Anda di halaman 1dari 20

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN KIPAS MEJA

KIPAS MEJA

Talian
bekalan

Rosak
Ganti

Baik

Palam

Rosak
Ganti

Baik

Fius

Rosak
Ganti

Baik
Suis
Pemilih
Kelajuan

Rosak
Ganti

Baik

Kondensor

Rosak
Ganti

Baik

Motor

Kipas telah dibaiki

Rosak
Ganti

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

KIPAS MEJA
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup terminal pada kipas meja telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada kipas meja dan kuar hitam pada kaki
palam tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth/Bumi (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup terminal kipas meja dan buat uji lari. Sekiranya
talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

2.

Palam tiga
pin

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.

3.

Fius

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

4.

Suis Pemilih
Kelajuan

Sebelum pengujian dijalankan, suis pemilih kelajuan kipas meja telah telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Common (C) suis dan kuar hitam pada terminal butang pilihan
1. Tekan butang pilihan 1.
5. Ulang langkah 4 untuk terminal pilihan 2 dan 3 suis pemilih kelajuan kipas meja.
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka suis
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula suis pemilih kelajuan kipas meja dan buat uji lari.
Sekiranya suis pemilih kelajuan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

5.

Kondensor

Sebelum pengujian dijalankan, buka penutup belakang motor kipas meja menggunakan pemutar skru
bersesuaian dan kemudian keluarkan kondenser kipas meja dengan memotong wayar kondenser
menggunakan pemotong sisi.
1. Pasangkan ku ar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1k ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Discaskan kondenser dengan menyentuhkan kedua-dua wayar terminal kondenser.
5. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 kondenser dan kuar hitam pada terminal 2 kondenser.
6. Buat pemerhatian, sekiranya jarum menunjukkan pergerakan R ohm maka kondenser
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula kondenser kipas meja dengan menggunakan bongkah

penyambung dan pasangkan semula penutup belakang motor kipas meja dan buat uji lari. Sekiranya
kondenser kipas meja rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

6.

Motor

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup belakang motor kipas meja telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) motor dan kuar hitam pada terminal Neutral
(N) motor.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka motor baik, jika sebaliknya
maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup belakang motor kipas meja dan buat uji lari.
Sekiranya motor rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN


KIPAS SILING

Kipas Siling

Suis
SPST

Rosak

Ganti

Baik

Regulator

Rosak
Ganti

Baik

Kondensor

Rosak
Ganti

Baik

Motor

Kipas telah dibaiki

Rosak
Ganti

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

KIPAS SILING
BIL BAHAGIAN
1. Suis SPST

KAEDAH PENGUJIAN
PENA UJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan Suis berada dalam keadaan litar hidup dan pastikan juga penutup
suis SPST telah dibuka menggunakan pemutar skru bersesuaian.
1. Sentuhkan pena uji pada terminal incoming suis, kemudian sentuhkan pena uji pada terminal
outgoing suis. Uji pada dua keadaan iaitu suis ON dan suis OFF.
2. Buat pemerhatian, suis berkeadaan baik apabila pena uji menyala pada terminal incoming suis dan
terminal outgoing suis apabila suis di ON kan dan pena uji menyala pada terminal incoming sahaja
apabila suis di OFF kan. Jika sebaliknya, suis SPST rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan penutup suis SPST dan buat uji lari. Sekiranya suis rosak, ganti
dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
METER PELBAGAI
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup suis SPST kipas siling telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian. Pastikan juga litar mati.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada incoming suis dan kuar hitam pada outgoing suis. Uji pada dua keadaan
iaitu suis ON dan suis OFF.
5. Buat pemerhatian, nilai akan menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan pada keadaan suis
ON manakala nilai menunjukkan pada keadaan suis OFF. Jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan penutup suis SPST dan buat uji lari. Sekiranya suis rosak, ganti
dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

2.

Regulator

3.

