Anda di halaman 1dari 1

SYAI

R LI-ATTAR GHIB
Wahai sayangnya akan saudara,
Sebab bersama-sama ________________,
Tiada pernah muafakatnya cedera,
_________ pekerjaan _________ perkara.
Dengan kehendak tuhan yang mulia,
_________________ meninggalkan dunia,
Hendak disusahkan tiada berdaya,
Kerana perbuatan tuhan yang tersedia.
Mel_ink_n h_mb_ berb_ny_k s_b_r,
Akan perintah wahid al-khahar,
Ialah tuhan bersifat jabbar,
Akan hambanya ________________.
Kita pun kelak demikian itu,
Me_i_ggalka_ du_ia juga ya_g te_tu,
Tidak memilih ________________,
Semuanya itu pergi ke situ.
Hendaklah kita tunduk ___________,
Lihat kepada datuk nenek yang sudah-sudah,
______________ jua berfaedah,
Menaikkan kita pangkat _________.
Rakyat se_uruhnya hendak_ah dipe_ihara,
Kesenangan hidupnya dikira-kira,
Istimewa pula sanak saudara,
____________ diberi cedera.
Ilmu yang benar hendaklah dimulia,
kerana ilmu mulia _________,
tuntut ilmu jangan sia-sia,
Yang la_n _tu t_nggal d_ dun_a.
_______________ cuba fikirkan,
serta pandang amat-amatkan,
kematian datuk nenek _____________,
Kita sepertinya akan didatangkan.

SY
AIR LI-ATTAR GHIB
Wahai sayangnya akan saudara,
Sebab bersama-sama ________________,
Tiada pernah muafakatnya cedera,
_________ pekerjaan _________ perkara.
Dengan kehendak tuhan yang mulia,
_________________ meninggalkan dunia,
Hendak disusahkan tiada berdaya,
Kerana perbuatan tuhan yang tersedia.
Mel_ink_n h_mb_ berb_ny_k s_b_r,
Akan perintah wahid al-khahar,
Ialah tuhan bersifat jabbar,
Akan hambanya ________________.
Kita pun kelak demikian itu,
Me_i_ggalka_ du_ia juga ya_g te_tu,
Tidak memilih ________________,
Semuanya itu pergi ke situ.
Hendaklah kita tunduk ___________,
Lihat kepada datuk nenek yang sudah-sudah,
______________ jua berfaedah,
Menaikkan kita pangkat _________.
Rakyat se_uruhnya hendak_ah dipe_ihara,
Kesenangan hidupnya dikira-kira,
Istimewa pula sanak saudara,
____________ diberi cedera.
Ilmu yang benar hendaklah dimulia,
kerana ilmu mulia _________,
tuntut ilmu jangan sia-sia,
Yang la_n _tu t_nggal d_ dun_a.
_______________ cuba fikirkan,
serta pandang amat-amatkan,
kematian datuk nenek _____________,
Kita sepertinya akan didatangkan.