Anda di halaman 1dari 5

KOLEJ

KOLEJ KOMUNITI
KOMUNITI SUNGAI
SUNGAI PETANI
PETANI

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI


MALAYSIA

VAU 205
PRINSIP ELEKTRIK AUTOMOTIF
(C ). PENDAWAIAN ELEKTRIK
KERETA
1/5

PENGENALAN PENDAWAIAN
ELEKTRIK KERETA

Dalam
Dalam bab
bab ini
ini kita
kita akan
akan melihat
melihat dan
dan mempelajari
mempelajari aplikasi
aplikasi
pendawaian
pendawaian elektrik
elektrik kenderaan
kenderaan dari
dari segi
segi menggunakan
menggunakan kod
kod warna
warna
pendawaian,
pendawaian, kaedah
kaedah penyambungan
penyambungan dan
dan kod
kod nombor
nombor pendawaian.
pendawaian.
Disini,
Disini, pendedahan
pendedahan kepada
kepada pendawaian
pendawaian kenderaan
kenderaan dan
dan juga
juga
melakukan
melakukan ujian-ujian
ujian-ujian pendawaian
pendawaian pada
pada kenderaan.
kenderaan. Berikut
Berikut ringkasan
ringkasan
tajuk-tajuk
tajuk-tajuk ::
1.
1. Kod
Kod Warna
Warna dan
dan Kod
Kod Nombor
Nombor Litar
Litar Pendawaian
Pendawaian
1.1
1.1 Kod
Kod Warna
Warna
1.2
1.2 Kod
Kod Nombor
Nombor Litar
Litar Pendawaian
Pendawaian
2.
2. Simbol
Simbol Dalam
Dalam Pendawaian
Pendawaian Elektrik
Elektrik
3.
3. Litar
Litar Pendawaian
Pendawaian Kenderaan
Kenderaan
3.1
3.1 Litar
Litar Lampu
Lampu Utama
Utama
3.2
3.2 Litar
Litar Lampu
Lampu Kecil
Kecil
3.3
3.3 Litar
Litar Lampu
Lampu berhenti/brek
berhenti/brek
3.4
3.4 Litar
Litar Lampu
Lampu Isyarat
Isyarat kecemasan
kecemasan
3.5
3.5 Litar
Litar lampu
lampu Isyarat
Isyarat arah
arah
3.6
3.6 Litar
Litar Hon
Hon
3.7
3.7 Litar
Litar Pengelap
Pengelap
4.
4. Pengujian
Pengujian Litar
Litar Elektrik
Elektrik Kenderaan
Kenderaan
4.1
4.1 Pengujian
Pengujian Litar
Litar Pintas
Pintas
4.2
4.2 Pengujian
Pengujian Litar
Litar Terbuka
Terbuka
4.3
4.3 Rintangan
Rintangan Tinggi
Tinggi Dalam
Dalam Litar
Litar

2/5

(C) PENDAWAIAN ELEKTRIK


KERETA
1.
1. KOD
KOD WARNA
WARNA DAN
DAN KOD
KOD NOMBOR LITAR PENDAWAIAN
PENDAWAIAN
1.1
1.1 Kod
Kod Warna
Warna
Warna
Warna

Kod
Kod

Tempat
Tempat Sistem
Sistem Pendawaian
Pendawaian

Coklat
Coklat

C
C

Bateri,
Bateri, suis
suis penyalaan,
penyalaan, Ammeter,
Ammeter, kotak
kotak fius
fius

Kuning
Kuning

Y
Y

Untuk
Untuk sistem
sistem cas.
cas.

Putih
Putih

W
W

Hijau
Hijau

G
G

Sistem
Sistem penyalaan
penyalaan dan
dan sistem
sistem yang
yang melalui
melalui suis
suis
penyalaan
penyalaan seperti
seperti meter
meter pada
pada papan
papan meter,
meter, pam
pam
bahanapi
bahanapi elektrik
elektrik dan
dan lain-lain.
lain-lain.
Semua
Semua litar
litar yang
yang melalui
melalui suis
suis penyalaan
penyalaan dan
dan kotak
kotak fius
fius
seperti
seperti lampu
lampu brek,
brek, wiper,
wiper, lampu
lampu isyarat
isyarat dan
dan lain-lain.
lain-lain.

Biru
Biru

LL

Merah
Merah

R
R

Purple
Purple

P
P

Hitam
Hitam

B
B

Untuk
Untuk sistem
sistem lampu
lampu besar
besar (lampu
(lampu tinggi
tinggi dan
dan lampu
lampu
rendah)
rendah)
Sistem
Sistem lampu
lampu kecil
kecil depan
depan dan
dan belakang,
belakang, lampu
lampu plat
plat
nombor
nombor
Litar
Litar yang
yang tidak
tidak melalui
melalui suis
suis penyalaan
penyalaan tetapi
tetapi melalui
melalui
fius
fius seperti
seperti hon,
hon, lampu
lampu dalaman
dalaman jam
jam dan
dan lain-lain.
lain-lain.
Untuk
Untuk sambungan-sambungan
sambungan-sambungan ke
ke bumi
bumi

3/5

(C) PENDAWAIAN ELEKTRIK


KERETA
1.2
1.2 Kod
Kod Nombor
Nombor
Contoh
Contoh :: (( 22 )) Bilangan
Bilangan Connector
Connector Pin
Pin
A
A -- 32
32

Nombor
Nombor (( spesifik
spesifik )) kepada
kepada Connector
Connector (nombor
(nombor siri
siri ))
Simbol
Simbol bagi
bagi Lokasi
Lokasi penyambungan
penyambungan Connector
Connector
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
FF
G
G

::
::
::
::
::
::
::

Engine
Engine Compartment
Compartment
Engine
Engine and
and Transmission
Transmission
Dash
Dash Panel
Panel
Instrument
Instrument Panel
Panel
Floor,
Floor, Roof
Roof
Door
Door
Luggage
Luggage compartment
compartment

4/5

(C) PENDAWAIAN ELEKTRIK


KERETA
2.
2. SIMBOL
SIMBOL DALAM
DALAM PENDAWAIAN
PENDAWAIAN ELEKTRIK
ELEKTRIK
Simbol
Simbol

Nama
Nama
Bateri
Bateri
Janakuasa
Janakuasa
Ammeter
Ammeter
Voltmeter
Voltmeter
Tachometer
Tachometer
Tolok
Tolok Bahanapi
Bahanapi
Tolok
Tolok Suhu
Suhu Air
Air
Bumi
Bumi
Transistor
Transistor
Wayar
Wayar tidak
tidak bersambung
bersambung
Wayar
Wayar bersambung
bersambung
5/5