Anda di halaman 1dari 8

SASARAN KERJA TAHUNAN

2015

BAHAGIAN 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Ringkasan Aktiviti /
Projek
B
il

1

( Senaraikan aktiviti /
projek)
Membantu guru kelas
prasekolah dalam hal ehwal
pengurusan/pentadbiran
kelas.

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
i. Kuantiti
1. Merekod peralatan yang
diterima dalam daftar inventori
2. Mengemaskini data murid dari
semasa ke semasa
3. Segala perbelanjaan makanan
dan LPBT direkod dengan kemas
4. Mengurus pendaftaran kanakkanak prasekolah
ii. Masa
Sepanjang tahun

2

Membantu guru kelas
prasekolah
Dalam semua aktiviti

iii. Kualiti
Mengikut Prosedur yang
ditetapkan
i. Kuantiti
1. Semua bahan ABM untuk
proses p & P dapat disediakan

SASARAN
KERJA
( Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi )

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada
akhir tahun
mana yang
berkaitan)

ULASAN

16 buah fail
100%
24 orang murid

24 orang murid

JanuariDesember

JanuariDesember

98%

2% adalah
menghadiri kursus
/bengkel berkaitan

Kualiti 1. menghidang makanan yang bersih. Memasak. iii. kesihatan dan keselesaan murid prasekolah samada di dalam dan luar kelas tugas ii. ii. seimbang dan mencukupi untuk kanak-kanak prasekolah. mengurus dan membersih serta menjaga keselamatan myurid kelas prasekolah. 3. Tiada kes keracunan makanan sepanjang tahun penilaian. Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun Sarapan pagi dan kudapan 24 orang murid JanuariDesember 80% 20% adalah mengikuti kursus/bengkel/mesy uarat . Sentiasa mengutamakan aspek keselamatan. 2. berzat. Memastikan persekitaran kelas prasekolah bersih dan selamat sebelum dan selepas pembelajaran. Kualiti Mengikut keperluan kanak-kanak prasekolah dan arahan guru prasekolah i.bimbingan dan pembelajaran/pengajaran murid-murid prasekolah lebih awal. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi muridmurid prasekolah supaya bersedia untuk belajar 3. 2. Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun 3 Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyeliaan makanan.

Membuat. Kualiti Mengikut keperluan kanak-kanak prasekolah dan mengikut prosedur yang ditetapkan i. Menaip. . Masa Dalam tempoh 1 hari selepas menerima arahan Guru Besar. ii. mencetak dan membuat Buku Rekod Tugas Harian bagi kakitanagn staf sokongan. Masa Setiap hari sepanjang tahun 5 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa iii. Kuantiti 1. menampal Jadual Waktu 3. Menaip sijil 4. Kualiti Mengikut prosedur dan keperluan kanak-kanak prasekolah i. Menaip surat dan pelbagai 2. 80% 24 orang murid JanuariDesember 100% JanuariDesember 20% adalah menghadiri kursus/ bengkel/ mesyuarat.4 Mengurus dan menjaga hal ehwal murid semua murid prasekolah. ii. iii. Membantu dan membimbing murid prasekolah yang memerlukan bantuan samada semasa di dalam dan luar kelas. Kuantiti 1. Melayan karenah 24 orang murid dengan penuh kesabaran 2.

FAIL : ARON @ AREON BIN RIJAK @ RAZAK : JP (SB) D1-12-16852 NO MYKAD : 630701-12-5807 JAWATAN : GURU GRED : DG44 . Kualiti Mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan.iii. (Tandatangan PYD) (Tandatangan PPP) Nama : SAMIDAH MD HAMZAH SANI Tarikh : Tarikh : Nama : Tarikh SASARAN KERJA TAHUNAN 2015 NAMA NO.

6.4Menyediakan Nota SPI 1.2 Geografi 1 Murni Jan-Dis Jan-Dis 19 bab 120 minit Rujuk Buku . kos atau masa berdasarkan tugas utama yang disenaraikan dengan merujuk kepada Fokus Sasaran Kerja Tahunan Staf ( Jurnal Pengurusan Sekolah) BI L 1 AKTIVITI/PROGRAM PETUNJ UK PRESTASI TARIKH PERLAK SANAAN KUALITI KUANTI TI MASA KOS AP 1996/SPI AP 1996/SPI 212 hari 46mingg u 6 1/2jam 1 jam Tiada Tiada PENCA PAIAN CATATAN SETEN GAH TAHUN AKHI R TAHU N 100% 100% 100% 100% MELAKSANAKAN 4 FUNGSI GURU 1.3 Geografi 1 Tekun Tiada Jan-Dis 100% 100% Tiada Jan-Dis 100% 100% Tiada Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Rujuk Buku Rekod Mengajar ( BRM ) 15-25 minit 1. kuantiti.Penetapan sasaran kerja sama ada dari segi kualiti.6.5Menyediakan Latihan SPI 1.3Melaksanakan P&P 1.6.1Hadir bertugas 1.2Menyediakan Buku Rekod (RPH) 1.1 Geografi 1 Progresif 1.6Menghabiskan Sukatan Pelajaran SPI 21 masa semingg u Tertakluk M/P 70 40 minit setiap masa 15-30 minit 1.

00 2. PPD dan Pengetua 2.1 Menghadiri Mesyuarat/ Taklimat / Kursus / Bengkel yang diarahkan oleh KPM.6.3 Pengurus Jerayawara Sekolah Aluran 3 MELAKSANAKAN TUGAS HAL EHWAL Jan-Dis 100% 100% 13 Okt 100% 100% ( .6 P.5 P. Moral 2 Tekun 36 unit 1.4 P. Moral 3 Murni Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Rekod Mengajar BRM ) 120 minit 1. Moral 3 Progresif 120 minit 19 bab 1.19 bab 1.6. Moral 2 Amanah 36 unit 120 minit 120 minit 36 unit 120 minit 36 unit 120 minit 2 MELAKSANAKAN TUGAS PENTADBIRAN 2. JPN.6.6.2 Setiusaha Unit Protokol Surat Arahan 7 kali 6 jam Berdasark an Surat Arahan Rujuk Fail PPB 1 kali Rm500.7 P.

1. Ketua Pasukan Pengakap 4. Ahli KGKS Perkhemahan Perdana (tempat pertama) Tempat ke 4 .1. Ketua Persatuan Geografi 5 SUMBANGAN DAN AKTIVITI DI LUAR TUGAS RASMI 5.2 Unit Tindakan Disiplin 5 kali Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Tiada Jan-Dis 100% 100% Tiada Jan-Dis 100% 100% Tiada Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% Jan-Dis 100% 100% 40 minit 3. Unit Pengurusan Perhimpunan 4 MELAKSANAKAN TUGAS KOKURIKULUM 4.3.4.3. Pen. Ketua Projeri Jupiter 4. AJK Kelab Pencinta Alam 18 kali 2 jam 4. AJK Budaya Sekolah 3.MURID Tiada Jan-Dis 3.2.1.

Ahli PIBG SMK. Matupang Jaya Ranau TANDATANGAN PYD TANDATANGAN PPP NAMA : ARON @ AREON BIN RIJAK @ RAZAK NAMA : ________________________________ TARIKH : ________________________________ Tarikh : ________________________________ Ulasan PYD : Telah melaksanakan tugasan dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan cemerlang .5.2.