Kondensor

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan suis regulator telah telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian. Pasyikan litar mati.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Common (C) suis dan kuar hitam pada terminal butang pilihan
1. Pusingkan pada butang pilihan 1.
5. Ulang langkah 4 untuk terminal pilihan 2, 3, 4 dan 5 regulator kipas siling.
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka regulator
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula regulator kipas siling dan buat uji lari. Sekiranya
regulator kipas siling rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, buka atas kipas siling menggunakan pemutar skru bersesuaian dan
kemudian keluarkan kondenser kipas siling dengan memotong wayar kondenser menggunakan pemotong
sisi.
1. Pasangkan ku ar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1k ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Discaskan kondenser dengan menyentuhkan kedua-dua wayar terminal kondenser.
5. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 kondenser dan kuar hitam pada terminal 2 kondenser.
6. Buat pemerhatian, sekiranya jarum menunjukkan pergerakan R ohm maka kondenser
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula kondenser kipas siling dengan menggunakan bongkah
penyambung dan pasangkan semula penutup atas kipas siling dan buat uji lari. Sekiranya kondenser
kipas siling rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

4.

Motor

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup atas kipas siling telah dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) motor dan kuar hitam pada terminal Neutral
(N) motor.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka motor baik, jika sebaliknya
maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup atas kipas siling dan buat uji lari. Sekiranya
motor rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN DAN MEMBAIK PULIH MESIN BASUH AUTOMATIK

Drain Motor

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

MESIN BASUH AUTOMATIK


BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

2.

Palam tiga
pin

3.

Fius

4.

Injap
Solenoid Air
Masuk

5.

Suis tekanan

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup terminal pada mesin basuh automatik telah dibuka
menggunakan pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada seterika dan kuar hitam pada kaki palam
tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth/Bumi (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup terminal mesin basuh automatik dan buat uji lari.
Sekiranya talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, panel suis mesin basuh di bahagian atas dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian dan injap solenoid dikeluarkan.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 injap solenoid dan kuar hitam pada terminal 2 injap solenoid.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka injap
solenoid berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula injap solenoid dan tutup semula panel suis mesin basuh
automaik dan buat uji lari. Sekiranya injap solenoid rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji
lari.
Sebelum pengujian dijalankan, penutup belakang mesin basuh automatik dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian. Suis tekanan dibuka dan dikeluarkan.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 suis tekanan dan kuar hitam pada terminal 2 suis tekanan.
Tiup saluran paip suis tekanan.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan ada nilai rintangan maka suis tekanan berada dalam
keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula suis tekanan dan tutup penutup belakang mesin basuh
automatik dan buat uji lari. Sekiranya suis tekanan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji
lari.

6.

Injap
Solenoid Air
Keluar
(Drain
Motor)

Sebelum pengujian dijalankan, penutup belakang mesin basuh automatik dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian. Injap solenoid air keluar dibuka dan dikeluarkan.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 injap solenoid dan kuar hitam pada terminal 2 injap solenoid.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan ada nilai rintangan maka injap solenoid air keluar
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula injap solenoid air keluar dan tutup penutup belakang
mesin basuh automatik dan buat uji lari. Sekiranya injap solenoid air keluar rosak, ganti dengan yang
baru dan kemudian buat uji lari.

7.

Kondensor

8.

Motor AC
(Ujian
Keterusan)

9.

Motor AC
(Ujian
Kepenebatan)

Sebelum pengujian dijalankan, penutup belakang mesin basuh automatik dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian. Kondenser mesin basuh automatik dicabut dan dikeluarkan.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1k ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Discaskan kondenser dengan menyentuhkan kedua-dua wayar terminal kondenser.
5. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 kondenser dan kuar hitam pada terminal 2 kondenser.
6. Buat pemerhatian, sekiranya jarum menunjukkan pergerakan R ohm maka kondenser
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup belakang mesin basuh automatik dan pasangkan
semula kondenser dan buat uji lari. Sekiranya kondenser mesin basuh automatik rosak, ganti dengan
yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup belakang mesin basuh automatik dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian. Cabut wayar motor dan keluarkan motor AC menggunakan sepana yang
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) motor dan kuar hitam pada terminal Neutral
(N) motor.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka motor baik, jika sebaliknya
maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula motor mesin basuh automatik dan pasangkan penutup
belakang mesin dan buat uji lari. Sekiranya motor rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji
lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup belakang mesin basuh automatik dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian. Cabut wayar motor dan keluarkan motor AC menggunakan sepana yang
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar penguji (merah) dan kuar berklip (hitam) pada terminal hidup (line) dan bumi
(Earth) Penguji Tebatan.
2. Pastikan jarum penunjuk di kedudukan infiniti () pada skala M. Sekiranya tidak laraskan pelaras
kedudukan kepada .
3. Sambungkan kuar berklip pada badan motor AC dan kuar penguji pada terminal Life/Hidup(L)
motor AC.
4. Gerakkan suis kawalan dari kedudukan asal ke kedudukan 500V (Bagi peralatan elektrik berkadaran
240 V), kemudian tekan & putar suis kuasa (POWER) bagi kedudukan LOCK. Sekiranya lampu
penunjuk kuasa pada skala menyala berkelip-kelip menunjukkan Penguji Tebatan berkeadaan baik
jika sebaliknya berkemungkinan bateri di dalam Penguji Tebatan sudah lemah.
5. Ulang langkah 4 bagi terminal Neutral (N) motor AC.
6. Buat pemerhatian, bacaan mestilah > 0.5 M bagi menunjukkan motor berkeadaan baik dan jika
< 0.5M menunjukkan kepenebatan motor rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula motor mesin basuh automatik dan pasangkan penutup
belakang mesin dan buat uji lari. Sekiranya motor rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji
lari.

