Anda di halaman 1dari 2

Nama : .....................................................

Tarikh :..........................
A.Kata Kerja Pasif
Soalan 1 hingga 10
Arahan: Jawab semua soalan dengan bulatkan jawapan yang
betul.

. Kata Kerja Aktif Transitif Soalan 1 hingga 6 Arahan: Jawab semua soalan dengan bulatkan jawapan yang betul.B.