Anda di halaman 1dari 2

CARA PENGIRAAN MARKAH PBPPP TAHUN 2015

GENERIK DAN FUNGSIONAL (90%)
D1: 20% Profesionalisme
 Nilai profesional - 6%,
 Sahsiah - 4%
 Potensi - 4%
 Keilmuan & pengetahuan - 6%)
D2: 10% Tugasan tambahan
 Hubungan luar - 4%
 Tugas sampingan - 6%)
D3: 10% Penglibatan
 sumbangan - 10%
1. bimbingan & motivasi
2. sumbangan profesional & sosial
D4 : 60% Kemahiran
 peranan PdP - 20%
 Pelaksanaan PdP - 30%
 Pentaksiran PdP - 10%

KEBERHASILAN (10%)
Penilaian keberhasilan (Keberhasilan) - 100%
 Keberhasilan - mengukur peningkatan
bukan pencapaian
Peningkatan - sebarang perkembangan
pengetahuan/kemahiran/hasil kerja/tingkah
laku
 Keberhasilan merujuk kepada
sasaran peningkatan individu
1. Perancangan guru - Folder Rancangan
Mengajar/RPH/SKT
2. Prestasi murid - berdasarkan
headcount/ToV/ETR
3. Laporan prestasi keseluruhan murid laporan AR
4. Pencapaian murid/sekolah (peningkatan
band/GPS)
Peningkatan markah subjek dominan/major
sekiranya terdapat lebih dari 1 peningkatan,
ambil yang terbaik

# Katakan Markah Keseluruhan Generik Dan
Fungsional = 85%

# Katakan Markah Keseluruhan
Keberhasilan : 76%

Maka

Maka;

85/100 x90 = 76.5%

76/100 x 10 = 7.6%

MARKAH KESELURUHAN PBPPP = 76.5 + 7.6
= 84.1%[BAIK]
MARKAH
90-100
80-89.99
60-79.99
50-59.99
0-49.99

PRESTASI
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
KURANG MEMUASKAN
LEMAH