Anda di halaman 1dari 44

Bengkel Teknik Menjawab

Matematik Format Baharu


UPSR
Untuk Murid-murid Tahun
6
PPD Penampang
2016
DISEDIAKAN OLEH : CIKGU
WONG YICK YIM

Isi kandungan bengkel teknik


menjawab soalan matematik
berformat baharu UPSR 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PENGENALAN
SOALAN KBAT DALAM K1 DAN K2
CONTOH MARKAH DI DALAM K1 DAN K2
RUMUSAN KELEMAHAN MURID DALAM KERTAS 1 DAN KERTAS 2
APA YANG PERLU SAYA LAKUKAN SEMASA MENJAWAB KERTAS 2.
FORMAT LAMA VS FORMAT BAHARU
APAKAH SOALAN KBAT DAN CONTOH SOALAN KBAT.
CONTOH LATIHAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2 DAN SKEMA
JAWAPAN ( 24 SOALAN DIUBAHSUAI DARI SOALAN DALAM BUKU
TEKS MATEMATIK TAHUN 6 MENGIKUT TOPIK , 2016)

PENGENALAN

Matematik wajib dalam UPSR.


Mempunyai 2 kertas ( k1 dan k2)
Kertas 1
- Ujian objektif ( aneka pilihan)
- 1 jam
- 40 soalan
- 40 markah

Kertas 2
- ujian subjektif ( pelbagai bentuk
respond terhad)
- 1 jam
- 15 soalan
- 60 markah
Pemarkahan matematik:
K1 + k2 = 100 %

SOALAN KBAT DALAM K1 DAN K2


SOALAN KBAT ADALAH SOALAN BERFIKIR
ARAS TINGGI.
K1 DAN K2 MENGANDUNGI SOALAN KBAT.
JUMLAH SOALAN KBAT TIDAK MENENTU
SETIAP TAHUN UPSR
SOALAN TIDAK DAPAT DIRAMAL .

PEMARKAHAN KERTAS MATEMATIK K1 DAN K2


FORMAT LAMA:
KERTAS 1 : 1 SOALAN ( 1 MARKAH)
KERTAS 2 : 1 M , 2 M DAN 3 M

FORMAT BAHARU :
KERTAS 1 : 1 SOALAN ( 1 MARKAH)
KERTAS 2 : 2 M , 3 M , 4 M DAN 5 M

RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 1


Beranggapan matematik senang.
Gopoh menjawab soalan.
Tidak menbaca soalan dengan teliti.
Tidak faham kemahiran asas sesuatu
tajuk.
Tidak faham soalan yang dibaca.
Gopoh menjawab soalan.

RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 2


Beranggapan matematik senang.
Gopoh menjawab soalan.
Tidak faham konsep sesuatu tajuk.
Tidak faham kemahiran asas sesuatu

tajuk.
Tulisan yang tidak kemas.
Tidak menggunakan pembaris untuk
membuat garisan.
Tidak membina ayat matematik.

Menulis soalan atau angka yang salah.


Cepat putus asa bila salah mengira.
Tidak tulis unit pada jawapan.
Tidak menunjukkan jalan mengira yang

sempurna.
Salah mengira dan salah pilih operasi.
Kurang memberi perhatian kepada
soalan 3 markah.
Tidak faham soalan.
Tidak mahu semak jawapan.

Cara menjawab kertas 2


semasa UPSR
1.Membaca dan memahami soalan dengan
teliti.
2.Jawab soalan mengikut urutan contoh dari
(i) ke (ii) dan ke (iii).
3.Fikir mendalam terhadap soalan yang
disoal terutamanya soalan KBAT.
4.Tunjukkan pengiraan, unit dan ayat
matematik sekiranya diperlukan.
5.Tulisan nombor mesti jelas dan tidak kabur.

Cara menjawab kertas 1 dan 2


semasa UPSR
BACA

TANDA ( K1)

FAHAM

KIRA

SEMAK ( K2)

Format lama vs Format


baharu 2016
Format lama:
Nyatakan dua ratus ribu tiga ratus lima puluh dalam perkataan.

