Anda di halaman 1dari 14

BORANG MS 50

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH


(NEGERI SELANGOR) 2003
(Seksyen197 (2))
PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PERINTAH INTERIM
HADHANAH
(SECARA EX PARTE)
DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM, NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
PERMOHONAN NO:
Di Dalam Perkara di Bawah Seksyen 82, 83, 87
dan 88 Enakmen Undang-undang Keluarga
Islam (Negeri Selangor) 2003;
Dan;
Di dalam Perkara di Bawah Seksyen 197, 201,
244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah
Syariah (Negeri Selangor) 2003.
ANTARA
SALAWATI BINTI SUPIAN
PEMOHON
(NO. K/P: 770427-14-5462)

DENGAN

SHAMSUDIN BIN MOHAMAD


RESPONDEN
(NO. K/P: 680713-06-5077)

SILA AMBIL PERHATIAN bahawa, SALAWATI BINTI SUPIAN (NO. K/P:


780919-06-5388) yang beralamat di No. 38, Jalan 11, Taman Muhibbah, Kg.
Jambu, Sungai Chua, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Pemohon di atas
akan memohon kepada Hakim Dalam Mahkamah Terbuka pada hari
pada

haribulan

tahun 2015 jam

pagi/petang untuk

mendapatkan perintah-perintah sebagaimana berikut:


1. Bahawa Hak Jagaan Sementara dua (2) orang anak yang berikut;
i. QURRATUL AISYAH BINTI SHAMSUDIN (NO. SIJIL KELAHIRAN:
AR 42818).

ii. MUHAMAD

IRSYAD

DANIAL

BIN

SHAMSUDIN

(NO.

SIJIL

KELAHIRAN: BN 17902).

(selepas ini disebut sebagai anak-anak tersebut)


Hendaklah diserahkan

kepada Pemohon sehingga Perintah lain

dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.


2. Bahawa Responden diberikan hak lawatan untuk anak kedua dan ketiga
pada bila-bila masa yang munasabah dengan mengikut kehendak anakanak tersebut tanpa sebarang hasutan dan halangan mana-mana pihak.
3. Bahawa hak jagaan anak pertama QURRATUAIN SYAHIRAH BINTI
SHAMSUDIN (NO. SIJIL KELAHIRAN: AH 10639) diserahkan kepada
Responden dengan kebajikan anak tersebut hendaklah dijaga tanpa cuai
dan tanpa gagal.
4. Pihak Responden hendaklah menyerahkan dan membenarkan anak kedua
dan ketiga tersebut mengambil barang-barang peribadi dan buku serta
peralatan sekolah yang berada dirumah Pihak Responden yang di alamat
No. 46, Jalan Suasana 2/7, Bandar Tun Hussein Onn, 43200 Cheras,
Selangor Darul Ehsan serta merta setelah perintah ini dikeluarkan.
5. Pihak Responden dan/atau wakil dan/atau ahli keluarga dan/atau ejennya
ditegah daripada membuat sebarang halangan yang menyebabkan anak
kedua dan ketiga tersebut tidak dapat mengambil barang barang-barang
peribadi dan buku serta peralatan sekolahnya.
6. Pihak Responden juga diminta menyerahkan Sijil Kelahiran baharu yang
dibuat oleh Responden ke atas anak-anak tersebut kepada Pemohon.
7. Isteri Responden juga tidak dibenarkan sama ada untuk mendekati
dan/atau menghasut pemikiran dan/atau melakukan penderaan mental
dan fizikal ke atas anak-anak tersebut.

8. Mahkamah

merintahkan

ketua

balai

polis

kajang,

membantu

dan

memastikan terma 3 dan dapat dilaksanakan tanpa gagal.


9. Bahawa Pihak Responden diberikan hak untuk mengenepikan atau
membatalkan dan/atau meminda mana-mana terma perintah dalam
tempoh 14 hari selepas menerima perintah ini.
10.

Pihak Pemohon akan menanggung segala kos atau apa-apa ganti rugi

yang ditaksirkan atas kerugian mana-mana pihak sekiranya perintah ini


diperolehi secara fakta-fakta yang tidak benar.
11.

Pihak

Pemohon

diperintahkan

agar

menyerahsampai

Sesalinan

Perintah ini, Notis Perakuan Segera, Notis Permohonan berserta Afidavit


kepada Pihak Responden.
12.

Bahawa kegagalan mematuhi Perintah ini boleh diambil tindakan

menghina Perintah Mahkamah.


13.

