Anda di halaman 1dari 1

BIL RINGKASAN AKTIVITI/PROJEK PETUNJUK PRESTASI

(SENARAIKAN AKTIVITI/PROJEK) (KUANTITI /KUALITI/MASA/KOS)

1. MENJALANKAN TUGAS – TUGAS PENYELIAAN • JURUTEKNIK KOMPUTER


KAKITANGAN BAWAHAN IAITU JURUTEKNIK (FT17) – 3 ORANG
KOMPUTER (FT17)

2. MERANCANG DAN MENYEDIAKAN PROGRAM • BERDASARKAN


KURSUS KEPADA : KEMASUKAN PELATIH
- PELATIH INSPEKTOR DAN PROGRAM KURSUS
- PEGAWAI / PEGAWAI AWAM YANG DIRANCANG
- ANGGOTA
- ANAK-ANAK POLIS

MENYEDIAKAN NOTA-NOTA LATIHAN • BERDASARKAN


3. PEMBELAJARAN KOMPUTER KEPADA PESERTA KEMASUKAN PELATIH
KURSUS DAN PELATIH INSPEKTOR DAN PROGRAM KURSUS
YANG DIRANCANG

MENGAJAR KURSUS APLIKASI KOMPUTER


4. KEPADA: • BERDASARKAN
- PELATIH INSPEKTOR KEMASUKAN PELATIH
- PEGAWAI / PEGAWAI AWAM DAN PROGRAM KURSUS
- ANGGOTA YANG DIRANCANG
- ANAK-ANAK POLIS

MEMASTIKAN BILIK LATIHAN KOMPUTER KEMAS • DARI SEMASA KE


5. DAN TERJAGA. SEMASA

MELAKSANAKAN SEGALA ARAHAN-ARAHAN DARI • DARI SEMASA KE


6. PEGAWAI ATASAN DARI SEMASA KE SEMASA SEMASA
DALAM MENJALANKAN TUGAS SEHARIAN.

Tandatangan PYD Tandatangan PPP

Tarikh :…………………… Tarikh :……………………