Anda di halaman 1dari 3

USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM

(UED-SP)
KELURAHAN ENOK
KECAMATAN ENOK
Kelurahan Enok, 3
Februari 2016
Nomor : Istimewa
Lampiran:
Perihal : Permohonan Gedung Kantor

1 (satu) berkas Kepada


Yth :
Kepala
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintah
Desa
Kabupaten
Indragiri
Hilir
Di Tembilahan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Salam silaturrahmi kami sampaikan semoga Allah SWT. Selalu
melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.
Amin
Sehubungan dengan kami dari pengurus UED-SP Kelurahan
Enok Kec. Enok Kab. Indragiri Hilir menyampaikan bahwa sampai
saat ini kami belum memiliki kantor UED-SP kelurahan Enok
sehingga mengalami hambatan dalam hal pelayanan dan
Administratif kantor, dengan ini kami memohon kepada Bapak
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Kab. Indragiri Hilir sekiranya berkenan untuk membantu
membangunkan Kantor UED-SP Kelurahan Enok.
Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan
semoga Bapak berkenan mengabulkannya, atas perhatiannya
kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh
Hormat kami Pemohon,
Ketua
Tata Usaha
UED-SP Kel. Enok
UED-SP Kel. Enok

MUSTAPA

JULIAN BURMA
Diketahui/Disetujui oleh,

Camat Enok

Lurah Enok

KAHARUDIN, S.Sos
Nip. 19651231 198603 1 071

AMBOK ASSEK, S.Sos, M.Si


Nip. 19671228 198801 1 001

USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM


(UED-SP)
KELURAHAN ENOK
KECAMATAN ENOK

PERMOHONAN PEMBANGUNAN GEDUNG


KANTOR
UED-SP KELURAHAN ENOK KEC. ENOK

PEMOHON
PENGURUS UED-SP KEL. ENOK
TAHUN ANGGARAN 2016