10

Fuzzy Panel

Pengujian litar hidup perlu dilakukan, uji fungsi basuh, bilas dan kering mesin basuh automatik yang
menggunakan butang secara elektronik. Sekiranya didapati segala arahan tidak dapat dipatuhi oleh mesin
basuh automatik maka fuzzy panel mungkin telah rosak. Ganti fuzzy panel yang baru dan buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKKAN MESIN BASUH SEMI AUTOMATIK


Bahagian Membasuh ( Wash)

Mesin basuh tidak berfungsi


untuk membasuh

Talian
bekalan

Rosak
Ganti

Baik

Fius

Rosak
Ganti

Baik

Palam

Rosak
Ganti

Baik
Wash
Timer

Rosak
Ganti

Baik

Kondensor

Rosak
Ganti

Baik
Wash
Motor

Mesin basuh boleh


membasuh pakaian

Rosak
Ganti

Bahagian Pengering (Spin)

Mesin basuh tidak berfungsi


untuk membasuh

Talian
bekalan

Rosak
Ganti

Baik

Fius

Rosak
Ganti

Baik

Palam

Rosak
Ganti

Suis
Pintu

Rosak

Spin
Timer

Rosak

Ganti

Baik

Ganti

Baik

Kondensor

Rosak
Ganti

Baik
Spin
Motor

Mesin basuh boleh


mengering pakaian

Rosak
Ganti

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

MESIN BASUH
SEMI AUTOMATIK
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

2.

Palam tiga
pin

3.

Fius

4.

Wash Timer
dan Spin
Timer

5.

Kondenser

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup terminal pada mesin basuh semi automatik telah dibuka
menggunakan pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada seterika dan kuar hitam pada kaki palam
tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth/Bumi (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup terminal mesin basuh semi automatik dan buat
uji lari. Sekiranya talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
2. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
6. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
7. Setkan julat pada X1 ohm ().
8. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
9. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
10. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup atas panel mesin basuh semi automatik telah dibuka
menggunakan pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 pemasa dan kuar hitam pada terminal 2 pemasa. Pilih satu
kedudukan dan pusingkan secara perlahan-lahan.
5. Buat pemerhatian, apabila kedudukan pemasa sedang digunakan bacaan menunjukkan 0 atau ada
nilai rintangan manakala apabila pemasa tamat digunakan bacaan menunjukkan nilai . Jika
sebaliknya, maka pemasa rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup atas panel mesin basuh semi automatik dan buat
uji lari. Sekiranya pemasa rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, penutup belakang mesin basuh semi automatik dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian. Kondenser mesin basuh semi automatik dicabut dan dikeluarkan.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1k ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Discaskan kondenser dengan menyentuhkan kedua-dua wayar terminal kondenser.
5. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 kondenser dan kuar hitam pada terminal 2 kondenser.
6. Buat pemerhatian, sekiranya jarum menunjukkan pergerakan R ohm maka kondenser
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup belakang mesin basuh semi automatik dan
pasangkan semula kondenser dan buat uji lari. Sekiranya kondenser mesin basuh semi automatik rosak,
ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

6.

Wash Motor
dan Spin
Motor
(Ujian
Keterusan)

7.

