Anda di halaman 1dari 2

Hukum perkataan InsyaALLAH

Soalan:
Bolehkah ustaz menjelaskan makna dan fungsi sebenar kalimat insya Allah dalam Islam? Sebab
saya sering menjumpai beberapa orang menggunakan kalimat ini sebagai alasan untuk tidak
melaksanakan janji. Sehingga setiap kali mendengar seseorang berjanji sambil mengucap: insya
Allah, saya merasa tidak pasti janji itu akan ditepati.
Jawab:
Sebelum kita menyelami makna sebenar yang terkandung dalam kalimat insya Allah, ada
baiknya kita melihat terlebih dahulu melihat sejarah penggunaan kalimat ini.
Jika kita amati ayat-ayat Al-Quran, ternyata kalimat insya Allah telah digunakan oleh nabi-nabi
terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw. Apabila Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah
untuk menyembelih Nabi Ismail, anak yang saleh ini berkata:
Quote
Wahai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang bersabar.

(Qs Al-Saffat ayat 102).


Begitu juga ucapan Nabi Musa apabila beliau berjanji kepada Nabi Khidir untuk patuh kepada
semua arahannya sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Nabi Musa berkata: Insya Allah engkau
akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam
sesuatu urusanpun. (Qs Al-Kahfi ayat 69).
Kalimat ini kemudiannya diwariskan kepada Nabi Muhammad Saw. Allah memerintahkan baginda
untuk selalu mengucapkan insya Allah setiapkali berjanji akan melakukan sesuatu di masa
hadapan. Allah berfirman:
Quote
Dan jangan sekali-kali engkau (Muhammad) mengatakan: Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini
esok, kecuali (dengan menyebut): insya Allah...

(Qs Al-Kahfi ayat 23-24)


Menurut Ibn Jarir Al-Tabari, ayat ini berisi pengajaran adab untuk Nabi Saw. Beliau dilarang
untuk memastikan apa yang akan terjadi di masa hadapan melainkan dengan menyandarkannya
kepada kehendak Allah. Sebab segala sesuatu hanya boleh berlaku apabila dikehendaki oleh
Allah Swt.
Pengajaran ini tentu sahaja bukan khas untuk Baginda Nabi seorang. Akan tetapi, adab ini juga
berlaku untuk seluruh umat baginda hingga akhir zaman. Seorang mukmin yang menyadari
hakikat dirinya sebagai hamba yang lemah tidak pernah berjanji melainkan dengan menyebut
insya Allah.
Makna insya Allah
Jadi, kita boleh melihat bahawa kalimat insya Allah merupakan sunnah nabi-nabi terdahulu yang
diwariskan kepada umat Nabi Muhammad Saw. Justeru, kalimat ini bukan perkara ringan, malah
ianya mengandungi makna yang sangat penting untuk disedari.
Secara harfiah, kalimat insya Allah bermakna jika Allah menghendaki. Ucapan ini
melambangkan kesadaran hamba akan hakikat dirinya yang serba kekurangan dan jahil.
Sekaligus mengiktiraf kekuasaan Allah Swt yang Maha Kuasa dalam menentukan setiap yang
berlaku di alam semesta ini.

Sepandai apapun seorang manusia, ia hanya boleh merancang dan berharap. Allah juga yang
akan menentukan apakah rancangan dan harapan itu boleh terlaksana ataukah tidak?
Ucapan insya Allah ini mencerminkan pengakuan atas kelemahan diri dan ketergantungan kepada
belas kasih tuhannya agar selalu membantu dalam setiap keinginan dan niatannya.
Siapa yang selalu menyadari kelemahan dirinya, Allah akan selalu hadir dalam hidupnya. Dan
siapa yang merasa dirinya serba cukup dan berkuasa atas segalanya, ia akan lupa diri dan
berakhir seperti Firaun dan Namruz yang mengaku diri sebagai tuhan.
Berkata Imam al-Syafii: Kelemahan adalah sifat manusia yang paling jelas. Sesiapa yang selalu
menyedari sifat ini, dia akan beroleh istiqamah dalam beribadat kepada Allah.
Kekeliruan
Jelaslah, ucapan insya Allah sama sekali bukan alat untuk melepaskan tanggung jawab atau
alasan untuk tidak menepati janji. Sebagai seorang muslim, janji adalah hutang yang mesti kita
tunaikan. Ucapan ini juga bukan kalimat alternatif untuk menolak secara halus permintaan pihak
yang ingin kita jaga hatinya.
Sebaliknya, insya Allah lebih sesuai difahami sebagai kata-kata jaminan bahawa janji yang telah
terucap akan akan terlaksana dengan baik. Sebab siapa yang berjanji dengan niat sungguhsungguh untuk melaksanakannya, sambil menyerahkan perkara itu kepada Allah, bantuan dari
Allah akan datang untuk mewujudkan janji tersebut.
Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw pernah bercerita: Nabi Sulaiman bin Dawud
berkata: Malam ini aku akan mendatangi 90 orang isteri-isteriku. Setiap daripada mereka pasti
akan melahirkan seorang pejuang di jalan Allah.
Malaikat berkata kepadanya: katakanlah insya Allah. Namun Nabi Sulaiman tidak mengucapkan
kalimat ini. Akhirnya, tidak ada seorangpun daripada isteri-isterinya itu yang melahirkan anak.
Hanya seorang isteri yang melahirkan, namun anak itu cacat dan tidak sempurna.
Bersabda Nabi Saw: Demi Allah yang jiwaku berada di 'tangan'-Nya, andai beliau mengucapkan:
insya Allah, niscaya isteri-isterinya itu akan melahirkan anak-anak yang berjuang di jalan Allah.
Berkata Ibn Battal Al-Maliki dalam Syarh Al-Bukhari: Hadis ini mengandungi pengajaran bahawa
sesiapa yang mengucapkan insya Allah, sambil menyadari kelemahan dirinya dan meminta
bantuan dari Allah, maka besar kemungkinan ia akan memperolehi apa yang diharapkannya.
Maka menjadi kewajiban kita merubah kekeliruan ini dengan memulainya dengan diri kita.
Pastikan selalu kalimat insya Allah diucapkan setiapkali berjanji. Selepas itu berusahalah sedaya
upaya untuk menepati janji itu sambil meminta bantuan daripada Allah Swt. Jika semua ini kita
lakukan, maka bantuan dari Allah akan sentiasa mengalir untuk kita.
Kalau bukan kita yang merubah persepsi negatif tentang Islam dan kaum muslimin, maka siapa
lagi? Wallahu alam.
Sumber : http://umarmnoor.blogspot.com/2012/09/keliru-makna-insya-allah.html