Anda di halaman 1dari 11

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

BAB 1 - DUNIA MELALUI DERIA KITA


ORGAN DERIA DAN FUNGSINYA
ISTILAH
rangsangan

MAKSUD

organ deria
impuls saraf
gerak balas
reseptor
efektor

DERIA

ORGAN DERIA

Penglihata
n
Pendengar
an
Sentuhan
Bau
Rasa

LALUAN DARIPADA RANGSANGAN KE TINDAK BALAS

RANGSANGAN

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

DERIA SENTUHAN ORGAN DERIA :

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

DERIA BAU, ORGAN :

DERIA RASA, ORGAN :

Pengesanan bau :

Pengesanan rasa :

Hubungan antara deria bau dengan deria rasa

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

DERIA PENGLIHATAN, ORGAN :


1. Mata ialah organ deria _____________________ yang peka terhadap rangsangan
_______
2. Dinding bola mata terdiri daripada tiga lapisan :
(I)
(II)
(III)
Bahagian mata

Fungsi

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

Bagaimana kita melihat ?

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

CAHAYA DAN PENGLIHATAN

SIFATSIFAT
CAHA
YA
PANTULAN CAHAYA

.
(a) Pantulan sekata

(b) Pantulan tidak sekata

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

APLIKAS
I
PANTUL
AN
CAHAYA

PEMBIASAN CAHAYA

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

Fenomena semula jadi pembiasan cahaya


(i)
(ii)

Jenis had deria penglihatan


(i) Bintik buta

Punca

(ii) Ilusi optik

Penglihatan
Stereoskopik

Perbezaan

Penglihatan
Monokular

Medan penglihatan

Objek dilihat
menggunakan
Kedudukan mata
Kepentingan

Contoh organisma

Had deria penglihatan


Tidak dapat melihat objek

Alat untuk membantu penglihatan

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016


seni/kecil
Tidak dapat melihat objek jauh
Tidak dapat melihat objek legap
Tidak dapat melihat di
sekeliling sudut
BUNYI DAN PENDENGARAN

Buny
i
1. Kecacatan pendengaran

Punca kepekakan :
i)
ii)
iii)

Cara mengatasi kecacatan pendengaran :


i)
ii)

2. Had pendengaran manusia

Alat bagi mengatasi had pendengaran :


i)
ii)
iii)

3. Pendengaran stereofonik

Maksud :

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016

RANGSANGAN DAN GERAK BALAS TUMBUHAN

Jenis
gerak
balas
Tropisme
(+) & (-)

Rangsan
gan
Cahaya

Gerak balas

Nasti

Bahagian
tumbuhan
Pucuk ( )
Akar
( )

Air

Pucuk (
Akar
(

)
)

Graviti

Pucuk (
Akar
(

)
)

Sentuhan

Sulur paut ( )
contoh :

Sentuhan

Daun
contoh :

Kepentingan

SAINS TINGKATAN 2 BAB 1 | NISA EDUCARE CENTRE (NEC) 2016