Anda di halaman 1dari 3

Karangan Jenis Fakta

Soalan : Amalan membaca dalam diri pelajar harus ditekankan oleh semua pihak.
Huraikan kebaikannya.
Tajuk : Kebaikan amalan membaca
Amalan membaca ialah sikap suka 1)_____________ bahan bacaan dalam aktiviti
harian seseorang pelajar itu. Antara bahan bacaan itu meliputi novel, majalah dan akhbar
yang banyak dijual di kedai-kedai buku itu. Sebenarnya, amalan ini mempunyai banyak
faedah kepada diri pelajar apabila dilakukan secara kerap. Persoalannya, apakah
kebaikan amalan 2)_________________?
Kebaikan yang ketara ialah membaca boleh 3)_______________ ilmu
pengetahuan seseorang itu. Aktiviti membaca pasti membawa pelajar memperoleh
maklumat terkini tentang sesuatu perkara itu seperti penemuan kajian sains yang
mengejutkan itu. Lantaran itu, diri pelajar sering terdedah pada kajian saintis yang sering
berubah-ubah mengikut zaman.
Selain itu, membaca juga boleh meningkatkan kemahiran bahasa pelajar.
Penemuan saban hari istilah atau kosa kata baru yang difahami setelah memeriksa
kamus itu akan meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar tersebut. Sesungguhnya,
penggunaan kosa kata dalam diri pelajar akan 4)____________ meluas dan menjadikan
pelajar mahir dalam penulisan pula.
Tambahan pula, pemikiran pelajar menjadi lebih baik atau matang apabila kerap
membaca bahan akhbar dan majalah. Pembacaan menjadikan pelajar 5)_____________
banyak isu daripada pelbagai sudut pandangan masyarakat itu tanpa mengira positif
atau negatif. Jelaslah, pelajar akan menimbang sendiri semua fakta yang dihuraikan
dalam pembacaan itu lalu mampu membuat kesimpulan yang bernas. Kajian juga
6)__________________ bahawa pelajar yang kerap membaca buku akan
7)________________ keputusan peperiksaan yang cemerlang.
Sikap suka membaca boleh 8)___________ masa lapang pelajar. Amalan ini
memerlukan tumpuan yang lama seperti berjam-jam untuk 9)_______________sebuah
buku terutama buku pelajaran yang tebal itu. Maka, kemungkinan untuk pelajar tersebut
terlibat dalam sebarang kejadian negatif seperti melepak tidak akan berlaku. Kesannya,
ibu bapa akan berasa bangga dengan kejayaan anak mereka sekiranya anak mereka
dapat memanfaatkan masa mereka.
Kesimpulannya, semua faedah membaca itu benar-benar berlaku sekiranya
diamalkan secara baik. Ibu bapa perlulah 10)________________ memupuk minat ini
dengan memberi galakan atau membeli bahan bacaan yang berkualiti buat anak mereka.
Bak kata orang tua-tua membaca itu jambatan ilmu yang membuktikan amalan ini
penting dilaksanakan oleh semua pelajar tanpa mengira batasan usia tersebut.

kemungkinan untuk pelajar tersebut terlibat dalam sebarang kejadian negatif seperti melepak tidak akan berlaku. amalan ini mempunyai banyak faedah kepada diri pelajar apabila dilakukan secara kerap. . ibu bapa akan berasa bangga dengan kejayaan anak mereka sekiranya anak mereka dapat memanfaatkan masa mereka. Tambahan pula.Karangan Jenis Fakta Soalan : Amalan membaca dalam diri pelajar harus ditekankan oleh semua pihak. Pembacaan menjadikan pelajar 5)_____________ banyak isu daripada pelbagai sudut pandangan masyarakat itu tanpa mengira positif atau negatif. diri pelajar sering terdedah pada kajian saintis yang sering berubah-ubah mengikut zaman. Penemuan saban hari istilah atau kosa kata baru yang difahami setelah memeriksa kamus itu akan meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar tersebut. majalah dan akhbar yang banyak dijual di kedai-kedai buku itu. Selain itu. pemikiran pelajar menjadi lebih baik atau matang apabila kerap membaca bahan akhbar dan majalah. Kesannya. Sesungguhnya. Maka. Lantaran itu. apakah kebaikan amalan 2)_________________? Kebaikan yang ketara ialah membaca boleh 3)_______________ ilmu pengetahuan seseorang itu. Antara bahan bacaan itu meliputi novel. Persoalannya. Amalan ini memerlukan tumpuan yang lama seperti berjam-jam untuk 9)_______________sebuah buku terutama buku pelajaran yang tebal itu. Kesimpulannya. Ibu bapa perlulah 10)________________ memupuk minat ini dengan memberi galakan atau membeli bahan bacaan yang berkualiti buat anak mereka. penggunaan kosa kata dalam diri pelajar akan 4)____________ meluas dan menjadikan pelajar mahir dalam penulisan pula. membaca juga boleh meningkatkan kemahiran bahasa pelajar. semua faedah membaca itu benar-benar berlaku sekiranya diamalkan secara baik. Kajian juga 6)__________________ bahawa pelajar yang kerap membaca buku akan 7)________________ keputusan peperiksaan yang cemerlang. Jelaslah. Tajuk : Kebaikan amalan membaca Amalan membaca ialah sikap suka 1)_____________ bahan bacaan dalam aktiviti harian seseorang pelajar itu. Huraikan kebaikannya. Aktiviti membaca pasti membawa pelajar memperoleh maklumat terkini tentang sesuatu perkara itu seperti penemuan kajian sains yang mengejutkan itu. Bak kata orang tua-tua membaca itu jambatan ilmu yang membuktikan amalan ini penting dilaksanakan oleh semua pelajar tanpa mengira batasan usia tersebut. Sebenarnya. pelajar akan menimbang sendiri semua fakta yang dihuraikan dalam pembacaan itu lalu mampu membuat kesimpulan yang bernas. Sikap suka membaca boleh 8)___________ masa lapang pelajar.