Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

MINGGU 1

MATA PELAJARAN: SAINS

Tarikh/
Hari

Masa

Tajuk

Khamis
18/02/201
6

10.20 am11.20 am

Proses Hidup Manusia


3.2 Mengetahui tentang
perkumuhan dan
penyahtinjaan
manusia

TAHUN: 4 UPM

Standard Pembelajaran

3.2.1 Menyataka maksud


perkumuhan melalui
pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
3.2.2 Mengenalpasti organ
dan hasil
perkumuhan

Ginjal-air kencing
Kulit- peluh
Peparu- karbon
dioksida

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN


MINGGU 1

MATA PELAJARAN: SAINS

Tarikh/
Hari

Masa

Tajuk

Khamis
18/02/201
6

7.30 am8.30 am

Proses Hidup Manusia


3.2 Mengetahui tentang
perkumuhan dan
penyahtinjaan
manusia

TAHUN: 4 USM

Standard Pembelajaran

3.2.1 Menyataka maksud


perkumuhan melalui
pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
3.2.2 Mengenalpasti organ
dan hasil
perkumuhan

Ginjal-air kencing
Kulit- peluh
Peparu- karbon
dioksida

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN


MINGGU 2
MATA PELAJARAN: SAINS

Tarikh/
Hari

Masa

Tajuk

Isnin
22/02/201
6

9.00 am10.00 am

Proses Hidup Manusia


3.2 Mengetahui tentang
perkumuhan dan
penyahtinjaan
manusia

TAHUN: 4 UPM

Standard Pembelajaran

3.2.3 Menyatakan maksud


penyahtinjaan dan
hasil nyahtinja
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
3.2.4 Menyatakan
keperluan manusia
menjalani
perkumuhan dan
penyahtinjaan
3.2.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

Khamis
25/02/201
6

10.20 am11.20 am

3.3 Memahami manusia


bergerak balas
terhadap rangsangan

3.3.1 Menyatakan manusia


bergerak balas
apabila organ deria
menerima
rangsangan dengan
menjalankan aktiviti
3.3.2 Memberi contoh
gerak balas manuia
terhadap rangsangan

Catatan

dalam kehidupan
seharian

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN


MINGGU 2
MATA PELAJARAN: SAINS

Tarikh/
Hari

Masa

Tajuk

Selasa
22/02/201
6

10.50 am11.50 am

Proses Hidup Manusia


3.2 Mengetahui tentang
perkumuhan dan
penyahtinjaan
manusia

TAHUN: 4 USM

Standard Pembelajaran

3.2.3 Menyatakan maksud


penyahtinjaan dan
hasil nyahtinja
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media.
3.2.4 Menyatakan
keperluan manusia
menjalani
perkumuhan dan
penyahtinjaan
3.2.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

Khamis
25/02/201
6

7.30 am8.30 am

3.3 Memahami manusia


bergerak balas
terhadap rangsangan

3.3.1 Menyatakan manusia


bergerak balas
apabila organ deria
menerima
rangsangan dengan
menjalankan aktiviti

Catatan

3.3.2 Memberi contoh


gerak balas manuia
terhadap rangsangan
dalam kehidupan
seharian

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN


MINGGU 3
MATA PELAJARAN: SAINS

Tarikh/
Hari

Masa

Tajuk

Isnin
29/02/201
6

9.00 am10.00 am

Proses Hidup Manusia


3.3 Memahami manusia
bergerak balas
terhadap rangsangan

TAHUN: 4 UPM

Standard Pembelajaran

3.3.2 Memberi contoh


gerak balas manusia
terhadap rangsangan
dalam kehidupan
seharian
3.3.3 Membuat inferens
tentang kepentingan
gerak balas manusia
terhadap rangsangan
3.3.4 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran,TMK,
penulisan atau lisan

Khamis
03/03/201
6

10.20 am11.20 am

3.4 Memahami
perwarisan manusia

3.4.1 Menyatakan manusia


bergerak balas
apabila organ deria
menerima
rangsangan dengan
menjalankan aktiviti
3.4.2 Memberi contoh

Catatan

gerak balas manuia


terhadap rangsangan
dalam kehidupan
seharian
3.4.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran,TMK,
penulisan atau lisan

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN


MINGGU 3
MATA PELAJARAN: SAINS

Tarikh/
Hari

Masa

Tajuk

Selasa
01/03/201
6

10.50 am11.50 am

Proses Hidup Manusia


3.3 Memahami manusia
bergerak balas
terhadap rangsangan

TAHUN: 4 USM

Standard Pembelajaran

3.3.2 Memberi contoh


gerak balas manusia
terhadap rangsangan
dalam kehidupan
seharian
3.3.3 Membuat inferens
tentang kepentingan
gerak balas manusia
terhadap rangsangan
3.3.4 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran,TMK,
penulisan atau lisan

Khamis
03/03/201
6

7.30 am8.30 am

3.4 Memahami
perwarisan manusia

3.4.1 Menyatakan manusia


bergerak balas
apabila organ deria
menerima
rangsangan dengan

Catatan

menjalankan aktiviti
3.4.2 Memberi contoh
gerak balas manuia
terhadap rangsangan
dalam kehidupan
seharian
3.4.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran,TMK,
penulisan atau lisan