Anda di halaman 1dari 7

Menurut Azizi et al.

(2007) kajian rintis
merujuk kepada versi kajian kecil atau
percubaan yang dilakukan sebagai persediaan
untuk kajian yang lebih besar atau utama.

Merupakan pra-ujian untuk instrumen kajian khusus .

.Tujuan Kajian Rintis: Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kesukaran yang bakal dihadapi dalam kajian sebenar Membolehkan penyelidik mengenalpasti kekurangan dalam instrumen kajian dan seterusnya memperbaiki kelemahan tersebut Memastikan item-item yang digunakan mempunyai kerangka rujukan yang sama di antara responden dengan penyelidik Menguji sama ada semua protokol-protokol untuk menjalankan kajian dilaksanakan dan dipatuhi.

.Prosedur menjalankan Menentukan isu-isu yang hendak dikaji kajian rintis Merangka soalan-soalan untuk soal selidik Menentukan cara-cara mengedar & mengumpul borang soal selidik Edar borang soal selidik kepada responden. Minta responden beri maklumbalas tentang soalansoalan yang sukar dijawab atau kurang jelas maksudnya. Tentukan sama ada jawapan yg diberikan dapat diterjemah dalam bentuk yang dikehendaki. Nilaikan sama ada soalan-soalan yang diberikan dapat memberikan tindak balas/ respons terhadap isu-isu kajian.

ayat atau bentuk soalan bagi soalan-soalan yang kurang jelas atau sukar dijawab .•Periksa sama ada respondens telah menjawab semua soalan dalam borang soal selidik. •Buat perubahan pada perkataan.

. Sama ada menggunakan semula responden yang terlibat dalam kajian rintis untuk kajian sebenar yang telah terdedah dengan soalan-soalan yang sama dalam kajian rintis & mungkin akan memberikan respons yang berlainan.Masalah: Kemungkinan membuat andaian yang kurang tepat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dijangka Kajian rintis tidak menjamin kejayaan dalam kajian sebenar kerana dilakukan ke atas saiz sampel yang kecil. Masalah-masalah baru mungkin hanya timbul ketika menggunakan saiz sampel yang besar.

Kesimpulan Kejayaan dalam kajian rintis tidak menjamin kejayaan dalam kajian sebenar tetapi dapat membantu mengurangkan risiko kegagalan dengan memberikan amaran-amaran awal tentang kelemahan-kelemahan kajian .