Anda di halaman 1dari 4

1.

Pergerakan

ini ditubuhkan bagi mempercepat pelaksanaan program-program


kerjasama Selatan-Selatan. Yang manakah antara berikut berkaitan?
I.
II.
III.
IV.

Suruhanjaya Selatan-Selatan
G-77
NAM
G-15

A. I dan II

C. II dan III

B. I dan IV

D. III dan IV

2. ASEAN sering mengadakan dialog dengan negara-negara maju seperti Australia,


Kanada, Jepun, Amerika Syarikat & negara-negara EEC. Tujuan utama dialog ini
adalah untuk
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

memperoleh bantuan ketenteraan


mendapat sokongan terhadap konsep ZAPFAN
menstabilkan harga komoditi utama negara-negara ASEAN
memperluas pasaran barangan eksport Negara-negara ASEAN
I & II
I & IV
II & III
III & IV

3. Yang manakah antara berikut meningkatkan lagi kerjasama Selatan-Selatan?


A. Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM)
B. Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
C. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC)
D. Sidang Kemuncak Ekonomi Asia Timur (EAEC)

4. Yang manakah antara yang berikut benar merujuk Kumpulan Negara G15?

I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi


Selatan (SITTDEC)
Mewujudkan pusat pembangunan nuklear negara selatan
Mengadakan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan
Menerima ahli bersekutu dalam kalangan negara maju dalam sidang
kemuncaknya
I & II
I & III
II & IV
III & IV

5. Suruhanjaya Selatan-Selatan ditubuhkan untuk mengatasi masalah-masalah yang


dialamai oleh sekumpulan negara-negara membangun. Masalah-masalah tersebut
ialah
I.
II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.

Kadar syarat perdagangan yang tidak seimbang


Nilai mata wang yang rendah dan tidak menentu
Perdagangan yang lebih menguntungkan negara maju
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara membangun yang rendah

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

6. Antara yang berikut yang manakah merupakan kejayaan Dialog Utara-Sekatan?


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Sistem Keistimewaan Am (GSP)


Kawasan Perdagangan Bebas Dunia
Skim Tarif Keistimewaan Sama Rata (GATT)
Tabung Bersama untuk menstabilkan harga komoditi
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

7. Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) bertujuan untuk


I.
II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.

Menghapuskan jurang perbezaan dua kelompok negara yang semakin


meluas
Mewujudkan persamaan semua ras dan semua negara
Memperjuangkan dengan penuh iltizam nasib penduduk dunia daripada
dieksploitasi negara maju
Membetulkan ketidakseimbangan dalam kedudukan ekonomi Antarabangsa

I dan II
II dan III
I dan IV
III dan IV

8.
Rundingan semula beban hutang luar negara Selatan
Perluasan pasaran barangan negara membangun
Penglibatan negara membangun semasa membuat keputusan dalam Tabung
Kewangan Antarabangsa
Pernyataan di atas adalah mengenai
A.
B.
C.
D.

Tuntutan NIEO melalui Dialog Utara-Selatan


Kumpulan 15 (G15)
Majlis Kerjasama Ekonomi Asia Timur (EAEC)
Majlis Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

9. Resolusi Penyelesaian Selatan-Selatan adalah


I.
II.
III.
IV.

Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah


Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan
Mempromosikan dunia multi pola menerusi PBB
Menubuhkan Majlis Perbankan ASEAN

A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

10. Dalam kejayaan Dialog Utara-Selatan, Selatan menghasilkan perjanjian


komoditi Antarabangsa seperti
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Perjanjian Getah Asli Antarabangsa\


Perjanjian Kelapa Sawit Antarabangsa
Perjanjian Koko Antarabangsa
Perjanjian Petroleum Antarabangsa
I dan II
II dan III
I dan III
I dan IV