Anda di halaman 1dari 4

SJK TAMIL MERLIMAU

UJIAN BULANAN MARCH


BAHASA MELAYU TAHUN 2 - PEMAHAMAN
Nama : _________________________________
Tahun : _____
A. Pilih jawapan yang sesuai.
1
.

_____________ (adik, kakak) saya suka


membaca buku di perpustakaan.

2
.

_____________ (nenek, kakak) suka menonton


televisyen.

3
.

_____________ (ayah, ibu) saya sedang


menyapu lantai.

4
.

_____________ (adik, ayah) mencuci


keretanya pada masa lapang.
[8 markah]

B. Cari kata nama am hidup manusia dalam senarai di bawah ini.


adik

murid

kerang

ibu

sungai

nelayan

guru

sekolah

kakak

doktor

padang

mak cik

[16 markah]

1.

C. Baca dan tulis frasa yang betul.


memasak
gulai

pandai
berenang

menggunakan pisau

sampai

mendodoikan adik

1
.

Kakak ______________________________ yang


mengantuk selepas bermain di kolam.

2
.

Mereka ___________________________ di rumah pada


pukul 3.00 petang.

3
.

Ibu ___________________________ sebelum ke taman


tema air.

4
.

Ayah _______________________________ untuk


memotong buah.

[15markah]

D. 5
PilihAbang
ayat yang
betul.
________________________
di dalam kolam
. renang.
Tolong susun buku di rak
Tolong beratur dengan
tertib
Jaga kebersihan tandas

Jangan buat bising

1
.

_______________________________________

2
.

_______________________________________

3
.

_______________________________________

4
.

_______________________________________

[12 markah]

2.

E. Salin ayat-ayat dibawah ini dengan menggunakan tanda baca


yang betul.
1. kita mendapat santan daripada kelapa
________________________________________________________
2. ibu

negeri sembilan ialah seremban

________________________________________________________
3. bagaimana awak ke sekolah
________________________________________________________

wah tingginya menara kuala lumpur


________________________________________________________

2. emak membeli ikan ayam sayur dan telur di pasar


________________________________________________________
[15 markah]

F. Isi tempat kosong dengan kata hubung yang diberi.


1. Ai Lan _________________ Lee Mei berenang di dalam kolam.
2. Ayah membaca surat khabar ________________ mendengar
muzik.
3. Datuk tertidur ________________ terlalu letih.
4. Puan Kalish padamkan lampu __________________
meninggalkan bilik.
5. Dia sakit ___________________ masih pergi ke sekolah.
keran
lalu
dan
sambil tetapi
a
[10 markah]

3.

G. Tulis pekerjaan berpandukan gambar di bawah.


Jurutera
1.

Doktor

2.

[4 markah]

H. Jawab soalan berpandukan petikan di bawah.


Semua orang mempunyai cita-cita. Kok Min juga
mempunyai cita-cita. Dia ingin menjadi seorang ahli
sains. Ahli sains boleh mecipta banyak jenis peralatan.
Dia ingin mencipta kereta lumba untuk pelumba kereta
terkenal. Dia juga hendak mencipta kereta yang boleh
terbang untuk ibu dan ayahnya supaya mereka boleh
sampai ke tempat mereka bekerja dengan cepat. Sebagai
seorang ahli sains, dia boleh memberikan sumbangannya
1. Apakah cita-cita Kok Min?
kepada
negara.
Oleh itu, dia belajar bersungguh-sungguh
Dia ingin
menjadi
mulai
sekarang. Dia berdoa kepada Tuhan supaya cita___________________________________________
citanya boleh tercapai.
2. Apakah yang ingin dicipta oleh Kok Min?
Kok Min ingin mencipta
_______________________________________
3. Mengapakah Kok Min ingin menjadi seorang ahli sains?
Kok Min ingin menjadi seorang ahli sains kerana boleh
_____________________
_________________________.
4. Apakah yang ingin dicipta oleh Kok Min untuk ibu dan
ayahnya?
Kok Min ingin mencipta
_______________________________________
[20 markah]
untuk ibu ayahnya.
1. Bagaimanakah cita-cita Kok Min boleh tercapai?
Kok Min harus
____________________________________________

4.