Anda di halaman 1dari 16

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia, Tingkatan Dua

RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MALAYSIA

MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK
MINGGU
1–3
(2.1.14
16.1.14)
*Cuti Hari
Thaipusam
(17.1.14)

TEMA DAN TAJUK
1. Pelajar
Cemerlang
2. Merentas Desa
3. Komsas – Novel
Erti Sebuah
Pengorbanan
-

TINGKATAN 2

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal:
1.1 Berbual dan berbicara tentang
perkara yang berkaitan dengan
kehidupan harian
1.3 menyampaikan maksud yang
tersurat dan tersirat
1.4 Bersoal jawab secara
bertatasusila
1.5 Berbincang dan membidas
hujah dengan sopan

SISTEM
BAHASA
i.

Tatabahasa
-

ii.

PENGISIAN
KURIKULUM
i.

Kata Nama

-

Ejaan kata
dasar dan
kata terbitan

v.

Kaunseling

-

Psikologi

ii.

iii.
Sebutan dan
Bidang maklumat:
Intonasi
- Sinopsis
7.1 Mengenal pasti dan
- Ayat Penyata iii.
menyatakan gambaran keseluruhan
- Tema &
idea utama
Persoalan
- Ayat Tanya
7.2 Memahami dan menyatakan
maksud perkataan sukar
4. Rumusan – Jadual 7.3 Mengemukakan soalan untuk iv. Kosa Kata
mendapatkan penjelasan lanjut.
Bidang Estetik:
10.1 Menceritakan semula
sesebuah karya secara keseluruhan
12.4 Menyusun isi dan

-

Sistem Ejaan

Pengenalan

5. Meringkaskan
Karangan

Ilmu

Peribahasa

iv.

Nilai
-

Jaya Diri

-

Kerajinan

-

Rasional
Kewarganegaraa
n

-

Cinta dan taat
kepada tanah
air
Kemahiran
bernilai tambah
Kemahiran

CATATAN
Pelaksanaan
PBS
B1 DL1 E1
B1 DB1 E1

B1DT1E1
B2DT1E1
B2DT1E2
B2 DB1 E1

B4 DB1E1
B4 DT1E1

Kemasyarakatan 2. Nilai dikemukakan dasar dan .2 Menyusun maklumat mengikut B3DL1E1 B3DL1E2 . Ilmu .1 Menyaring maklumat mengikut .1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat .1.Cinta dan taat klasifikasi kepada tanah air 8. Komsas – Novel Erti Sebuah pengorbanan - Watak dan Perwatakan - Plot - Teknik plot 4.Kesihatan dalam perbincangan 2. Kewarganegaraan mendapatkan penjelasan lanjut .Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia. iii.Kebersihan 3. Sebutan dan .Ejaan kata ii.1. Tingkatan Dua 6.2. Makanan dan Kesihatan 3.3 Mengemukan soalan untuk .14 7. Sahabat Ramaja MINGGU 4–6 (20.3 Menyatakan pendirian yang kata terbitan fizikal dan jelas dengan mengemukakan mental maklumat yang releven.Kata Kerja .Ayat Tanya 8. Sistem Ejaan spontan tentang isu yang . Tatabahasa Intrapersonal Kontekstual i.14) * Cuti Tahun Baru Cina (31. Rumusan – Bidang Interpersonal: i.14) 2. Karangan - Teknik menulis karangaan: menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheren Berfikir Karangan Berpandu - Mencirikan - Membandingka n dan membezakan - Menganalisis v.Ayat Penyata iii. Kecerdasan Pelbagai - vi.5 Memberikan penjelasan secara ii.Kasih sayang Bidang Maklumat: intonasi 7. 1.

tema dan persoalan. Karangan – Format MINGGU 7–9 (10. Kosa Kata 8. Nikmat Kemerdekaan 2.2. Tatabahasa i.Kesihatan yang berkaitan isu Kata Tugas 3. Tingkatan Dua Carta Pai 5. pemikiran. v. Kasih Sayang 3.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi 10. Ilmu 2. Kemahiran Bernilai tambah Kemahiran Berfikir - Menjanakan idea - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . cirri.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan B2DL1E1 B5DL1E1 . menambah. Meringkaskan Karangan 6.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 10. Komsas – Novel keutamaan iv.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Konstruktivisme Bidang Interpersonal: i.5 Memberikan penjelasan secara .14 28.Sejarah spontan tentang sesuatu perkara Adjektif .2.nilai dan pengajaran 11.Kata .6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.4 Menyatakan jenis.14) - Surat Kiriman Rasmi - Surat Kiriman Tidak Rasmi 1. Peribahasa atau menolak pilihan.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera B4DB1E1 iv. Bidang Estetik: 10.

