Anda di halaman 1dari 3

Refleksi

Menjadi seorang pendidik yang berkebolehan sememangnya merupakan
iltizam kepada setiap individu bergelar guru kerana profesion perguruan
merupakan satu kerjaya yang dipandang tinggi dalam masyarakat. Bagi
tujuan itu, setiap guru memerlukan ilmu pengetahuan bagi melengkapkan
dirinya sebelum mendidik anak murid.
Sebagai guru amat bertuah kerana dapat mengikuti program yang
dianjurkan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) di Kementerian Pelajaran
dan kerjasama dengan Open Universiti Malaysia (OUM) dianggap sebagai
satu pengiktirafan. Memberi peluang kepada guru untuk menambah ilmu
pengetahuan dalam menerokai ilmu baru bagi menghadapi cabaran
pendidikan yang sentiasa berkembang .
Hasilnya Bahagian Pendidikan Guru telah membuat penilaian kajian impak
untuk meneruskan Program Pensiswazahan Guru secara Pengajian jarak
jauh yang diadakan bersama Open university.
Guru-guru

ditaja sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia bagi memenuhi

matlamat sebagai guru siswazah di bawah skim guru siswazah.Kursus
selama empat tahun itu dilihat membantu
guru yang menjadi pelajar OUM dalam pelbagai bidang agar kerjaya
mereka menjadi lebih
mantap.Kesemua guru yang terpilih telah memulakan pengajian dan
dijangka

akan

tamat

padaDisember

2015.Pengambilan

khas

itu

membabitkan program SMP dengan 11 pengkhususan iaitu Prasekolah,
Pendidikan Islam, Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Kemahiran Hidup,
Matematik, Muzik, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Khas, Pendidikan Seni
Visual dan Sains.Program tersebut juga telah mendapat akreditasi
daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) serta
diperakui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
Oleh yang demikian Guru harus menggunakan ruang dan peluang yang
diberi oleh kementerian untuk memperkembangkan dan mentranformasi
penguruan. Guru

guru perlu aplikasikan

apa yang diperolehi bersama

murid-murid untuk meningkatkan sistem pendidikan pada abad ke 21.

Oleh itu. Ia boleh diaplikasi kepada semua individu dalam pelbagai bidang kerja. Guru memainkan peranan penting dalam pencapaian dan kejayaan murid-murid. pemikiran.Dalam proses pembelajaran. Guru perlu sentiasa meningkatkan inovasi-inovasi baharu untuk mendidik generasi akan datang. Pembangunan mesti seiring dengan kompentesis. Guru pada hari ini perlu proaktif untuk pembangunan kendiri dan tidak perlu menunggu arahan daripada pihak pentadbir dan pengurusan. Tranformasi profesion perguruan bertujuan untuk meningkatkan kualiti perguruan. Kompontensisi sebagai seorang guru bukan untuk membangunkan diri guru tetapi Dalam bahagian Pembangunan Profesionalisme Kendiri. guru perlu bijak mengatur segala yang dirancang agar perjalanan hidup menjadi lebih sempurna. Seorang guru adalah pendidik. Pada peringkat individu pembelajaran sepanjang menyumbang kepada perkembangan karier seseorang. pembimbing dan pengajar di dalam kelas. arah tuju kita . Kualiti pendidikan yang ada pada hari ini belum tentu dapat menjamin survival negara pada masa depan. Guru harus membangunkan kemenjadian murid yang dididik. Pembelajaran sepanjang hayat adalah proses membangunkan atau meningkatkan pengetahuan serta kemahiran tenaga kerja yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang individu. kursus. Sekali gus. Guru perlu mengambil peluang untuk memajukan diri dengan memperoleh daripada melalui seminar. banyak cabaran akan dihadapi oleh guru. dan mind set kita. Guru perlu menunjukan kelainan dengan rakan sejawatnya. selain daripada krusus-krusus yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran. Inisiatif guru sendiri untuk memajukan anak didikannya. meningkatkan keupayaan untuk memenuhi keperluan genarasi pada masa hadapan. sama ada mereka yang bekerja dalam sektor awam mahupun swasta tanpa mengira profesion. membolehkan semua orang mampu menjadi insan hayat boleh berpengetahuan di negara ini. guru juga bertugas membabitkan murid dan pelajar di . kajian-kajian tindakan pembacaan.

Guru juga bertanggungjawab terhadap masalah disiplin. kedatangan. kelakuan dan budi pekerti pelajar. Jika pengajaran tidak berkesan. Pengajaran adalah apa yang disampaikan oleh guru. Melalui program pensiswazahan guru. kerjaya sebagai seorang guru akan menjadi lebih berkualiti serta mampu memberikan ilmu berguna kepada pelajar.sesebuah sekolah. Menyedarkan guru dengan tujuan asal atau nawaitu sebagai pendidik serta menggunakan ilmu-ilmu baru ketika mengikuti pengajian di Universiti. manakala pembelajaran apa yang diterima oleh murid dan pelajarnya. . murid atau pelajar tidak akan menerima pembelajaran yang baik dan berkesan.