Anda di halaman 1dari 19

CARTA MENGESAN KEROSAKAN PERIUK NASI ELEKTRIK

PERIUK NASI ELEKTRIK

Talian
bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Fius

Ganti

Baik

Baik
Suis
Jumpelang /
Suis Mikro

Ganti

Baik
Laras Suhu /
Suis
Magnetik

Ganti

Pemegang
Mika/Elemen
Pemanas

Ganti

Baik

Sekunder

Baik
Elemen
Pemanas Primer

Ganti

Periuk Nasi telah


berfungsi

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

PERIUK NASI
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan talian bekalan kuasa periuk nasi di cabut menggunakan tangan
sahaja.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) lubang talian bekalan dan kuar hitam pada kaki
palam tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth/Bumi (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula talian bekalan pada terminal periuk nasi dan buat uji lari.
Sekiranya talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

2.

Palam tiga
pin

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.

3.

Fius

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

4.

Suis
Jumpelang /
Suis Mikro

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan tapak penutup periuk nasi telah dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Common (C) suis mikro dan kuar hitam pada terminal
Normally Close (NC) suis mikro yang bersambung pada elemen pemanas sekunder (keep warm).
5. Sentuhkan kuar merah pada terminal Common (C) suis mikro dan kuar hitam pada terminal
Normally Open (NO) suis mikro yang bersambung pada elemen pemanas primer (cook).
6. Buat pemerhatian, apabila NC suis mikro tidak ditekan bacaan adalaah 0 ohm manakala apabila
ditekan bacaan adalah . Bagi NO suis mikro pula apabila tidak ditekan bacaan adalah manakala
apabila ditekan bacaan adalah 0 ohm. Jika sebaliknya, suis mikro rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula tapak penutup periuk nasi dan buat uji lari. Sekiranya suis
mikro rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

5.

Laras Suhu /
Suis
Magnetik

Pengujian litar hidup perlu dilakukan, uji laras suhu magnetik dengan menghidupkan periuk nasi,
pastikan apabila suis jumpelang ditekan pada keadaan Cook , suis jumpelang tidak menendang semula.
Jika sebaliknya maka laras suhu telah rosak dan perlu ditukar baru dan dibuat uji lari.

6.

Pemegang
Mika/Elemen
Pemanas
Sekunder

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan tapak periuk nasi telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.

4.

Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) elemen pemanas sekunder dan kuar hitam pada
terminal Neutral elemen pemanas sekunder.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka elemen pemanas sekunder
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula tapak periuk nasi dan buat uji lari. Sekiranya elemen
pemanas sekunder rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

7.

Elemen
Pemanas
Primer

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan tapak periuk nasi telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) elemen pemanas primer dan kuar hitam pada
terminal Neutral (N) elemen pemanas primer
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka elemen pemanas primer baik,
jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula tapak periuk nasi dan buat uji lari. Sekiranya elemen
pemanas primer rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN PEMBAKAR ROTI

PEMBAKAR ROTI

Talian
bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Fius

Ganti

Baik

Baik

Suis
automatik /
Tombol
operasi

Ganti

Baik
Butang
batal

Ganti

Elemen
pemanas

Ganti

Baik

Baik
Pembakar Roti
telah berfungsi

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

PEMBAKAR ROTI
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan tapak penutup terminal pada pembakar roti telah dibuka
menggunakan pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada pembakar roti dan kuar hitam pada kaki
palam tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth/Bumi (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup terminal pembakar roti dan buat uji lari.
Sekiranya talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

Terminal Yang Diuji


Kuar Merah Kuar Hitam
Life (L)
Life (L)
Pin Palam
Pembakar
Roti
Neutral (N) Neutral (N)
Pin Palam
Pembakar
Roti
Earth (E)
Earth (E)
Pin Palam
Pembakar
Roti
2.

Palam tiga
pin

Nilai Bacaan ()

R = .. - Baik
R = - Rosak
R = .. - Baik
R = - Rosak
R = .. - Baik
R = - Rosak

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.

Palam Tiga Pin


-

1
3.

Fius

Catatan

Jenis Kerosakan
Tiada Palam
Palam Pecah
Wayar Tercabut

Boleh Dibaiki
Ya
Tidak

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

Terminal Yang Diuji


Kuar Merah Kuar Hitam
T1

T2

Nilai Bacaan ()

Catatan
R = .. - Baik
R = - Rosak

4.