Wash Motor
dan Spin
Motor
(Ujian
Kepenebatan)

8.

Suis Tudung

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup belakang mesin basuh semi automatik dibuka
menggunakan pemutar skru bersesuaian. Cabut wayar motor dan keluarkan motor AC menggunakan
sepana yang bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) motor dan kuar hitam pada terminal Neutral
(N) motor.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka motor baik, jika sebaliknya
maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula motor mesin basuh semi automatik dan pasangkan
penutup belakang mesin dan buat uji lari. Sekiranya motor rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian
buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup belakang mesin basuh semi automatik dibuka
menggunakan pemutar skru bersesuaian. Cabut wayar motor dan keluarkan motor AC menggunakan
sepana yang bersesuaian.
1. Pasangkan kuar penguji (merah) dan kuar berklip (hitam) pada terminal hidup (line) dan bumi
(Earth) Penguji Tebatan.
2. Pastikan jarum penunjuk di kedudukan infiniti () pada skala M. Sekiranya tidak laraskan pelaras
kedudukan kepada .
3. Sambungkan kuar berklip pada badan motor AC dan kuar penguji pada terminal Life/Hidup(L)
motor AC.
4. Gerakkan suis kawalan dari kedudukan asal ke kedudukan 500V (Bagi peralatan elektrik berkadaran
240 V), kemudian tekan & putar suis kuasa (POWER) bagi kedudukan LOCK. Sekiranya lampu
penunjuk kuasa pada skala menyala berkelip-kelip menunjukkan Penguji Tebatan berkeadaan baik
jika sebaliknya berkemungkinan bateri di dalam Penguji Tebatan sudah lemah.
5. Ulang langkah 4 bagi terminal Neutral (N) motor AC.
6. Buat pemerhatian, bacaan mestilah > 0.5 M bagi menunjukkan motor berkeadaan baik dan jika
< 0.5M menunjukkan kepenebatan motor rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula motor mesin basuh semi automatik dan pasangkan
penutup belakang mesin dan buat uji lari. Sekiranya motor rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian
buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, penutup panel atas mesin basuh semi automatik dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 suis tudung dan kuar hitam pada terminal 2 suis tudung. Uji
pada dua keadaan iaitu suis tudung diangkat dan suis tudung ditutup.
5. Buat pemerhatian, apabila suis tudung ditutup nilai menunjukkan 0 atau ada nilai rintangan
manakala apabila suis tudung diangkat menunjukkan nilai , Jika sebaliknya maka suis tudung
rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup panel atas mesin basuh semi automatik dan buat
uji lari. Sekiranya suis tudung rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKKAN PENGADUN

PENGADUN

Talian
bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Suis
Kawalan
Kelajuan

Ganti

Baik

Baik

Motor
Baik
Pengadun telah
berfungsi

Ganti

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

PENGADUN
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

2.

Palam dua
pin

3.

Suis Kawalan
Kelajuan

4.

Motor

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup badan pada pengadun telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada pengadun dan kuar hitam pada kaki palam
tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup badan pengadun dan buat uji lari. Sekiranya
talian bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Pemerhatian secara visual dilakukan sekiranya ada bahagian palam dua pin yang pecah, terbakar, pin
tercabut atau patah. Sekiranya terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat
uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, suis kawalan kelajuan pengadun telah telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Common (C) suis dan kuar hitam pada terminal 1 suis.
Tekan suis pilihan 1.
5. Ulang langkah 4 untuk terminal pilihan 2, 3 dan 4 suis kawalan kelajuan pengadun.
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka suis
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula suis kawalan kelajuan pengadun dan buat uji lari.
Sekiranya suis kawalan kelajuan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan motor pengadun telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) motor dan kuar hitam pada terminal Neutral
(N) motor.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka motor baik, jika sebaliknya
maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula dan buat uji lari. Sekiranya motor rosak, ganti dengan
yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKKAN PENGISAR


PENGISAR

Talian
bekalan

Ganti

Baik
Palam

Ganti

Suis Pilihan
Kelajuan

Ganti

Motor

Ganti

Baik

Baik

Baik
Pengisar telah
berfungsi

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

PENGISAR
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

2.

Palam dua
pin

3.

Suis Pilihan
Kelajuan

4.