Format baru:

i)

[ 1 markah]

200 350

Nyatakan dalam perkataan.

ii) Nyatakan digit yang terletak pada nilai tempat ribu.

[ 1 markah]
[ 1 markah ]

Soalan KBAT
APAKAH ITU SOALAN KBAT ???????
ADAKAH SOALAN KBAT ITU SANGAT SUSAH?????
ADAKAH SOALAN KBAT HANYA BOLEH DIJAWAB
OLEH MURID PANDAI???????

Soalan KBAT
SOALAN YANG MENGUJI MINDA MURID DAN
MEMERLUKAN PEMIKIRAN ARAS TINGGI.
TIDAK SUSAH TETAPI PERLU MEMIKIR SECARA MENDALAM
TERHADAP SOALAN YANG DISOALKAN
BOLEH DIJAWAB OLEH SEMUA MURID TAHUN 6
BERLAINAN ORANG MEMBERI JAWAPAN YANG
BERLAINAN TETAPI LOGIK.

Contoh soalan KBAT


Lukiskan sebuah segiempat tepat yang mempunyai luas
24 cm
2cm
4 cm

12cm

6 cm

3 cm
8 cm

Contoh latihan dan teknik


menjawab soalan matematik
format baharu UPSR

KERTAS 1

Cara menjawab kertas 1 dan 2


semasa UPSR
BACA

TANDA ( K1)

FAHAM

KIRA

SEMAK ( K2)

1
.

Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama


dengan 6 750 000?
A.675 Juta
B.67.5 Juta
C.6.75 Juta
D.0.675 Juta

2.

A.
B.
C.
D.

1
1

4
2

1
2
2
1
4
2
1
6
2
1
8
2

3
.

45.12 + 15 3.2 =
A.42.07
B.56.02
C.56.92
D.60.12

4. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang paling


kecil?
A.20% daripada 1300
B.30% daripada 180
C.60% daripada 90
D.80% daripada 30

5
.

Rajah 1 menunjukkan harga bagi dua jenis buah-buahan


tempatan. Harga sebiji tembikai tidak diketahui.

Rm 11.70

Rm 40.50
Rajah 1

Mary membeli 2 biji nenas, 4 biji durian dan sebiji tembikai


dengan harga RM 200. Berapakah harga sebiji tembikai itu?
A.RM 14.60
B.RM 15.60
C.RM 25.40
D.RM 30.40

6
.

Rajah 2 menunjukkan waktu bermula kelas tambahan Mona di


sekolahnya.

Rajah 2
Mona menghadiri kelas matematik selama 45 minit dan Bahasa
Malaysia selama 50 minit, dengan waktu rehat selama 20 minit
di antara kedua-dua kelas itu. Pada pukul berapakah kelas
tuisyen Mona tamat?
A.2.45 p.m
B.3.10 p.m
C.3.45 p.m
D.4.15 p.m

7
.

Rajah 3 menunjukkan isi padu satu paket susu .

1 Liter

Rajah 3
Puan Siti telah membeli 3 peket susu segar yang sama. Dia
menggunakan 2035 ml daripada susu segar tersebut untuk
membuat kek. Bakinya telah dituangkan sama banyak ke dalam
5 biji botol. Berapakan isi padu , dalam ml , susu di dalam setiap
botol?
A.193
B.253
C.334
D.532

8
.

Rajah 4 menunjukkan sebiji kek berbentuk kuboid


5 cm
20 cm
8 cm
Rajah 4
Kek tersebut dipotong kepada 25 keping yang sama besar.
Berapakah isi padu, dalam cm , sepotong kek?
A.24
B.32
C.38
D.46

9
.

Rajah 5 menunjukkan titik P dan Q yang dilukis pada satah Cartes.


y
5
7
6
5
4
3
2
1
0

P
1

4 5

Rajah 5
Titik P, Q dan R membentuk satu segi tiga sama sisi.
Nyatakan koordinat yang mungkin bagi titik R itu.
A . ( 5,1)
B.( 5,3)
C.( 5,6)
D.( 6,5)

10.

Rajah 6 menunjukkan 2 jenis buah-buahan .

