIHAT
PENGERUSI
PENYELARAS/SU

RINGKASAN PROGRAM : PELBAGAI AKTIVITI AKAN DIJALANKAN DALAM MINGGU PENDIDIKAN JASMANI BAGI MENARIK MINAT
MURID PADA SUBJEK INI SEPERTI ACARA SUKANEKA DAN PERTANDINGAN PERMAINAN ANTARA KELAS.
HADIAH MENARIK DISEDIAKAN UNTUK PARA PEMENANG.

PELAN OPERASI
MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN KESEDARAN MURID TERHADAP KEPENTINGAN MENJAGA KEBERSIHAN DIRI.
STRATEGI

: S1 MENINGKATKAN KESEDARAN MURID


S2 MENINGKATKAN MOTIVASI MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID

NAMA PROGRAM/PROJEK

: KURSUS PENJAGAAN KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA SERTA BAHAYA PENYAKIT BERJANGKIT

OBJEKTIF PROGRAM/PROJEK : MENINGKATKAN KESEDARAN MURID TERHADAP KEPENTINGAN PENJAGAAN DIRI DAN
MENGHINDARI DARIPADA GEJALA PENYAKIT BERJANGKIT DARIPADA 10% KEPADA 90% SELEPAS
MENGIKUTI PROGRAM. MURID-MURID LEBIH MENCINTAI DIRI SENDIRI DAN KELUARGA.
TANGGUNGJAWAB

: GURU PENDIDIKAN JASMANI

TEMPOH/HARI

: 1 HARI

TEMPAT

: DEWAN TERBUKA SK SAINT JOSEPH

SASARAN

: SEMUA MURID SESI PAGI

ANGGARAN PERBELANJAAN : RM300


SUMBER

: PCG PANITIA PENDIDIKAN JASMANI

JAWATANKUASA

: GURU BESAR
PENOLONG KANAN HEM
GURU PENDIDIKAN JASMANI

PENASIHAT
PENGERUSI
PENYELARAS/SU

RINGKASAN PROGRAM : AKTIVITI AKAN DIJALANKAN PADA JAM 7.15 PAGI SEHINGGA 12.30 TENGAH HARI. GURU AKAN
MEMBERIKAN SEDIKIT PENERANGAN DARIPADA TAJUK YANG DIPILIH DAN SETERUSNYA MEMBERIKAN 5
HINGGA 10 SOALAN PADA MURID. SETIAP MURID YANG MENJAWAB BETUL DIBERIKAN HADIAH KECIL.