Apa-apa relif yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

Alasan- alasan permohonan:1. Pemohon SALAWATI BINTI SUPIAN (NO. K/P: 780919-06-5388)
adalah ibu kandung kepada anak-anak tersebut.
2. Anak-anak tersebut telah mumayyiz dan mencapai usia remaja.
3. Anak pertama dan kedua sebelum ini telah tinggal bersama Responden
sejak Bulan Ogos, 2014 manakala anak bongsu tinggal bersama pemohon
sejak akhir Oktober 2014 sehingga sekarang.

4. Anak kedua dan ketiga telah keluar dari rumah Responden dengan
kehendak mereka sendiri disebabkan pengabaian Responden dan kini
tinggal bersama Pemohon.
5. Anak kedua dan ketiga telah keluar rumah Responden sehelai sepinggang
dengan meninggalkan barang-barang peribadi dan buku serta peralatan
sekolah mereka.
6. Anak kedua dan ketiga tersebut telah enggan kembali tinggal bersama
Responden dan membuat pilihan untuk tinggal bersama Pemohon serta
menukar

persekolahannya,

Responden

tidak

tindakan

mengendahkan

tersebut

permintaan

telah

menyebabkan

anak-anak

tersebut

mengambil barang-barang peribadi dan buku serta peralatan sekolah.


7. Tindakan tersebut telah menyebabkan kesusahan dan kemudaratan
kepada kebajikan serta pembelajaran anak tersebut.
8. Sehubungan dengan itu, perintah mahkamah untuk mendapatkan barangbarang peribadi dan buku serta peralatan sekolah dan kelulusan
pertukaran sekolah anak tersebut bagi mengelakkan permasalahan
kebajikan dan pendidikan anak-anak tersebut.
Permohonan ini disokong dengan Afidavit yang dilampirkan.
Bertarikh pada:

haribulan:

Catatan No:

tahun 2015

2015

Kerani
(Meterai)
---------------------------Pend
aftar

Kepada SHAMSUDIN BIN MOHAMAD (NO. K/P: 680713-06-5077)


Responden yang dinamakan di atas yang beralamat di Minda Pertiwi SDN.
BHD., 97, Jalan Perdana 6/4, 55300 Kuala Lumpur.
Notis Permohonan ini dikeluarkan oleh Pemohon SALAWATI BINTI SUPIAN
(NO. K/P: 780919-06-5388) yang beralamat di No. 38, Jalan 11, Taman
Muhibbah, Kg. Jambu, Sungai Chua, 43000 Kajang, Selangor Darul
Ehsan.

ZAIDI ZAIN & ASSOCIATES,


Peguam Syarie yang beralamat di A-05-08, One South Phase 1, Jalan OS,
Taman Serdang Perdana, Seksyen 6, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul
Ehsan.
Tel: 603-8959 9992. Fax: 603-8959 9994 Email: dmzaidizain@gmail.com.
BORANG MS 26
NOTIS PERMOHANAN telah difailkan oleh

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH


(NEGERI SELANGOR) 2003
(Subseksyen113 (1))
AFIDAVIT
DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM, NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
PERMOHONAN NO:
Di Dalam Perkara di Bawah Seksyen 82, 83, 87
dan 88 Enakmen Undang-undang Keluarga
Islam (Negeri Selangor) 2003;
Dan;
Di dalam Perkara di Bawah Seksyen 197, 201,
244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah
Syariah (Negeri Selangor) 2003.
ANTARA
SALAWATI BINTI SUPIAN
PEMOHON
(NO. K/P: 770427-14-5462)

DENGAN

SHAMSUDIN BIN MOHAMAD


RESPONDEN
(NO. K/P: 680713-06-5077)

BAHAWASANYA saya, SALAWATI BINTI SUPIAN (NO. K/P: 780919-065388) yang beralamat di No. 38, Jalan 11, Taman Muhibbah, Kg.
Jambu, Sungai Chua, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, dengan
sesungguhnya dan sesuci hati membuat ikrar bersumpah dan menyatakan
seperti berikut:
1.

Saya adalah Pihak Pemohon dalam permohonan yang difailkan di sini.


Sesalinan Kad Pengenalan dilampirkan dan ditandakan sebagai
Ekshibit SSI-1

2.

Semua fakta yang dideposkan di sini adalah benar dan datang dari
pengetahuan peribadi saya kecuali dinyatakan sebaliknya.

3. Pihak Responden SHAMSUDIN BIN MOHAMAD (NO. K/P: 680713-065077) Responden yang dinamakan di atas yang beralamat di Minda Pertiwi
SDN. BHD., 97, Jalan Perdana 6/4, 55300 Kuala Lumpur adalah bekas suami
saya.
4.