Motor

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup badan pada pemgisar telah dibuka menggunakan
pemutar skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada pengadun dan kuar hitam pada kaki palam
tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup badan pengisar dan buat uji lari. Sekiranya talian
bekalan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Pemerhatian secara visual dilakukan sekiranya ada bahagian palam dua pin yang pecah, terbakar, pin
tercabut atau patah. Sekiranya terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat
uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, suis pilihan kelajuan pengisar telah telah dibuka menggunakan pemutar
skru bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Common (C) suis dan kuar hitam pada terminal 1 suis.
Tekan suis pilihan 1.
5. Ulang langkah 4 untuk terminal pilihan 2, 3 dan 4 suis pilihan kelajuan pengisar.
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka suis
berada dalam keadaan baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula suis pilihan kelajuan pengisar dan buat uji lari. Sekiranya
suis pilihan kelajuan rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan motor pengisar telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) motor dan kuar hitam pada terminal Neutral
(N) motor.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka motor baik, jika sebaliknya
maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula dan buat uji lari. Sekiranya motor rosak, ganti dengan
yang baru dan kemudian buat uji lari.

CARTA ALIR MENGESAN KEROSAKAN PEMBERSIH VAKUM

Penyedut hampagas tidak


berfungsi untuk menyedut
habuk

Talian
bekalan

Rosak
Ganti

Baik

Fius

Rosak
Ganti

Baik

Palam

Rosak
Ganti

Baik
Suis
ON/OFF

Rosak
Ganti

Baik

Motor

Baik

Penyedut hampagas
boleh berfungsi

Rosak
Ganti

KAEDAH PENGUJIAN KEROSAKAN

PEMBERSIH VAKUM
BIL BAHAGIAN
1. Talian
bekalan

KAEDAH PENGUJIAN
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan vakum telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) pada kipas meja dan kuar hitam pada kaki
palam tiga pin untuk Life (L).
5. Ulang langkah 4 untuk kabel Neutral (N) dan Earth/Bumi (E).
6. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan maka kabel
baik, jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan vakum dan buat uji lari. Sekiranya talian bekalan
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

2.

Palam tiga
pin

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Lihat secara visual sekiranya ada bahagian yang pecah atau rosak, terminal longgar atau wayar
tercabut.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya
terdapat bahagian yang rosak ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari. Manakala sekiranya
terdapat terminal longgar atau wayar tercabut, perbaiki keadaan tersebut dan kemudian buat uji lari.

3.

Fius

Sebelum pengujian dijalankan, pastikan penutup palam tiga pin telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal 1 fius dan kuar hitam pada terminal 2 fius.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai 0 ohm maka berada dalam keadaan baik, jika
sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula penutup palam tiga pin dan buat uji lari. Sekiranya fius
rosak, ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.

4.

Suis ON/OFF Sebelum pengujian dijalankan, badan vakum telah telah dibuka menggunakan pemutar skru bersesuaian.

5.

Motor

1.
2.
3.
4.

Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
Setkan julat pada X1 ohm ().
Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
Sentuhkan kuar merah pada terminal incoming suis dan kuar hitam pada terminal outgoing suis. Uji
pada dua keadaan iaitu suis ON dan suis OFF.
5. Buat pemerhatian, nilai menunjukkan nilai 0 ohm atau ada nilai rintangan apabila suis di ON kan
manakala nilai menunjukkan apabila suis di OFF kan .Jika sebaliknya maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan vakum meja dan buat uji lari. Sekiranya suis rosak,
ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.
Sebelum pengujian dijalankan, pastikan badan vakum telah dibuka menggunakan pemutar skru
bersesuaian.
1. Pasangkan kuar merah dan kuar hitam pada terminal positif dan negatif meter pelbagai.
2. Setkan julat pada X1 ohm ().
3. Pintaskan kedua-dua kuar meter pelbagai bagi tujuan pelarasan sifar rintangan.
4. Sentuhkan kuar merah pada terminal Life/Hidup (L) motor dan kuar hitam pada terminal Neutral
(N) motor.
5. Buat pemerhatian, sekiranya nilai menunjukkan nilai rintangan maka motor baik, jika sebaliknya
maka rosak.
Setelah pemerhatian dibuat, pasangkan semula badan vakum dan buat uji lari. Sekiranya motor rosak,
ganti dengan yang baru dan kemudian buat uji lari.