Suis
automatik /
Tombol
operasi

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan pembakar roti telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal life (L) dan kuar hitam pada terminal neutral (N) suis
automatik. Uji pada dua keadaan iaitu keadaan suis OFF (suis tidak ditekan turun) dan pada keadaan
suis ON (suis ditekan turun)
5. Buat pemerhatian, apabila suis OFF bacaan menunjukkan nilai manakalan apabila suis ON bacaan
menunjukkan nilai ada rintangan. Jika sebaliknya, maka suis automatik rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan pembakar roti dan buat uji lari. Sekiranya suis
automatik rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

Suis ON (Ditekan)
Contact Poin Yang Diuji
Life
Life
T1
T2
Neutral
Neutral
T1
T2
Suis OFF (Dilepaskan)
Contact Poin Yang Diuji
Life
Life
T1
T2
Neutral
T1
5.

Butang Batal
(Cancel)

Catatan
R = .. - Baik
R = - Rosak
R = .. - Baik
R = - Rosak
Catatan
R = .. - Rosak
R = - Baik
R = .. - Rosak
R = - Baik

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan pembakar roti telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal life (L) dan kuar hitam pada terminal neutral (N) butang batal.
Uji pada dua keadaan iaitu keadaan suis ditekan (CANCEL) dan suis tidak ditekan.
5. Buat pemerhatian, apabila suis tidak ditekan bacaan menunjukkan nilai 0 ohm (litar masih
bersambung) manakala apabila suis ditekan (CANCEL) bacaan menunjukkan nilai (litar terputus).
Jika sebaliknya, maka butang batal rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan pembakar roti dan buat uji lari. Sekiranya butang
batal rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

T1

T1

Nilai Bacaan ()

T2

Catatan
R = .. - Rosak
R = - Baik

T2

Suis OFF (Dilepaskan)


Terminal Yang Diuji

Elemen
Pemanas

Nilai Bacaan ()

Neutral
T2

Suis CANCEL (Ditekan)


Terminal Yang Diuji

7.

Nilai Bacaan ()

Nilai Bacaan ()

Catatan
R = .. - Baik
R = - Rosak

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan pembakar roti telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) elemen pemanas dan kuar hitam pada terminal
Neutral (N) elemen pemanas.

5.

Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka elemen pemanas baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan pembakar roti dan buat uji lari. Sekiranya elemen
pemanas rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

Terminal Yang Diuji


Kuar Merah Kuar Hitam
Life

Neutral

Nilai Bacaan ()

Catatan
R = .. - Baik
R = - Rosak

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN PENGERING RAMBUT


PENGERING RAMBUT

Talian
bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Suis Pemilih
Kelajuan

Ganti

Baik

Baik
Baik
Motor

Ganti

Baik
Elemen
pemanas

Ganti

Baik
Pengering Rambut
telah berfungsi

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

PENGERING RAMBUT
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan pengering rambut telah dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada pengering rambut dan kuar hitam pada
kaki palam tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan pengerig rambut dan buat uji lari. Sekiranya talian
bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

2.

Palam dua
pin

Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, pin bergoyang atau wayar tercabut.
Sekiranya terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala
sekiranya terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji
lari.

3.

Suis Pemilih
Kelajuan

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan pengering rambut telah dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Common (C) dan kuar hitam pada terminal pilihan 1 suis
pemilih kelajuan. Pilih butang pilihan 1 kelajuan dengan menggerakkan butang atau menekannya.
5. Ulang langkah 4 bagi butang pilihan 2 dan 3.
6. Buat pemerhatian, bacaan akan menunjukkan nilai 0 atau ada nilai bacaan rintangan. Jika
sebaliknya, maka suis automatik rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan pengering rambut dan buat uji lari. Sekiranya suis
pemilih kelajuan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

4.

Motor

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan pengering rambut telah dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) motor dan kuar hitam pada terminal Neutral
(N) motor
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka motor baik, jika sebaliknya
maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan pengering rambut dan buat uji lari. Sekiranya
motor rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

5.

Elemen
Pemanas

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan pengering rambut telah dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) elemen pemanas dan kuar hitam pada terminal
Neutral (N) elemen pemanas.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka elemen pemanas baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan pengering rambut dan buat uji lari. Sekiranya
elemen pemanas rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN CEREK ELEKTRIK

CEREK ELEKTRIK

Talian
bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Fius

Ganti

Getah
sesendal

Ganti

Suis
Jumpelang

Ganti

Elemen
pemanas

Ganti

Baik

Baik

Baik

Pengering rambut
telah berfungsi

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

CEREK ELEKTRIK

BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

2.

