Anda di halaman 1dari 6

SMK LEPAR UTARA

26400 BANDAR TUN RAZAK JENGKA,


PAHANG DARUL MAKMUR
UJIAN PENILAIAN 1
PENTAKSIRAN TINGKATAN 1

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU77/78

UJIAN BERTULIS
MAC 2016

1 JAM

1.

Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2.

Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

3.

Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan


dalam kertas soalan ini.

4.

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan


pada akhir peperiksaan.
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA
NAMA PEMERIKSA :
SOALAN
MARKAH PENUH
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
10
14
10
15
10

NAMA

:.

KELAS

BAHAGIAN A

1.

Tuliskan tiga amalan 4m yang perlu dilakukan semasa di

a)

b)

2.

c)

dalam bengkel.
d)

Menilai

(3 markah)

Rajah berikut menunjukkan carta organisasi bengkel.

UNIT A

UNIT B

UNIT C

UNIT D

Nyatakan nama bahagian berlabel :


P :
Q :..
R :..
(3 markah)

3.

Tandakan ( ) bagi etika kerja yang perlu diamalkan oleh murid semasa di bengkel.
Memastikan bengkel sentiasa teratur dan bersih
Tidak menjalankan tugas yang ditetapkan
Mempraktikkan peraturan keselamatan bengkel
Mengamalkan nilai bekerjasama, bertanggungjawab dan mematuhi peraturan
(3 markah)

4.

Maklumat berikut menunjukkan peralatan yang perlu ada di dalam peti pertolongan

cemas

di bengkel Kemahiran Hidup.


A
Kain anduh
B
Larutan antiseptic
C
Penampal luka (plaster)
Padankan peralatan dengan kegunaan berikut dengan menulis A, B atau C pada petak

yang

disediakan.
Merawat luka
Membalut luka kecil
Mengampu lengan yang patah atau terseliuh
(3 markah)
5.

Pernyataan di bawah menerangkan tentang latihan memadam kebakaran.


Semasa pihak Bomba mengadakan latihan memadam kebakaran di sekolah, Hafiz
mengambil peluang untuk belajar cara mengendalikan alat pemadam api itu.
Berdasarkan pernyataan di atas, susun mengikut urutan yang betul cara Hafiz mengendalikan alat
pemadam api dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang telah disediakan.
Halakan muncung pemancut ke dasar api
Tekan tuas rapat kepada pemegang supaya bahan pemadam dapat disemburkan
Keluarkan pin picu dan pegang alat pemadam api secara menegak
(3 markah)

6.

Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul tentang reka bentuk dan teknologi.

Reka bentuk ialah susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak

Teknologi ialah pengajian dan ilmu pengetahuan dalam mencipta sesuatu produk
Reka bentuk dihasilkan semata-mata untuk memenuhi kehendak pengguna
Reka bentuk memberikan kemudahan dan keselesaan
(3 markah)
7.

Nyatakan tiga faktor utama reka bentuk.


i)....
ii)...
iii)..
(3 markah)

8.

Pernyataan di bawah berkaitan bahan yang digunakan dalam penghasilan projek reka bentuk.

Papan gentian yang dikeringkan dan dimampatkan


bersama glu urea
Mempunyai permukaan yang licin
Berukuran 2 440 mm x 1 220 mm
Berdasarkan pernyataan diatas,
a) apakah bahan tersebut?
_____________________________________________________________________
(1 markah)
b) nyatakan dua kelebihan bahan itu.
i.
ii.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(2 markah)

9.

Rajah berikut menunjukkan tiga jenis alatan tangan.

Padankan alatan berikut dengan nama yang betul dengan menulis A, B atau C pada petak yang d
isediakan.
Nama Alatan
Tolok penanda
Gergaji tangan
Tukul Warrington
(3 markah)
10.

Rajah berikut menunjukkan sejenis alatan tangan.

Berdasarkan rajah diatas:


a)

Namakan alatan itu.


________________________________________________________________
(1 markah)\

b)

Berikan dua fungsi alatan itu.


i.
ii.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(2 markah)

11.

Maklumat berikut menunjukkan bahagian-bahagian utama mesin gerudi mudah alih.


A
B
C

Bindu
Suis
Motor

Padankan bahagian utama mesin dengan fungsi berikut dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.
Menghidupkan dan mematikan motor
Memutarkan bindu
Mencengkam dan memutarkan mata gerudi
(3 markah)
12.

Digunakan untuk mengukur jarak pada kayu yang panjang.


Mempunyai senggatan dalam unit metrik

Berdasarkan pernyataan di atas, tandakan ( ) bagi alatan yang betul dan ( x ) bagi alatan yang
salah pada petak yang disediakan.
Alatan
Pengukur keluli
Sesiku L
Pita pengukur
(3 markah)
13.

Tandakan ( ) pada kebaikan penggunaan skru yang betul dan ( x ) pada yang salah di petak
yang disediakan.
a) Memberikan cengkaman yang lebih kuat
b) Susah ditanggalkan dan merosakkan permukaan
c) Kepala skru dapat dijadikan hiasan
(3 markah)

14.

Tandakan ( ) bagi padanan jenis bahan dengan kemasan yang betul dan ( x ) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.
Jenis bahan
MDF dan perspeks
Kayu dan papan lapis
Keluli lembut dan aluminium

Kemasan
Cat semburan dan pelekat
Cat licau dan lekar
Syelek dan lekar

Ruang Jawapan

(3 markah)
15.

Senaraikan tiga kelemahan menggunakan kayu dalam pembinaan projek.


i.
ii.
iii.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(3 markah)

16.

Nyatakan tiga kegunaan sesiku L dalam proses pembuatan dan penghasilan sesuatu produk.
i.
ii.
iii.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(3 markah)

17.