Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN NAIB SETIAUSAHA : AIZA BINTI MOHAMED ZAHARI

Tugas-tugas sebelum
1.
2.
3.
4.
5.

Membantu Setiausaha mendapatkan maklumat mengenai aktiviti yang dijalankan.


Berbincang dengan Setiausaha mengenai keperluan aktiviti.
Mengumpul maklumat mengenai program.
Membantu ahli jawatankuasa yang lain.
Bersama Setiausaha untuk berbincang dengan ahli pihak yang terlibat tentang

pelaksanaan aktiviti yang akan dijalankan.


6. Berbincang dengan ahli jawatankuasa yang lain dengan aktiviti yang akan dijalankan.
7. Menyediakan sebarang surat-menyurat berkaitan dengan program
8. Membantu setiausaha merangka kertas kerja.
9. Membantu setiausaha memperbaiki kertas kerja.
10. Membantu setiausaha menyiapkan kertas kerja.
11. Akan memangku jawatan dan tugas-tugas setiausaha semasa ketiadaanya.

Tugas-tugas semasa
1. Membantu ahli jawatan kuasa yang lain.
2. Memastikan semua perancangan berjalan dengan lancar.

Tugas-tugas selepas
1. Membuat laporan berkaitan program bagi ahli jawatankuasa setiausaha.
2. Membuat analisis segala kekuatan dan kelemahan yang ada.
3. Menyediakan pelbagai cadangan untuk tujuan penambahbaikan dalam melaksanakan
sebarang tugas penyediaan ketas kerja dan pelaksanaan sebarang tugasan pada masa
akan datang.
4. Menghantar laporan khas berkaitan program ini kepada pensyarah penasihat program.