Palam tiga
pin

3.

Fius

4.

Getah
Sesendal

5.

Suis
Jumpelang

6.

Elemen
Pemanas

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan talian bekalan kuasa cerek elektrik di cabut menggunakan
tangan sahaja.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) lubang talian bekalan dan kuar hitam pada kaki
palam tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth/Bumi (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula talian bekalan pada terminal cerek elektrik dan buat uji
lari. Sekiranya talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Lihat secara visual sekiranya getah sesendal longgar, pecah atau bocor. Sekiranya terdapat bahagian
yang rosak ganti dengan yang baru.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan suis cerek elektrik telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 suis jumpelang dan kuar hitam pada terminal 2 suis
jumpelang. Uji pada dua keadaan iaitu suis ON dan suis OFF
5. Buat pemerhatian, apabila suis OFF bacaan menunjukkan nilai manakala apabila suis ON bacaan
menunjukkan nilai 0 atau ada nilai rintangan. Jika sebaliknya, maka suis jumpelang rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula suis jumpelang dan buat uji lari. Sekiranya suis
jumpelang rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup terminal cerek elektrik telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) elemen pemanas dan kuar hitam pada terminal
Neutral (N) elemen pemanas.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka elemen pemanas baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup terminal cerek elektrik dan buat uji lari.
Sekiranya elemen pemanas rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN SETERIKA ELEKTRIK

SETERIKA ELEKTRIK

Talian
bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Fius

Ganti

Baik

Baik
Laras
Suhu

Ganti

Elemen
pemanas

Ganti

Baik

Seterika Elektrik
telah berfungsi

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

SETERIKA ELEKTRIK
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup terminal seterika elektrik telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada seterika dan kuar hitam pada kaki palam
tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup terminal seterika dan buat uji lari. Sekiranya
talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.

2.

Palam tiga
pin

3.

Fius

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

4.

Laras Suhu

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan seterika telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 laras suhu dan kuar hitam pada terminal 2 laras suhu.
Pusingkan laras suhu dari kedudukan MIN ke MAX secara perlahan-lahan.
5. Buat pemerhatian, apabila keududukan laras suhu pada MIN bacaan adalah manakala apabila
sampai kedudukan MAX bacaan akan menunjukkan nilai 0 atau ada nilai rintangan. Jika sebaliknya,
maka laras suhu rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan seterika dan buat uji lari. Sekiranya laras suhu
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

5.

Elemen
Pemanas

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan seterika telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) elemen pemanas dan kuar hitam pada terminal
Neutral (N) elemen pemanas.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka elemen pemanas baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan seterika dan buat uji lari. Sekiranya elemen
pemanas rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN PEMANAS AIR (SHOWER)

PEMANAS AIR ( SHOWER )

Suis
DPDT

Ganti

Baik
Talian
Bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Baik
Fius

Ganti

Suis
Kawalan
Kepanasan

Ganti

Baik

Baik
ELCB

Ganti

Elemen
Pemanas

Ganti

Baik

Pemanas air
( Shower) telah berfungsi

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

SHOWER ELEKTRIK
BIL BAHAGIAN
1. Suis DPDT

KAEDAH PENGUJIAN
PENA UJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan Suis berada dalam keadaan litar hidup dan pastikan juga penutup
suis DPDT telah dibuka menggunakan pemutar skru bersesuaian.
1. Sentuhkan pena uji pada terminal incoming suis LIFE, kemudian sentuhkan pena uji pada terminal
outgoing suis LIFE. Uji pada dua keadaan iaitu suis ON dan suis OFF.
2. Ulang langkah 1 bagi terminal suis NEUTRAL.
3. Buat pemerhatian, suis berkeadaan baik apabila pena uji menyala pada terminal incoming LIFE dan
terminal outgoing LIFE apabila suis di ON kan dan pena uji menyala pada terminal incoming LIFE
sahaja apabila suis di OFF kan. Jika sebaliknya, suis DPDT rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan penutup suis DPDT dan buat uji lari. Sekiranya suis rosak, ganti
dengan yang baru dan kemudian buat uji lari
METER PELBAGAI
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan Suis berada dalam keadaan litar MATI dan pastikan juga
penutup suis DPDT telah dibuka menggunakan pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal incoming LIFE suis dan kuar hitam pada terminal outgoing
LIFE suis. Uji pada dua keadaan iaitu suis ON dan suis OFF.
5. Ulang langkah 4 pada terminal incoming dan outgoing NEUTRAL.
6. Buat pemerhatian, bacaan menunjukkan nilai 0 atau ada nilai rintangan apabila suis di ON kan dan
akan menunjukkan nilai bacaan apabila suis si OFF kan. Jika sebaliknya, maka suis rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan penutup suis DPDT dan buat uji lari. Sekiranya suis rosak, ganti
dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

2.

