Anda di halaman 1dari 5

UNIT KOKURIKULUM

PUSAT PEMAJUAN PELAJAR


KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT
KOD KURSUS : PPD1022

LAPORAN PELAJAR
UNIMAS KLINIK BOLA JARING

TERAS

: SUKAN

SUBTERAS

: BOLA JARING (1)

TEMPAT

: SMK SERI SETIA

TARIKH

: 23 MEI 2014

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :

LAPORAN DISEMAK OLEH :


(Fasilitator)

Tandatangan:_________________________
Nama
: Siti Fatimah Zahrah Binti
Mohamaddillah
No. Matrik : 48960
Jawatan
: Setiausaha
Tarikh
: 31 Mei 2014

Tandatangan:_____________________________
Nama
: Nur Safiah binti Mohd Hashim
Cop
:
Tarikh

: ____________________________

PENGESAHAN PENOLONG PENDAFTAR UNIT KOKURIKULUM


Laporan disahkan oleh :-

________________________________
Tandatangan & Cop
Penolong Pendaftar
Unit Kokurikulum, Pusat Pemajuan Pelajar
Tarikh : _________________________________

1) MAKLUMAT UMUM AKTIVITI/PROGRAM


Sinopsis Aktiviti /
Program

Objektif

Klinik Bola Jaring dicadangkan oleh ahli jawatankuasa yang


mengambil Kursus Kokurikulum Berkredit Bola Jaring (1)
Semester 2 sesi 2014/2015 berdasarkan persetujuan semua
pelajar dan disokong oleh fasilitator. Selain itu, berdasarkan
objektif yang disarankan oleh Unit Kokurikulum Berkredit,
Pusat Pemajuan Pelajar, aktiviti ini diselaraskan dengan
menganjurkan aktiviti mengikut subteras masing-masing.

Mendedahkan sukan bola jaring dalam kalangan


pelajar.
Merapatkan hubungan antara mahasiswi dan pelajar
SMK Seri Setia melalui semangat kesukanan dan
persaingan sihat.
Mewujudkan peluang kepada mahasiswi dan pelajar
SMK Seri Setia untuk bersukan dan beriadah.
Mewujudkan semangat kerjasama dalam aspek
penganjuran dan semangat berpasukan dalam
kalangan perserta.
Mengisi
waktu
dengan
aktiviti
yang
dapat
menyihatkan badan.

Tema

Program ini bertemakan memupuk semangat kesukanan dan


gaya hidup sihat dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi
UNIMAS di samping mengenal pasti bakat-bakat baru untuk
diketengahkan agar dapat mewakili UNIMAS.

Bilangan dan kategori


penyertaan pelajar
UNIMAS/ orang luar

Mencapai target

JK Pelaksana

Penasihat Program :Pn Nur Safiah Mohd Hashim


Pengarah Program: Mortnie Juni
2

Timb. Pengarah Program: Noorshila Binti Mohd Hamin


Setiausaha: Siti Fatimah Zahrah Binti Mohamaddillah
Bendahari: Anis Nursyafiqah Binti Azhar
Ahli Jawatankuasa Kecil
Logistik: Zahira Aliya Binti Zulfikli
Pendaftaran: Suzilawati Binti Kamsun
Protokol: Khairunnisa Binti Abdul Jalil
Publisiti: Nur Asyikin Binti Dorani
Keselamatan: Najiha Binti Wasli
Hadiah: Ratna Binti Zahar
Pn Nur Safiah Mohd Hashim
Pengarah Projek Bola Jaring (1)
Azhaida Binti Muhammad
Yushazlinda Binti Yusof
Marhaizan Binti Abd Hadi
Norlizan Binti Ghani

Jemputan

Kerjasama

Pusat Sukan UNIMAS

2) KESAN DAN HASIL PEMBELAJARAN

Perincian
tentatif

Aktiviti

&

Masa

Tempat

Aktiviti

0615

Pelajar Unimas Berkumpul

0630

Bergerak ke SMK Seri Seria

0730

Pendaftaran Pelejar SMK Seri Setia

0815
0830

SMK
Seri
Setia

Nyanyian Lagu Negaraku &


Senamrobik
Bengkel

0945

Friendly Match

1100

Majlis Penutup

1300

Pengagihan Makanan & Bersurai

Pencapaian / Kejayaan

Kelemahan / Masalah

Cadangan Penyelesaian

Sebahagian pelajar telah mencapai kesemua matlamat


program seperti yang digariskan manakala bagi sesetengah
pelajar hanya mencapai sebahagian sahaja daripada matlamat
program.
1) Kemahiran Insaniah
2) Kemahiran Bidang
-terdapat beberapa pelajar yang mahir dan ada juga
yang kurang mahir dan memerlukan bimbingan.
1) Kekurangan peralatan keperluan seperti speaker, bip
2) Lokasi bermain Bola Jaring kurang diselenggara
dengan baik.
Membeli peralatan baru dan penyediaan lokasi bermain Bola
Jaring yang lebih baik

Komen
dari Program ini dapat memperkenalkan sukan Bolah Jaring
AJK/Peserta/Penduduk
dengan lebih mendalam kepada pelajar SMK Seri Setia.
sekitar tentang program Selain itu, dapat memberi peluang kepada Pelajar SMK Seri
Setia untuk menunjukkan bakat terpendam dalam sukan
Bola Jaring.
Statistik
Program

Keberkesanan
Soalan Borang

Sebelum

Selepas

Mampu
berkomunikasi
dengan baik

2.5

3.5

Mampu
mengendalikan
program dengan
keyakinan

2.0

4.0

Soal Selidik

3) LAPORAN KEWANGAN
Berikut adalah penjelasan bagi segala pendapatan dan perbelanjaan program.
LAPORAN PERBELANJAAN
BIL

KAEDAH (LPO/

BUTIRAN PERBELANJAAN

JUMLAH (RM)

CATATAN

PENDAHULUAN
SENDIRI/ LAINLAIN)

1.

Makanan VIP dan Pelajar

490.00

Medal & Label for Plaque

300.00

PENDAHULUAN

Hadiah

260.00

SENDIRI

Alatulis

PENDAHULUAN
SENDIRI

PENDAHULUAN
SENDIRI

Kad manila

Salotape
JUMLAH PERBELANJAAN

BAKI PERBELANJAAN

RM 1,050

RM 0.00