2 Menyaring maklumat .2 Mengenal pasti perkara yang v.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11. Kewarganegaraan Bidang Maklumat: iii.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia. Rumusan – Carta Aliran 5.Tidak Berformat (Fakta) maklumat yang releven 5. Tingkatan Dua Erti Sebuah Pengorbanan - Latar - Nilai - Pengajaran 4.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Meringkaskan Karangan 6. Sebutan dan 7. Kemahiran Bernilai mengikut klasifikasi Tambah 8.3 Menyusun maklumat mengikut iv. Sistem Ejaan - Ejaan kata dasar dan kata terbitan ii. Kosa Kata keutamaan Kemahiran Berfikir Bidang Estetik: 10. latar. Nilai B5DL1E2 - Kasih sayang - Patriotisme iii.Ayat Tanya iv. plot.Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme . Peribahasa menarik dalam sebuah karya - Menjanakan idea - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - Menganalisis 10.Cinta dan taat intonasi pelbagai bahan untuk memperoleh kepada tanah air Ayat Penyata maklumat 8.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi 10. gaya bahasa dan sudut pandangan 11. Karangan .7 Memahami laras bahasa bagi . ii.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa Kecerdasan Pelbagai .

Kemahiran Bernilai koheren Tambah 8.Ayat Tanya keutamaan kepada tanah air 8.1 Menyaring maklumat iii.Kebersihan aspek dasar dan fizikal dan kata terbitan mental Bidang Maklumat: .3.Kesihatan 2. Tatabahasa i. Rumusan – Graf Bar 5. Sebutan dan maksud perkataan sukar intonasi 8.3 Memperkuat hujah dengan ii.Ejaan kata .3 Membuat pertimbangan secara teliti 8. Sistem Ejaan 3. Ilmu 1.Sukan tersurat dan tersirat Praklausa .Ayat Penyata 8.Cinta dan taat .3.Kata .2 Menyusun maklumat mengikut .Keberanian 7. Kewarganegaraan mengikut klasifikasi .14 21.4 Mempertimbangkan semua .8 Membuat rumusan v.14) 1. Meringkaskan Karangan Bidang Interpersonal: i. Industri Sukan di Malaysia 2.2 Memahami dan menyatakan iii. Komsas – Puisi Tradisional - Pantun Dua Kerat (Nasihat) - Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan) - Pantun Empat Kerat (Agama) 4. Kosa Kata iv.2 Menghuraikan idea yang Kata Tugas bernas 2.3 Menyatakan pendirian .4 Mengolah maklumat secara iv. Tingkatan Dua Kajian Masa Depan MINGGU 10 – 12 (3.2 Menyampaikan maksud yang .Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia. Nilai contoh dan bukti ii. Peribahasa Kemahiran Berfikir Bidang Estetik: - Menjanakan idea - Mencirikan - Membandingkan B3DB1E1 B3DB1E2 B3DT1E1 B3DT1E2 . Tanpa Vektor Hidup Sihat 3.Kerjasama 3.

Komsas – . Karangan Perbincangan 10.3.3.Raja Muda fizikal dan B5DL1E1 B5DL1E2 . Keunikan Seni Warisan Bidang Interpersonal: i.14-30.5 Berbincang dan membidas 2.Ejaan Kata .2. Mengeratkan Kata Tugas hujah dengan sopan Persaudaraan 2.5.Kebersihan dasar dan spontan . Tatabahasa i. Ilmu 1.1 Mencetuskan idea yang bernas ii.Kesihatan 1.3.Kata .3 Menyampaikan maksud yang .Intrapersonal Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22.14 MINGGU 13 – 17 (31.3 Memperkuat hujah dengan ii.14) *Cuti Hari Pekerja 1.Kerjasama bukti Prosa Tradisional.5 Memberikan penjelasan secara .2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya dan membezakan - Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Tingkatan Dua 6. Sistem Ejaan 3. Nilai 2.14 2.Sukan tersurat dan tersirat Praklausa .Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.