Talian
bekalan

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan talian bekalan shower ditanggalkan dari soket alur keluar
dengan menggunakan tangan sahaja. Pastikan juga badan shower dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada shower dan kuar hitam pada kaki palam
tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan shower dan buat uji lari. Sekiranya talian bekalan
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

2.

Palam tiga
pin

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.

3.

Fius

4.

Suis Kawalan

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan shower telah dibuka menggunakan pemutar skru

Kepanasan

bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 suis dan kuar hitam pada terminal 2 suis. Pusingkan laras
suhu dari kedudukan MIN ke MAX secara perlahan-lahan.
5. Buat pemerhatian, apabila keududukan laras suhu pada MIN bacaan adalah manakala apabila
sampai kedudukan MAX bacaan akan menunjukkan nilai 0 atau ada nilai rintangan. Jika sebaliknya,
maka suis rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan shower dan buat uji lari. Sekiranya suis kawalan
kepanasan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

5.

ELCB

6.

Elemen
Pemanas

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan Shower berada dalam keadaan litar hidup.
1. Suis DPDT di ON kan.
2. Pili air dibuka.
3. Suis kawalan kepanasan di ON kan
4. Buat pemerhatian, lampu penunjuk shower akan menyala menunjukkan shower telah berfungsi.
5. Tekan butang ELCB, lampu penunjuk akan terpadam menunjukkan shower telah berhenti berfungsi
bagi tujuan keselamatan.
6. Tekan semula butang RESET, lampu penunjuk akan menyala semula menandakan shower dapat
berfungsi semula. Jika butang ELCB dan RESET tidak dapat berfungsi seperti di atas, maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, OFF kan semua suis dan tutup pili air.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan shower telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) elemen pemanas dan kuar hitam pada terminal
Neutral (N) elemen pemanas.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka elemen pemanas baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan shower dan buat uji lari. Sekiranya elemen
pemanas rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN KETUHAR ELEKTRIK

KETUHAR ELEKTRIK

Talian
bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Fius

Ganti

Pemasa

Ganti

Suis
Pemilihan

Ganti

Elemen
pemanas

Ganti

Baik

Baik

Baik

Baik

Ketuhar telah
berfungsi

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

KETUHAR ELEKTRIK

BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup belakang ketuhar elektrik telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada ketuhar dan kuar hitam pada kaki palam
tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup belankang ketuhar dan buat uji lari. Sekiranya
talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

2.

Palam tiga
pin

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.

3.

Fius

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

4.

Pemasa

5.

Suis
Pemilihan

6.

Elemen
Pemanas

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan ketuhar telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 pemasa dan kuar hitam pada terminal 2 pemasa. Pilih satu
kedudukan dan pusingkan secara perlahan-lahan.
5. Buat pemerhatian, apabila kedudukan pemasa sedang digunakan bacaan menunjukkan 0 atau ada
nilai rintangan manakala apabila pemasa tamat digunakan bacaan menunjukkan nilai . Jika
sebaliknya, maka pemasa rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan ketuhar dan buat uji lari. Sekiranya pemasa rosak,
ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan ketuhar telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 suis pemilihan dan kuar hitam pada terminal 2 suis
pemilihan. Pilih satu kedudukan dan pusingkan secara perlahan-lahan.
5. Buat pemerhatian, apabila kedudukan suis pemilihan sedang digunakan bacaan menunjukkan 0 atau
ada nilai rintangan manakala apabila suis pemilihan tidak digunakan bacaan menunjukkan nilai .
Jika sebaliknya, maka suis pemilihan rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan ketuhar dan buat uji lari. Sekiranya suis pemilihan
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan ketuhar telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) elemen pemanas dan kuar hitam pada terminal
Neutral (N) elemen pemanas.

5.

Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka elemen pemanas baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan ketuhar dan buat uji lari. Sekiranya elemen
pemanas rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.