Rajah 6

Pak Ramli menyediakan 48 biji buah tembikai dan 40 biji nenas


untuk dijual di gerai buah-buahannya. Sebanyak 45 biji tembikai
dan 38 biji nenas telah dijual. Berapakah nisbah buah tembikai
dan buah nenas yang tinggal?
A.2 : 3
B.3 : 2
C.4 : 1
D.4: 2

11.

Piktograf menunjukkan jumlah kutipan derma yang telah dianjurkan


oleh Persatuan Bulan Sabit Merah di sebuah sekolah menengah.

contoh

contoh

contoh

contoh

Mewakili 1 orang
Nyatakan min bagi kutipan derma itu .
A.RM 10.50
B. RM 11.30
C. RM 12.50

D. RM 13.50

1
2

Nyatakan yang manakah mungkin berlaku pada peristiwa di bawah

A.
B.
C.
D.

Terdapat 8 hari dalam seminggu


Burung penguin ada di pantai Malaysia
Salji turun di negara Malaysia
Gabungan dua segi tiga menjadi satu segi empat tepat

KERTAS 2

1. Rajah 1 menunjukkan dua digit 0 dan 5


digit yang nilai tempatnya diberikan dalam
kurungan.
0
6
2
8
0
7
( Ribu)

( Ratus ribu)

(sa)

( Puluh)

1
( Juta)

Rajah 1
i) Bentukkan satu nombor 7 digit dengan menggunakan semua digit dan nilai
tempat yang diberikan dalam Rajah 1.
[ 1 markah]
1 708 026

ii) Bundarkan nombor di jawapan (i) kepada puluh ribu yang terdekat
[ 1 markah ]
1 708 026 = 1 710 000

3
10

1
2. Sebanyak
daripada sebilangan murid
4
menyertai
acara larian 200 m.
daripada murid itu
turut terlibat dalam acara lompat jauh .
i) Hitungkan pecahan bilangan murid yang menyertai lompat jauh. [ 2 markah]

1 3
3
x
4 10 40
ii) Jika jumlah murid yang menyertai sukan ialah 120 orang . Carikan bilangan
murid yang yang menyertai lompat jauh.
[ 2 markah]

1
3
3
x

4 10
40
3
120 x
9
40

3.
0.125kg
Rajah 3
Rajah 3 menunjukkan 25 peket gula yang mempunyai jisim yang
sama di dalam sebuah bekas kaca.
i)

Hitungkan jumlah jisim , dalam g bagi 8 paket gula tersebut.


[ 2 markah]

0.125kg x 8 =1 kg
= 1000 g
ii)

5 x 4 = 78.4
Carikan nilai pada

[ 3 markah]

78.4 x 5 4
= 98

4.

Mona , Zuraidah dan Billy berkongsi sebilangan guli. Mona mendapat


25% daripada jumlah guli itu manakala Zuraidah mendapat 40% dan
bakinya adalah kepunyaan Billy. Bilangan guli Mona peroleh ialah 120
biji.

i)

Hitungkan bilangan guli yang diperoleh oleh Zuraidah.


[ 2 markah]
Cari jumlah
Zuraidah:
sebenar :

100
x120
25
480

40
x 480
100
192

ii) Carikan jumlah bilangan guli yang diperoleh oleh Billy dan
Zuraidah .
[ 2 markah]
Billy = 480 -192-120
= 168
Jumlah guli Billy dan Zuraidah:
168 + 192 =360

5.

Mei Ching mendapat pinjaman pendidikan berjumlah RM 180 000


dengan faedah 1% setahun.

i)

Hitungkan faedah yang perlu dibayar dalam tempoh setahun.


[ 1 markah]
RM 180 000 x 0.01
=RM 1800

ii) Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh Mei Ching dalam
tempoh 5 tahun.
[ 2 markah]
RM 1800 x 5
= RM 24 000

6.