istilah.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan iv. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah. Peribahasa iv.4 Menyediakan hujah dan alasan .Keberanian pendapat 4.Ayat Penyata .1 Mengesan kecondongan . Kosa Kata 8.3 Mengolah maklumat secara v. Tingkatan Dua - (1.Intrapersonal Belajar Cara Belajar B6DT1E1 B6DT1E2 . Meringkaskan Karangan 6. Karangan - Wawancara kata terbitan mental 4.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi 12. rangkai kata.Cinta dan taat Bidang Maklumat: Ayat Tanya kepada tanah air 8.14) Hikayat Opu Daeng Menambun Cerpen- Anak Penggunting Rambut - Capa Rengat - Dendam 4. Kemahiran Bernilai koheren Tambah 9. Rumusan – Graf Garis 5.1 Mengenal pasti gaya bahasa 11.2 Menjelaskan dan membuktikaniii.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia. 9.5.3 Menyediakan kerangka Kemahiran Berfikir penyampaian 9.1 Menggunakan kata.Menjanakan idea Bidang Estetik: 11. Kewarganegaraan . frasa.5 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya - Mencirikan - Membandingkan dan membezakan - Menganalisis Kecerdasan Pelbagai . Sebutan dan intonasi pertimbangan secara rasional iii.

Kata yang membina Penegas 3.3 Memperkuat hujah dengan contoh dan bukti .4 Bersoal jawab secara .Ekonomi 2.6. Komsas – Drama - Hemodialisis - Inflakasta - Di Sini Bakti Bersemadi 4. Rumusan . Angkatan Tentera MINGGU 20 – 23 (19.3 Menyatakan pendirian dengan ii.Geografi bertatasusila .Kata Nafi jelas .Patriotisme 3.Kata Ganda .Sejarah 2.Kata Tugas .14 27.5.Carta Bidang Interpersonal: i. Sistem Ejaan iii.14) * Cuti Hari Wesak (13.4 Mempertimbangkan semua .Kata Nama .Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.5.Kata Pemeri .Kata Arah perundingan ii.14) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 1. Nilai .Ejaan kata .Cinta dan taat Bidang Maklumat: dasar dan kepada tanah air 7. Indahnya Negaraku 3.14 16. Tingkatan Dua Kontekstual Konstruktivisme Kajian Masa Depan MINGGU 18 – 19 (5. Tatabahasa i.14) 2.1 Mengenal pasti dan kata menyatakan B4 DB1 E1 B5 DL1 E1 B5 DLI E2 B3 DL1 E1 B3 DL1 E2 B5 DLI E1 B3 DB1 E1 B3 DB1 E2 B3 DB1 E1 B3 DB1 E2 B3 DT1 E1 B3 DT1 E2 . Kewarganegaraan .Kesyukuran aspek yang dikemukakan dalam .4 Mengemukakan cadangan .5.5. Ilmu 1.

2 Menentukan format .3 Membandingkan penggunaan laras bahasa Kontekstual 12. Sarawak Bumi Kenyalang 2.1 Menyaring maklumat . Peraturan Sosiobudaya 7.5.4 Mengolah maklumat secara v.3 Menyediakan kerangka .5. Kemahiran Bernilai 8.4 Bersoal jawab secara bertatasusila 2.6.1415. Peribahasa/ Tambah koheren Perbilangan 8.3 Memperkuat hujah i.14) Pai 5. Teknologi Binaan gambaran keseluruhan berimbuhan iv. Kosa Kata keutamaan v.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang Belajar Cara 12.2 Menghuraikan idea 2. Sebutan dan daripada sesuatu bahan intonasi .5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional Kemahiran Berfikir 9.2 Menyusun maklumat mengikutiv.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.Mengkelaskan 11.Menjana idea penyampaian 9.14 - 1.14) MINGGU 24 – 26 (30. Ilmu - Kata Adjektif - Geografi B4 DL1 E1 B4 DL1 E2 - Pembentukan perkataan baru - Kejuruteraan B5 DL1 E1 . Karangan Jenis Laporan *Cuti Nisfu Syaaban (30.Kesantunan maksud tersurat dan tersirat bahasa iii.Mencirikan penyampaian .Laras Bahasa 8. Tatabahasa i.4 Menyusun isi Belajar 12.5 Memahami dan meneliti . Meringkaskan karangan 6.1 Mengenal pasti gaya bahasa . Tingkatan Dua *Cuti Pertengahan Tahun (28.4 Menyediakan hujah dan alas an n dan membezakan Bidang Estetik: 11.6 Mengedit dan memurnikan Bidang Interpersonal: 1.Peribahasa mengikut klasifikasi 8.Membandingka 9.6.