Kami telah bercerai pada 20hb. Julai 2012 dengan talaq satu setelah
perkahwinan kami pecah belah dan tidak dapat dipulihkan lagi.
Sesalinan Sijil Cerai dilampirkan dan ditandakan sebagai
Ekshibit SSI-2

5. Hasil daripada perkahwinan tersebut, saya dan Responden telah dikurniakan


tiga orang (3) cahayamata yang berikut;
i. QURRATUAIN SYAHIRAH BINTI SHAMSUDIN (NO. SIJIL KELAHIRAN:
AH 10639).
ii. QURRATUL AISYAH BINTI SHAMSUDIN (NO. SIJIL KELAHIRAN: AR
42818).

iii. MUHAMAD IRSYAD DANIAL BIN SHAMSUDIN (NO. SIJIL KELAHIRAN:


BN 17902).
(selepas ini disebut sebagai anak-anak tersebut)
Sesalinan Sijil Kelahiran Anak dilampirkan secara kolektif dan
ditandakan sebagai Ekshibit SSI-3
6.

Isteri Responden memburuk-burukkan saya di hadapan anak-anak


tersebut

seolah-olah

saya

seorang

ibu

yang

tidak

baik

dan

tidak

bertanggungjawab.
7.

Responden sering mengeluh dan merungut kerana menghantar anakanak tersebut ke sekolah dan memberi duit belanja sekolah manakala isteri
Responden mengugut anak-anak tersebut untuk ditinggalkan di perhentian
bas.

8.

Duit

belanja

sekolah

anak-anak

tersebut

hanya

diperuntukkan

sebanyak RM 100.00 seorang oleh Responden berbanding anak-anak tirinya


yang diberi lebih dari nilai tersebut sehingga pembelian buku-buku
persekolahan anak-anak tersebut turut diabaikan.
9.

Responden mengabaikan keselamatan anak-anak tersebut dengan


membiarkan sahaja mereka pulang jalan kaki dari sekolah bersendirian.

10.

Responden terlalu melebih-lebihkan anak-anak tirinya berbanding

anak-anak tersebut sehingga isterinya selalu berkata yang anak-anak


tersebut tidak tahu mengenang budi dan tinggal bersama tidak diundang
kerana tidak senang dengan kehadiran mereka.
11.

Saya amat takut dan bimbang dengan tindakan Responden tersebut

kerana anak-anak tersebut masih kecil lagi dan saya sebagai ibu, saya
berhak dari segi undang-undang dan hukum syarak untuk menjaga anakanak tersebut. Lebih-lebih lagi, saya tidak pernah disabitkan oleh manamana Mahkamah berkaitan hilang kelayakan saya sebagai Hadhinah.

12.

Saya amat yakin sekiranya perintah ini tidak diperolehi, sudah tentu

Responden sesuka hati akan menafikan hak saya sebagai ibu kandung serta
tidak mengendahkan permintaan saya untuk mengambil dan menjaga anakanak tersebut.
13.

Sedangkan

anak-anak

tersebut

masih

kecil

yang

mana

amat

memerlukan perhatian dan penjagaan sepenuhnya daripada seorang ibu


kerana anak-anak tersebut masih lagi kecil dan bersekolah.
14.

Saya juga sanggup dan berakujanji akan membayar apa-apa ganti rugi

yang ditaksirkan atas kerugian mana-mana pihak akibat memperolehi


perintah sementara ini jika segala fakta yang saya kemukakan di dalam
afidavit ini tidak benar sehingga menyebabkan Mahkamah Yang Mulia Ini
mengeluarkan perintah yang tidak sepatutnya dikeluarkan.
15.

Saya juga menyatakan bahawa saya tidak pernah memfailkan apa-apa

permohonan interim secara ex-parte di hadapan mana-mana Hakim di manamana Mahkamah Syariah di Malaysia sebelum ini.
16.

Berdasarkan kepada keseluruhan fakta di atas, saya yakin ianya telah

memenuhi kriteria keadaan yang mendesak yang mewajarkan perintah


secara ex-parte dikeluarkan.
17.

Selain

itu,

saya

juga

telah

memfailkan

permohonan

untuk

mendapatkan hak penjagaan kekal (induk) pada hari yang sama dengan
permohonan kes ini difailkan.
18.

Sehubungan

dengan

itu,

saya

dengan

tawaddunya

memohon

Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan perintah sebagaimana yang dipohon


dalam Notis Permohonan yang difailkan bersama ini.

Diangkat sumpah pada

haribulan

2015

SALAWATI BINTI SUPIAN


NO. K/P: 780919-06-5388
.
DI

]
]
]
]

Di hadapan saya,

..
Hakim/Pendaftar

Afidavit ini telah difailkan oleh ZAIDI ZAIN & ASSOCIATES, Peguam Syarie

yang beralamat di A-05-08, One South Phase 1, Jalan OS, Taman Serdang
Perdana, Seksyen 6, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Tel: 6038959 9992. Fax: 603-8959 9994 Email: dmzaidizain@gmail.com.

