Anda di halaman 1dari 5

SJK(C)BATANG KALI

PERANCANGAN TAHUNAN PROGRAM LINUS 2.0, 2016


Bi
l
1.

2.

Nama Program /
Aktiviti
Mesyuarat Ahli
Jawatankuasa

Taklimat Saringan 1
LINUS Membaca Dan
Bertulis Bagi Literasi
Bahasa Malaysia,
Literasi Bahasa
Inggeris Dan
Numerasi
Taklimat Saringan 2
LINUS Membaca Dan
Bertulis Bagi Literasi
Bahasa Malaysia,
Literasi Bahasa
Inggeris Dan
Numerasi

Tarikh/ Jangka
Masa

Objektif

Sasaran/
Bil.Peserta

Disember 2015
Mac
Ogos
November

Menubuhkan Jawatan Kuasa


Program LINUS.
Merancang aktiviti Program LINUS
dalam tahun semasa.
Memahami tentang pelaksanaan
Program LINUS.
Membincangkan strategi untuk
mencapai target yang ditentukan.

Mac

September

Memberi penerangan kepada


semua guru LINUS tentang kaedah
pelaksanaan dan pentaksiran
Saringan LINUS membaca dan
menulis.
Menerangkan kepada guru tentang
kaedah penandaan instrumen
saringan bertulis.
Memberi pendedahan kepada guru
cara untuk memasukkan data
saringan.

Anggara
n
Belanja

Semua
Guru
LINUS
-

Semua
Guru
LINUS

SJK(C)BATANG KALI
PERANCANGAN TAHUNAN PROGRAM LINUS 2.0, 2016
3.

4.

5.

Saringan 1 LINUS
Membaca Dan
Bertulis Bagi Literasi
Bahasa Malaysia,
Literasi Bahasa
Inggeris Dan
Numerasi
Saringan 2 LINUS
Membaca Dan
Bertulis Bagi Literasi
Bahasa Malaysia,
Literasi Bahasa
Inggeris Dan
Numerasi

Program Anakku Sayang


(Mentor Mentee)

Kem LINUS

Mac hingga
April

September
hingga Oktober

Februari hingga
Oktober

Julai

Untuk menentukan sama ada

NKRA itu dapat dicapai atau


tidak.
Untuk mengenal pasti murid yang
tidak melepasi standard prestasi
Literasi Bahasa Inggeris.
Untuk mengenal pasti murid yang
tidak melepasi standard prestasi
Literasi dan Numerasi
Dapat mengenalpasti muridmurid arus perdana, LINUS dan
LINUS tegar.
Dapat melihat tahap penguasaan
murid terhadap kemahirankemahiran yang diuji.

Semua
Murid
Tahap 1

Mengeratkan hubungan
silaturrahim di antara guru dan
murid.
Membimbing murid LINUS yang
memerlukan bimbingan khas
supaya dapat melepasi saringan
1 dan 2.
Mencapai target yang ditentukan
oleh KPM iaitu kanak-kanak
berupaya menguasai kemahiran
asas literasi dan numerasi
selepas tiga tahun pendidikan.
Meningkatkan keyakinan diri
murid LINUS.

Murid
LINUS
Tahun 2
dan Tahun
3

Guru
LINUS

RM 200

SJK(C)BATANG KALI
PERANCANGAN TAHUNAN PROGRAM LINUS 2.0, 2016
Membantu murid LINUS
mengatasi masalah yang
dihadapi dalam pembelajaran.
Memberi peluang kepada murid
LINUS untuk melibatkan diri
secara aktif.
Dapat belajar sambil bermain
Alternatif P&P Program Linus.
6.

7.

8.

Kelas Tambahan
Bimbingan Khas

Latihan Dalaman
Perkhidmatan Peringkat
Sekolah

Pemantauan PPD /
Sekolah

April hingga
Oktober

Januari hingga
Disember

Januari hingga
November

Pihak
Pentadbir
Murid
Linus

Membimbing murid dalam

pembelajaran arus perdana.


Membantu murid LINUS membuat
ulangkaji terhadap kemahiran
yang telah dipelajari.

Murid
Linus

Meningkatkan kefahaman guru


terhadap Program LINUS.
Mendedahkan kaedah-kaedah
pengajaran dan pembelajaran
LINUS kepada semua guru LINUS.
Menyampaikan maklumat terkini
kepada Guru LINUS.
Guru LINUS lebih memahami
tentang pelaksanaan Program
LINUS dan lebih berkeyakinan
semasa menjalankan pengajaran
LINUS.

Semua
Guru

Menilai kekuatan dan kelemahan


Guru LINUS dalam pengajaran

Penyelaras
Linus

SJK(C)BATANG KALI
PERANCANGAN TAHUNAN PROGRAM LINUS 2.0, 2016

9.

Program Jelajah LINUS

(Perjumpaan Dengan Ibu


Bapa Murid LINUS)

10 Laluan LINUS
.

Mei
Oktober

Februari hingga
Oktober

dan pembelajaran.

Memberi peluang kepada Guru


LINUS untuk penambahbaikan
dalam pengajaran dan
pembelajaran serta Pengurusan
Sistem Fail.
Meningkatkan komunikasi dua
hala di antara guru dan pihak
PPD/ Sekolah dalam berkongsi
idea untuk meningkatkan prestasi
LINUS.

Guru Linus

Memberi pendedahan kepada ibu


bapa tentang program LINUS.
Berbincang dengan ibu bapa
tentang masalah anak mereka
dan cara mengatasi
permasalahan tersebut.
Mendapatkan kerjasama daripada
ibu bapa untuk membantu guru
memberi membimbing kepada
anak mereka semasa berada di
rumah.
Memupuk minat membaca di
kalangan murid-murid.
Meningkatkan lagi kemahiran
membaca murid-murid dalam
semua konstruk yang terdapat
dalam Literasi bahasa
malaysia dan literasi bahasa

Semua
guru
LINUS
Pihak
Pentadbir
Ibu bapa
Murid
Linus

Semua
guru
LINUS
Pihak
pentadbir
Muridmurid

RM 50

RM500

SJK(C)BATANG KALI
PERANCANGAN TAHUNAN PROGRAM LINUS 2.0, 2016
inggeris.
Meningkatkan penguasaan
konsep matematik dan
kemahiran mengira muridmurid dalam numerasi.

LINUS