Anda di halaman 1dari 2

KELAS TAMBAHAN KUMPULAN MENGUKIR KRISTAL 2015

1. Kegemilangan sesuatu Negara itu tidak akan dapat dinikmati oleh generasi akan
datang sekiranya masyarakat kini tidak meninggalkan warisan serta khazanah
bangsanya untuk dikagumi.
Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi
kebanggaan generasi akan datang? (4 markah)
i...........................................................................................................
ii..........................................................................................................
iii.........................................................................................................
iv.........................................................................................................
2. Penduduk tamadun awal manusia memulakan kehidupan mereka dilembah sungai.
Setujukan anda dengan pernyataan tersebut? Kemukakan alasan-alasan anda.
( 4markah)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................
3. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan
tamadun, agama, bangsa dan Negara Malaysia yang kita kecapi hari ini? (3 markah)
i...........................................................................................................
ii..........................................................................................................
iii.........................................................................................................
4. Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin disebuah Negara yang mengamalkan sistem
pemerintahan demokrasi , apakah ciri-ciri kepimpinan yang akan anda amalkan? (3
markah)
i...........................................................................................................
ii..........................................................................................................
iii.........................................................................................................
5. Sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia adalah satu sistem yang
terbaik untuk pentadbiran Negara. Wajarkan sistem ini diteruskan?
Apakah alasan
anda? ( 4 markah)
i...........................................................................................................
ii..........................................................................................................
iii.........................................................................................................
iv.........................................................................................................
6. Sebagai seorang warganegara, mengapakah anda perlu mematuhi undang-undang
Negara? (3 markah)
i...........................................................................................................
ii..........................................................................................................
iii.........................................................................................................