Anda di halaman 1dari 7

KEMPROSAINS KEMAHIRAN PROSES SAINS TAHUN 5

Tujuan :

Mengkaji bagaimana panjang suatu bandul mempengaruhi


tempoh ayunannya

Hipotesis :

Semakin pendek bandul, semakin pendek tempoh untuk 10


ayunan

Pemboleh
ubah :

a) yang dimalarkan : bilangan ayunan


b) yang dimanipulasikan : panjang bandul
c) yang bergerak balas : masa bagi 10 ayunan lengkap

Bahan :

Bandul, benang

Radas :

Kaki retort dan pengapit, pembaris meter, jam randik

Prosedur :

1. Satu bandul dengan benang sepanjang 10cm disediakan


2. Bandul ditarik pada suatu kedudukan dan kemudian
dilepaskan
3. Masa bagi 10 ayunan dicatat dalam jadual
4. Eksperimen diulangi dengan menggunakan panjang
bandul yang berbeza-beza seperti dalam jadual
5. Graf masa bagi 10 ayunan lengkap melawan panjang
bandul dilukis

Keputusan :

Eksperim
en
1
2

Panjang
bandul/cm
10
20

Masa bagi 10 ayunan


lengkap

3
4
5
Analisis :

30
40
50

1. Nyatakan perbezaan dalam masa bagi bandul panjang dan


bandul pendek untuk melakukan 10 ayunan lengkap
.............................................................................................
................
....................................................................
....................

2. Apakah inferens yang dapat dibuat bagi eksperimen ini?

3. Berdasarkan keputusan dalam jadual, plotkan graf masa


bagi 10 ayunan lengkap melawan panjang bandul

4. Nyatakan hubungan antara panjang bandul dengan masa


bagi 10 ayunan lengkap

..

.
5. Ramalkan masa yang diambil bagi 60cm panjang bandul
untuk melakukan 10 ayunan lengkap

Kesimpulan

1. Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen tadi.


..

..

..

Lihat peta kawasan sekolah di bawah.

Panduan Mata Angin.

Lokasi A

Nyatakan
Mata Angin
Timur
Barat Daya
Tenggara
Selatan
Utara

Perkara dilihat

Lokasi B
Mata Angin

Perkara dilihat

Timur Laut
Barat
Tenggara
Barat Daya
Utara

Lokasi A

Nyatakan
Mata Angin
Timur
Barat Daya
Tenggara
Selatan
Utara

Perkara dilihat

Lokasi B
Mata Angin
Timur Laut
Barat
Timur
Selatan
Utara

Perkara dilihat