Anda di halaman 1dari 6

PELAN OPERASI KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHAP 2 -2016

Nama Projek

Program Kamus Saya

Objektif

Meningkatkan penguasaan kosa kata murid

Tempoh

Feb - Oktober

Kumpulan sasaran

Semua murid Tahap 2

Guru Terlibat

Proses Kerja

1. Puan L. Rohineswary
2. Puan M. Kalaivani
3. Puan M. Sundari
1. Taklimat Program Kamus Saya.
2. Setiap murid dibekalkan modul.
3. Murid-murid akan mencatatkan perkataan yang sukar dan makna
perkataan tersebut di modul.

4. Guru akan meminta murid membaca perkataan yang sukar dan


makna perkataan di akhir pengajaran dan pembelajaran.
5. Kuiz akan dijalankan setiap minggu untuk menguji kefahaman
Murid.
Kekangan

1. Masalah Kewangan
2. Penggunaan kamus kurang mantap

Pemantauan

Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia

PELAN OPERASI KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHap 2 -2016


Nama Projek

Program Ejaan Excellent

Objektif

Meningkatkan penguasaan kosa kata murid

Tempoh

Januari - Oktober

Kumpulan sasaran

Semua murid tahap 2

Guru Terlibat
1. Puan L. Rohineswary
2. Puan M. Kalaivani
3. Puan M. Sundari
Proses Kerja

1.Taklimat Program Ejaan Excellent


2.Program ini dijalankan pada setiap hari Rabu (1.00 1.30 T/hari)
3.Sehari sebelum program ini murid diberikan perkataan yang perlu
dibaca. Sebanyak 10 patah perkataan akan diberikan sebagai
ejaan.

4. Guru akan menyemak jawapan dan meminta murid membuat


pembetulan.
5. Keberkesanan program akan dinilai pada bulan Oktober.
Kekangan
Pemantauan

1.Perbendaharaan kata kurang mantap


Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia

PELAN OPERASI KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHap 2 -2016


Nama Projek

Program Mengumpul Contoh Karangan

Objektif

Menambahkan perbendaharaan kata dan mengembangkan idea murid


dalam penulisan.

Tempoh

Februari - Oktober

Kumpulan sasaran

Semua murid tahap 2

Guru Terlibat

Proses Kerja

1. Puan L. Rohineswary
2. Puan M. Kalaivani
3. Puan M. Sundari
1.Taklimat Program Pengumpulan Contoh Karangan
2.Setiap murid menyediakan buku khas untuk mengumpul contoh
karangan.
3.Murid-murid mengumpul karangan dengan sendiri atau yang
diberikan oleh guru.
4.Guru akan meminta murid membaca karangan yang dikumpul
seminggu sekali.
5. Murid-murid dikehendaki mengaplikasikan contoh yang dibaca
dalam penulisan.

Kekangan

Pemantauan

1.Murid-murid kurang membaca contoh-contoh karangan.

Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia

PELAN OPERASI KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHap 1 -2016


Nama Projek

Program Kamus Saya

Objektif

Meningkatkan penguasaan kosa kata murid

Tempoh

Februari - Oktober

Kumpulan sasaran

Semua murid Tahap 1

Guru Terlibat

Proses Kerja

1. Puan M. Mohana
2. Puan R. Esvary
3. Puan D. Punitha
1.Taklimat Program Kamus Saya.
2.Setiap murid dibekalkan modul.
3.Murid-murid akan mencatatkan perkataan sukar dan makna
perkataan di modul.

4.Guru akan meminta murid membaca perkataan yang sukar dan


makna yang dicatat di akhir pengajaran dan pembelajaran.
5. Kuiz akan dijalankan setiap minggu untuk menguji kefahaman
Murid.
1.Masalah Kewangan
2.Perbendaharaan kata kurang mantap
Pemantauan

Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia

PELAN OPERASI KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHap 1 -2016

Nama Projek

Program Ejaan Excellent

Objektif

Meningkatkan penguasaan kosa kata murid

Tempoh

Januari - Oktober

Kumpulan sasaran

Semua murid tahap 1

Guru Terlibat
1. Puan M. Mohana
2. Puan R. Esvary
3. Puan D. Punitha
Proses Kerja

1.Taklimat Program Ejaan Excellent


2.Program ini dijalankan pada setiap hari Rabu (1.00 1.30 T/hari)
3.Sehari sebelum program ini murid diberikan perkataan yang perlu
dibaca. Sebanyak 7 patah perkataan akan diberikan sebagai
ejaan.

4. Guru akan menyemak jawapan dan meminta murid membuat


pembetulan.
5. Keberkesanan program akan dinilai pada bulan Oktober.
Kekangan
Pemantauan

1.Perbendaharaan kata kurang mantap


Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia

PELAN OPERASI KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHap 1 -2016

Nama Projek

Program Mengumpul Contoh Karangan

Objektif

Menambahkan perbendaharaan kata dan mengembangkan idea murid


dalam penulisan.

Tempoh

Februari - Oktober

Kumpulan sasaran

Semua murid Tahap 1

Guru Terlibat

Proses Kerja

1. Puan M. Mohana
2. Puan R. Esvary
3. Puan D. Punitha
1.Taklimat Program Pengumpulan Contoh Karangan
2.Setiap murid menyediakan buku khas untuk mengumpul contoh
karangan.
3.Murid-murid mengumpul karangan dengan sendiri atau yang
diberikan oleh guru.
4.Guru akan meminta murid membaca karangan yang dikumpul
seminggu sekali.
5. Murid-murid dikehendaki mengaplikasikan contoh yang dibaca
dalam penulisan.

Kekangan

1.Murid-murid tahun 1 kurang pendedahan jenis karangan


berpetikan

Pemantauan

Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia