Anda di halaman 1dari 2

A.

Struktur RNA

B. Macam dan Fungsi RNA
Menurut peranan dan tempat terdapatnya, RNA dapat dibedakan
seperti berikut.
a. RNA duta (RNAd) / mRNA
RNA duta disebut juga messenger RNA (mRNA). RNA duta
merupakan RNA yang urutan basanya berpasangan dengan salah
satu urutan basa rantai DNA. RNA duta dibentuk oleh DNA di dalam
inti sel, fungsi dari RNA duta adalah menyampaikan informasi
genetik dalam bentuk kode-kode genetik dalam inti ke ribosom dan
sebagai pola cetakan dalam membentuk polipeptida. RNA duta ini
dibentuk bila diperlukan dan jika tugasnya selesai, maka akan
dihancurkan dalam plasma. Rantai tunggal RNA duta cukup panjang
seperti terlihat pada Gambar di bawah ini.

Rantai tunggal RNA duta
b. RNA ribosom (rRNA)
RNA ribosom dibentuk oleh DNA dan terdapat di dalam ribosom.
Fungsi dari RNA ribosom adalah sebagai mesin perakit dalam
sintesis protein yang bergerak ke satu arah sepanjang RNA duta. Di
dalam ribosom molekul rRNA ini mencapai 30-46%.
c. RNA transfer (tRNA)
RNA transfer dibentuk oleh DNA dan terletak di dalam sitoplasma.
RNA transfer berfungsi mengangkut asam-asam amino ke ribosom

serta menerjemahkan kode-kode yang dibawa oleh RNA duta C. TRANSKRIPSI dan TRANSLASI D.sesuai dengan kode yang terdapat dalam RNA duta. Perbedaan DNA dan RNA .