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR


DI SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
PERMOHONAN NO:
ANTARA
SALAWATI BINTI SUPIAN
PEMOHON
(NO. K/P: 770427-14-5462)

DENGAN

SHAMSUDIN BIN MOHAMAD


RESPONDEN
(NO. K/P: 680713-06-5077)

NOTIS PERAKUAN SEGERA


Saya, DATO MOHD ZAIDI BIN HJ. MOHD ZAIN @ ZAKARIA dengan ini
memperakukan bahawa permohonan Pihak Pemohon adalah perlu
disegerakan sebutan atau pendengarannya berdasarkan kepada alasanalasan berikut:1. Pihak Pemohon amat khuatir dengan keadaan keselamatan dan kebajikan
anak-anak beliau ekoran daripada kejadian-kejadian yang berlaku dan
ugutan daripada Responden terhadap anak-anak tersebut.
2. Responden sering menuduh pelbagai tohmahan terhadap Pemohon di
hadapan anak-anak tersebut.
3. Sekiranya perintah hadhanah sementara tidak dikeluarkan segera akan
menyebabkan Responden akan bertindak mengambil anak tersebut dan
tinggal di tempat yang tidak diketahui dan dikhuatiri akan terputus
hubungan antara Pemohon dan anak tersebut.
Bertarikh pada

haribulan

2015

Peguam Syarie
Pemohon

NOTIS PERAKUAN SEGERA ini difailkan oleh ZAIDI ZAIN & ASSOCIATES,

Peguam Syarie yang beralamat di A-05-08, One South Phase 1, Jalan OS,
Taman Serdang Perdana, Seksyen 6, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul
Ehsan.
Tel:
603-8959
9992.
Fax:
603-8959
9994
Email:
dmzaidizain@gmail.com.

BORANG MS 27
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NGERI SELANGOR) 2003
(Subseksyen 114 (2))
PENGENALPASTIAN EKSHIBIT
DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM, NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
PERMOHONAN NO:
Di Dalam Perkara di Bawah Seksyen 82, 83, 87
dan 88 Enakmen Undang-undang Keluarga
Islam (Negeri Selangor) 2003;
Dan;
Di dalam Perkara di Bawah Seksyen 197, 201,
244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah
Syariah (Negeri Selangor) 2003.
ANTARA
SALAWATI BINTI SUPIAN
PEMOHON
(NO. K/P: 770427-14-5462)

DENGAN

SHAMSUDIN BIN MOHAMAD


RESPONDEN
(NO. K/P: 680713-06-5077)

Ini ialah ekshibit bertanda SSI- 1,


yang disebut dalam afidavit SALAWATI BINTI SUPIAN
yang diangkat sumpah di hadapan saya pada

haribulan

2015.

.
Hakim / Pendaftar

BORANG MS 27
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NGERI SELANGOR) 2003
(Subseksyen 114 (2))
PENGENALPASTIAN EKSHIBIT
DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM, NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
PERMOHONAN NO:
Di Dalam Perkara di Bawah Seksyen 82, 83, 87
dan 88 Enakmen Undang-undang Keluarga
Islam (Negeri Selangor) 2003;
Dan;
Di dalam Perkara di Bawah Seksyen 197, 201,
244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah
Syariah (Negeri Selangor) 2003.
ANTARA
SALAWATI BINTI SUPIAN
PEMOHON
(NO. K/P: 770427-14-5462)

DENGAN

SHAMSUDIN BIN MOHAMAD


RESPONDEN
(NO. K/P: 680713-06-5077)

Ini ialah ekshibit bertanda SSI- 2,


yang disebut dalam afidavit SALAWATI BINTI SUPIAN
yang diangkat sumpah di hadapan saya pada

haribulan

2015.

.
Hakim / Pendaftar

BORANG MS 27
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NGERI SELANGOR) 2003
(Subseksyen 114 (2))
PENGENALPASTIAN EKSHIBIT
DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM, NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
PERMOHONAN NO:
Di Dalam Perkara di Bawah Seksyen 82, 83, 87
dan 88 Enakmen Undang-undang Keluarga
Islam (Negeri Selangor) 2003;
Dan;
Di dalam Perkara di Bawah Seksyen 197, 201,
244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah
Syariah (Negeri Selangor) 2003.
ANTARA
SALAWATI BINTI SUPIAN
PEMOHON
(NO. K/P: 770427-14-5462)

DENGAN

SHAMSUDIN BIN MOHAMAD


RESPONDEN
(NO. K/P: 680713-06-5077)

Ini ialah ekshibit bertanda SSI-3 ,


yang disebut dalam afidavit SALAWATI BINTI SUPIAN
yang diangkat sumpah di hadapan saya pada

haribulan

2015.

.
Hakim / Pendaftar