Komsas – Cerpen . Ringkasan 6. Karangan . Kosa Kata 7.Syarahan/ Ceramah/ Ucapan MINGGU 27 – 30 (21. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir - B3 DB1 E1 B3 DBI E2 B4 DT1 E1 B4 DL1 E2 Menganalisis Kecerdasan Pelbagai .Intrapersonal Konstruktivisme Bidang Interpersonal: i.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan iv.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat 8.Ayat Dasar 2. Sistem Ejaan 5.Gema Sepi Gadis Genius .1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 12.3 Memperkuat hujah dengan B5 DT1 E2 B5 DT1 E1 B4 DT1 E1 B6 DT1 E2 B5 DL1 E1 B6 DB1 E1 . Tatabahasa i.1 Mencetuskan idea yang bernas . peribahasa dan ayat Bidang Estetik: 11.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.Maaf Kupinta .2 Menggunakan hujah yang bernas iii. Sebutan dan Bidang Maklumat: intonasi 7. frasa.Sejarah bernas secara kritis dan kreatif . Ilmu 2. istilah. Tingkatan Dua 18.Jenis-jenis . Kewarganegaraan - Cinta dan taat kepada tanah air iv.3 Menyatakan pendirian dengan jelas ii.Geografi 2.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.14 - 1.4 Mengolah maklumat secara koheren 9. Rumusan – Graf Palang 5.7.7.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12. Zaman Kegemilangan Melaka 3.7. Nilai - Patriotisme - Rasional B3 DL1 E1 B3 DL1 E2 iii.1 Menggunakan kata.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan ii.4 Menyusun dan menggunakan penanda wacana 12. rangkai kata.2 Menghuraikan idea yang frasa .Warkah Daripada Ibu 4.14) 3.14) *Cuti Pulau Pinang Tapak Warisan Dunia (7.

5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat 8. Komsas Sajak . Tingkatan Dua 15.1 Mencetuskan idea yang bernas ii. Kewarganegaraan .8.Syair Nasihat .7. Sistem Ejaan 2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian 1.9.1429.Cinta dan taat B3 DL1 E1 B5 DL1 E1 B2 DL1 E1 .14) 2.14) 1. Ringkasan ii. Komsas – Puisi Tradisional . Ilmu Ayat Tunggal Ayat Majmuk ii.8.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.7. Nilai - Patriotisme - Rasional B5 DB1 E1 B5 DB1 E2 iii.Persahabatan . Rumusan – Graf Garis 5. Nilai Pancangan - 2. Sebutan dan intonasi iv.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat i. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Konstruktivisme Bidang Interpersonal: 1.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 12. Sistem Ejaan iii. Karangan – Fakta MINGGU 31 – 33 (18.Perang Saudara di Pahang . Herba Malaysia menggunakan contoh dan bukti 3. Sungai Khazanah Berharga 2.14) *Cuti Hari Nuzul Al-Quran (15.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu 8.7.2 Menghuraikan idea yang bernas B1 DL1 E1 Geografi Alam Sekitar B3 DB1 E1 B3 DB1 E2 Kerajinan Peka terhadap isu-isu semasa iii.Syair Mendapat Gemala Naga Bidang Maklumat: 7. Tatabahasa - i. Simpulan Bahasa 11.Hari Guru ii.14 5.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya 6. Industri Pembuatan Bot dan Perahu 3. Kosa Kata Bidang Estetik: v.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran 7.14) * Cuti Hari Raya Aidilfitri (28.8 Membuat rumusan 4.14) *Cuti Hari Kebangsaan (31.

4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan Bidang Maklumat: 7.1 Berbincang dengan 5.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.Membaca pantas BE DL1 E2 Bidang Estetik: 10.7 Memahami laras bahasa 8. Tingkatan Dua - *Cuti Hari Malaysia (16.5 Memberikan penjelasan secara 4.Mencirikan B2 DB1 E1 Belajar Cara Belajar .Menganalisis .14) BurungBurung Pagi 2.Banding beza .2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera 12. Rumusan – Jadual spontan iv. Sebutan dan menggunakan contoh dan bukti intonasi 2. Karangan . Kosa Kata 3.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 7.4 Menyusun isi dan B4 DT1 E1 B4 DT1 E1 .2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 11.3 Memperkuat hujah dengan iii.Fakta jelas 3.9. Ringkasan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan 3.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu - kepada tanah air Peraturan Sosiobudaya Laras Bahasa Peribahasa iv.3 Menyatakan pendirian dengan 6.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar 7. Kemahiran Bernilai Tambah B6 DL1 E1 Kemahiran Berfikir .

