Anda di halaman 1dari 4

[Seksyen 66-67]

Prosedur import dan eksport


1.

2.

3.

4.
5.

Borang pendaftaran
Menerima pengikraran CUSDEC daripada agen
Mengeluarkan pas pintu
Proses lampiran melalui skrin Sistem Maklumat Kastam kepada CUSDEC yang
dihantar melalui EDI
Pegawai Kanan menyemak CUSDEC (DGA / Fasilitasi /pemeriksaan)
Bertujuan untuk Menentukan barang adalah bukan barang larangan Pegawai
Kastam memeriksa bungkusan.
Taksiran
Penjenisan
Penilaian
Pembayaran Cukai atau Duti
Pelepasan
Borang Berkualiti

Definisi Diskripsi barangan yang jelas dan lengkap, Dilengkapkan dengan butiran-butiran
yang sah, membolehkan pengenalan barangan diikrar cukup melalui diskripsi yabg jelas,
lengkap dan tepat.
Faedah

Mengelakan Keperluan pemeriksaan fizikal ke atas barang.


Elak keperluan meminta dokumen sokongan tambahan.
Elak kesilapan kod klasifikasi.
Elak terlebih nilai.
Elak Reputasi tidak baik.
Menghasilkan maklumat dan statistik yang tepat.

Elemen tidak Berkualiti

Salah unit kuantiti.


Tiada no. Invois.
Diskripsi terlalu umum atau tidak jelas.
Tidak menyatakan nilai tambang, insuran dan caj yang lain.
Ruangan jenis pengecualian dan CJ No. Tidak diisi dengan lengkap input butiran
salah.
Input maklumat tidak logik pada medan data untuk tujuan kelengkapan data.
Country of Origin Code (COFC) yang diikrar tidak sama seperti yang diperiksa.

[Seksyen 68 - 71]
Fasiliti
Definisi - Kemudahan diberi kepada pelanggan kastam dalam urusan dalam urusan
pengkastaman, disamping itu mengurangkan ketirisan hasil serta membantu perkembangan
ekonomi negara.

Prosedur ( contoh )
Sistem Pelepasan Terancang Import (SEPATI)
1.
2.
3.
4.

Dilaksana di Johor Baharu


Kemudahan Perlepasan tanpa pemeriksaan
Keputusan pegawai pentaksir
Pemilihan berasaskan dagangan
- Tidak Bercukai
- Berisiko rendah
- Rekod bersih.

Pre-Clearance
1. Kemudahan perlepasan barangan 14 hari sebelum barangan tiba di perlabuhan
2. Borang ikrar dan dokumen sokongan boleh dikemukakan kepada pihak kastam untuk
diproses dan pembayaran cukai atau duti
3. Ketibaan barangan dimaklumkan oleh Pihak Berkuasa Perlabuhan. Proses pelepasan
oleh pihak Kastam.
Dokumentasi
Dokumen Harmonis

Pengunaan borang-borang pengikraran kastam yang direka bentuk


sesuai dengan kehendak antarabangsa
Objektif , memudahkan pengimport dan pengeksport, ikrar
maklumat yang sama.

Daftar Muatan Pindah

Cara penghantaran dan pelepasan kargo udara dari luar negeri ke lapangan udara dari
luar negeri ke lapangan terbang tempatan melalui lapangan terbang antarabangsa tanpa
mengunakan boroang Kastam No. 8

Perundangan
1. Penyatuan tarif import.
Penyatuan duti dan cukai tokok.
Memudahkan Proses Penyediaan borang ikrar import.
Dapat mengurangkan kesilapan pungutan duti import.
2. Import Sementara.

[Seksyen 79 - 80]

Import secara sementara tanpa bayaran duti kastam keatas barang


dang diimport untuk tujuan dieksport semula.
Tempoh tiga (3) bulan dari tarikh import.
Gagal eksport semula, perlu jelaskan cukai.

Penjenisan
Definisi- Proses untuk pengelasan barangan kepada kumpulan tertentu mengikut Perintah
Duti Kastam 2007 dan berasaskan kepada sistem berharmonis. Proses menetapkan satu kod
tarif kepada jenis barangan berpandu kepada Rukun Pentafsiran Penjenisan (GIR).

Cara-cara penjenisan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengenalpasti barangan.
Tinjauan dalam kumpulan jenis.
Tinjauan dalam Kumpulan bahan.
Rujuk Nota Perundangan.
Aplikasi rukun-rukun pentafsiran umum penjenisan.
Menentukan No. Kod Paling Tepat.

Rukun-rukun
Rukun 2(A)
1.
2.
3.
4.

Motokar tanpa enjin.


Motokar tanpa roda.
Basikal tanpa roda.
Jam tangan tanpa strap.

Rukun 2(B)
1.
2.
3.
4.

Kanji, Inulin
Tukul kayu
Anak kunci
Pisau

Rukun 3(A)
1. Pencukur Elektrik.
Rukun 3(B)
1. Kipas dan lampu
Rukun 3(C)
1. Conveyor Belt
[Seksyen 87 88 ]

Kaedah nilai urusniaga


1. Harga dibayar atau kena bayar bagi barangan itu, apabila dijual untuk eksport ke
Malaysia.
2. Diselaraskan mengikut peraturan 5, Peraturan-peraturan Kastam 1999.
Contoh: 1.Jualan 2. Tidak dianggap jualan.
3. Tiada sekatan.
Barangan sama
1. Barangan yang diimport sama dari semua segi termasuk ciri fizikal, mutu dan reputsai
seperti barangan yang dinilai, kecuali perbezaan kecil dari segi rupa yang tidak
menjejaskan nilai barang.
2. Dikeluarkan dari negara yang sama
3. Dikeluarkan dari pihak yang sama.
4. Contoh perbezaan : warna
Barangan serupa
1. Barangan yang diimport hampir menyerupai barangan yang dinilai, berkenaan dengan
bahan, komponen, bahagian dan ciri, secara fungsinya dan segi komersial, boleh
ditukar ganti dengan barangan yang dinilai dengan mengambil kira mutu dan reputasi.
2. Dikeluarkan dari negara yang sama
3. Dikeluarkan dari pihak yang sama
4. Contoh : Jenama yang berbeza.
Etika Ejen Kastam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patuh pada perundangan kastam


Membantu mencegah penyeludupan
Berkelakuan jujur.
Beretika bertimbang rasa dan saksama.
Berbudi bahasa dan bersopan santun.
Melaporkan sebarang kegiatan penyelewengan
Mematuhi arahan atau peraturan
Memakai pas pengenalan SMS
Menjelaskan tunggakan duti atau cukai.
Perkara yang dilarang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengunakan pas milik orang lain


Menggunakan nama syarikat lain untuk berurusan.
Beroperasi tanpa lesen cukai perkhidmatan.
Pertukaran maklumat syarikat tanpa kebenaran Kastam.
Tukar tempat operasi tanpa kebenaran.
Pindah pekerja dari satu syarikat ke syarikat ejen yang lain.
Pengimport atau pengeksport hanya dibenarkan melantik tiga ejen sahaja unutk urusan
pelepasan perdagangan.
8. Syarikat ejen tidak boleh menerima perlantikan sebagai ejen ke-empat tanpa
kebenaran pengarah kastam negeri