Bandar X
Bas P

7.15 am

Bas Q

8.10 am

Bandar Y
4.50pm

Rajah 6
Rajah 6 menunjukkan masa bertolak dua buah bas dari Bandar X dan masa tiba
di Bandar Y. Tempoh masa bagi kedua-dua bas dari Bandar X ke Bandar Y
adalah sama.
i)

Hitung tempoh perjalanan bas P , dalam jam dan minit


[ 1 markah]

16 jam 50 minit 7 jam 15 minit


= 9 jam 35 minit

ii) Jika bas Q bertolak awal 5 minit daripada masa yang ditetapkan tetapi
tersangkut di jalan raya selama 40 minit . Pada pukul berapakah bas Q akan tiba
di bandar Y ? Berikan jawapan anda dalam sistem 12 jam.
[ 3 markah ]

8 jam 10 minit 5 minit


= 8 jam 05 minit

8 jam 05 minit+ 9 jam 35 minit + 40 minit


= 18 jam 20 minit
= 6.20 pm

7.

20 m
Rajah 7

Rajah 7 menunjukkan segulung kain yang dibeli oleh puan Aminah berharga RM 250. Kain
itu dipotong kepada 5 bahagian yang sama panjang. Dia menggunakan 3 bahagian untuk
membuat baju anaknya.
i)

Tuliskan pecahan kain yang digunakan oleh puan Aminah untuk membuat baju
anaknya.
[ 1 markah]

3
5

ii)

Berapakah panjang kain, dalam m, yang digunakan untuk membuat baju anaknya .
[ 2 markah ]

3
x 20
5
60
5
12 m

iii)

Berapakah harga kain yang masih tinggal?

RM 250
20m
RM 12.50 / m

20m-12m = 8m
8m x RM 12.50
=RM 100

[2 markah]

8.

10cm

T
12cm

16cm

S
6cm

Rajah 8 menunjukkan gabungan dua segi tiga bersudut tegak. Panjang QR


adalah dua kali lebih panjang daripada ST.
i) Nyatakan panjang ST dalam cm

[ 1 markah]

16cm 2 = 8 cm
ii) Hitungkan perimeter, dalam cm , seluruh rajah tersebut

[ 2 markah]

12cm + 10cm + 8 cm+ 6 cm + 16cm= 52cm


iii) Lukiskan sebuah segitiga bersudut tegak dengan perimeternya adalah 24 cm.
[ 2 markah]

Jawapan terbuka dengan perimeter 24 cm

Rajah 9 menunjukkan titik W yang dilukis pada satah Cartes

y
7
6
5

4
Q

3
2

Rajah 9

1
0
i)

Nyatakan koordinat titik W.

x
[ 1 markah]

(5,4)
ii)

Diberikan satu titik Q mempunyai koordinat (2 , 3 ). Tandakan titik Q.


[ 1 markah]

10

Rajah 10 menunjukkan dua jenis aiskrim dalam sebuah kotak .

berperisa
oren

berperisa
coklat
25 batang

Rajah 10
Diberikan bahawa 24% daripada aiskrim itu berperisa oren dan selebihnya berperisa
coklat.

i) Berapakah bilangan aiskrim berperisa oren ?


[2 markah]
24
x 25
100
600

100
6
ii) Nyatakan nisbah bilangan aiskrim berperisa oren kepada bilangan aiskrim
berperisa coklat?
aiskrim coklat : 25 - 6 = 19

[ 2 markah]
Oren : coklat
6 : 19

11

Carta palang menunjukkan jualan 3 jenis nasi lemak dengan lauk


yang berbeza di Restoran Seri Sayang dalam seminggu. Restoran ini
beroperasi setiap hari selain hari Ahad.

i) Nyatakan nasi lemak yang manakah adalah 2 kali lebih banyak


daripada nasi lemak dengan daging lembu? [ 1 markah]
Nasi lemak dengan ikan
ii) Hitung purata jualan nasi lemak setiap hari
45 + 30+15 = 90
90 6 = 15

[ 2 markah]

12
i) Nyatakan satu peristiwa yang akan berlaku di kawasan pantai di negara
Malaysia.
a) Terdapat orang berenang di pantai
b) Terdapat orang mengutip siput / kulit siput .
c) Terdapat orang bermain bola di pantai

ii) Padankan peristiwa dengan kebolehjadiannya.


satu hari mempunyai
25 jam
Setahun mempunyai
366 hari
Suatu hari nanti
kucing bertanduk

Mungkin
berlaku
Tidak mungkin
berlaku

Anda mungkin juga menyukai