Meniti Alaf Siber 3.Kesederhanaan 7. Karangan Keperihalan/Cere ka Bidang Interpersonal: 1.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain .5 Memahami maksud tersurat iv.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya. Tingkatan Dua menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren 12.Bekerjasama perundingan secara rasional .9.Ejaan kata jelas dasar dan ii. Bintang Di Lautan 2.10.Berdikari iii.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia. Tatabahasa i.14) *Cuti Pertengahan Penggal (13.Hikayat Anggun Cik Tunggal 4. Kewarganegaraan 8. Kemahiran Bernilai atau menolak pilihan Tambah 9.Teknologi 3.9. MINGGU 34 – 36 (8.Jayadiri intonasi Bidang Maklumat: . Ringkasan 6.3 Menyatakan pendirian yang ii.5 Mentafsirkan maklumat yang . Ilmu B2 DB1 E1 - Ayat Seruan - Astronomi - Kata Penegas - Sains dan teknologi 3. menambah iv.Hikayat Inderaputera .2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis B6 DT1 E2 i. Kosa Kata dan tersirat iii. Sebutan dan .2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai Bidang Estetik: Kemahiran Berfikir B5 DL1 E1 . Komsas Prosa Tradisional . Nilai 3.6 Menyemak semula maklumat air dan memutuskan sama ada hendak menerima.9.4 Mempertimbangkan semua kata terbitan aspek yang dikemukakan dalam .Cinta dan taat v.14) 1. Sistem Ejaan maklumat . Rumusan – Graf Piramid 5. Peribahasa telah dipilih secara rasional kepada tanah 8.1421.14 3.

10.Ayat .10.1 Mengesan kecondongan . Kosa Kata - v. * Cuti Hari Raya AidilAdha (5.Murah hati 5.14) 2.146. Nilai 4.10.10. Kewarganegaraan memberikan kesan memujuk Ringkasan kata terbitan .4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren Menganalisis Mencirikan Membanding beza Kontekstual B3 DB1 E1 B3 DB1 E2 1.1 Berbicara dan merayu dengan Rumusan – ii.5 Menghuraikan maksud.Toleransi .Pengukuhan dan adil Pancangan . Angkasa raya MINGGU 37 – 38 (7. ungkapan Pelan/ Peta . Ilmu B2 DB1 E1 4.Adil dan saksama menggunakan kata. 6.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya 10. gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi 12.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi 10. Peribahasa - Kesantunan bahasa Laras bahasa .Ejaan kata dan ayat yang dapat dasar dan iii.14 17.Ayat ii.2 Menjelaskan dan membuktikan Komsas Majmuk . Tingkatan Dua - 10.14) 4.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk kepada tanah air Karangan iii.1 Mengenal pasti dan iv. Sebutan dan mempengaruhi pihak lain Dialog intonasi iv. Peraturan Sosiobudaya Bidang Maklumat: 7. Sistem Ejaan . B4 DT1 E1 Bidang Interpersonal: i.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia. 5.Bekerjasama pertimbangan secara rasional .Astronomi pendapat dan menimbangkan Majmuk Salam . Tatabahasa i. 3.Kemasyarakatan B5 DL1 E1 pelbagai pilihan untuk Gabungan Perpisahan menyelesaikan masalah .Cinta dan taat 5.

4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana - peribahasa v.Membanding beza Kontekstual B3 DT1 E1 B3 DT1 E2 B4 DT1 E1 . isi penting dan isi releven tentang bahan yang didengar.Mencirikan . menambah atau menolak pilihan.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan 8.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre 12. idea utama. 7. dibaca dan ditonton.Menganalisis .1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8. Tingkatan Dua menyatakan gambaran keseluruhan.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. Kemahiran Bernilai Tambah B6 DB1 E2 Kemahiran Berfikir . Bidang Estatik: 11.3 Membina ayat topik dan ayat huraian 12.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.

10.01.14) PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DAN PERSEDIAAN TINGKATAN 3 CUTI AKHIR TAHUN 22.11.11.Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia.14.11.11.01. Tingkatan Dua MINGGU 39 – 40 (27. Puan Jalilah Bt Shaik Abdullah (Ketua Panitia Bahasa Malaysia) …………………… Puan Siti Faezah Bt Hashim (Guru Kanan Bahasa) .14 7..14) *Cuti Hari Deepavali (23.14) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN *Cuti Awal Muharam (25.11.14) MINGGU 41-42 (10. Puan Norlianti Bt Adali (Guru mata pelajaran Bahasa Malaysia) ……………………………….14 Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh: ………………………………….11.14 21.