Anda di halaman 1dari 7

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN

KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST )


PETI SURAT 7012 JALAN PETANI 19/1
SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

PELAN MENGAJAR TEORI


( THEORY LESSON PLAN )
KOD DAN NAMA
PROGRAM /
PROGRAM CODE
AND NAME

IT-020-3:2013 COMPUTER SYSTEM OPERATION

TAHAP / LEVEL

TIGA (3)

NO DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE

IT-020-3-CO1

1.
2.
NO DAN
PERNYATAAN
AKTIVITI KERJA /
WORK ACTIVITIES
NO AND STATEMENT

NO. KOD / CODE NO.

3.
4.
5.
6.
7.

ANALYSE JOB REQUEST/CHANGE ORDER


PREPARE COMPUTER SET-UP TOOLS,COMPUTER
HARDWARE PART AND COMPUTER SOFTWARE
SET-UP COMPUTER HARDWARE
CARRY OUT COMPUTER SOFTWARE INSTALLATION
SET-UP COMPUTER PERIPHERALS.
CARRY OUT UNIT FUNCTIONALITY TEST
PREPARE COMPUTER SYSTEMS SETUP REPORT

IT-020-3:2013-P(1/7)PM

Muka Surat / Page : 1 Drp / Of :


7

TEMPAT / PLACE :

TEMPOH /
DURATION:

NO. KOD / CODE NO :


IT-020-3:2013-P(1/7)PM

Bilik Kuliah 1

1 Jam 25 minit

Muka Surat /
Page : 2
Drp / Of : 7

TAJUK / TITLE :
JOB ORDER AND CHANGE REQUEST
.
TUJUAN PENGAJARAN / INSTRUCTIONAL AIMS :
Pelatih-pelatih mesti boleh:1.

Mengenal asas komputer.

2.

Mengenal perisian dan perkakasan komputer.

3.

Mengenak perkakasan komputer.

4.

Mengenal fungsi sistem komputer.

5.

Mengenal lokasi komputer

ALAT BANTUAN MENGAJAR /


INSTRUCTIONAL AIDS

TAJUK / TITLE

NO. KOD /
CODE NO.

BAHAN PEMBELAJARAN /
LEARNING MATERIALS

Kertas Penerangan
IT-020-3:2013-CO1P(1/7)

C01/P(1/7)

ALAT PANDANG DENGAR /


AUDIO VISUAL AIDS

Whiteboard
Training Kit

PERALATAN, KELENGKAPAN
DAN BAHAN /
TOOLS, EQUIPMENTS AND
MATERIALS

LCD Projector
Komputer Riba
Marker Pen
Duster

WB
M2
KUANTITI / QUANTITY
1
1
1
1

NO. KOD / CODE NO.: NYATAKAN NO. KOD PELAN


Muka Surat / Page : 3 Drp / Of : 7
MENGAJAR

AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )

ALAT BANTUAN
MENGAJAR /
INSTRUCTIONA
L AIDS

MASA / TIME

PERSEDIAAN / PREPARATION :
1. Selesakan pelatih dengan ucapan alu-aluan / tanya
khabar / pastikan keselesaan dalam kelas.
2. Semak senarai kehadiran
3. Tekan aspek disiplin / beri kerjasama / pakaian /
merokok / telefon bimbit / tata-tertib / kebersihan
4. Mulakan perbincangan dengan motivasi /
perbincangan dua hala / minta bertenang / ceria / jaga
kesihatan
5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada
pelatih
- kaitkan idea / kemahiran dengan pengalaman kerja
atau pembelajaran lepas untuk dapatkan tajuk.
6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di White Board
JOB ORDER AND CHANGE REQUEST
7. Berikan tujuan dan tuliskan di White Board

Mengenal asas komputer.

Mengenal perisian dan perkakasan komputer.

Mengenak perkakasan komputer.

Mengenal fungsi sistem komputer.

Mengenal lokasi komputer

8. Nyatakan tujuan / kepentingan / faedah dari pelajaran


ini.
9. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan
dipelajari melalui sessi soal-jawab
S- Nyatakan jenama komputer masa kini yang
anda tahu?
J- Acer, Toshiba, HP, Sony dan lain-lain.

Whiteboard
Marker pen
Buku kehadiran

15 minit

NO. KOD / CODE NO.: NYATAKAN NO. KOD PELAN


MENGAJAR

Muka Surat / Page : 4

TOPIK
PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL
TOPIC )

ALAT BANTUAN
MENGAJAR /
INSTRUCTIONAL
AIDS

AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )

Drp / Of : 7

MASA / TIME

PENYAMPAIAN /
PRESENTATION :
1.

Pengenalan
komputer dan
jenis komputer

1.1 Pengenalan komputer.

Sejarah komputer.

Fungsi komputer.

Proses komputer.

1.2 Jenis-jenis komputer.

2.

Desktop.

Komputer riba / Laptop.

Thin Client.

Perisian
komputer.

3.

2.1 Jenis-jenis perisian komputer.

Sistem operasi.

Productivity suite.

Sistem aplikasi.

Perkakasan
komputer.

3.1 Perkakasan komputer.

Unit pemprosesan pusat (CPU).

Komponen dalam CPU.

Unit-unit input.

Unit-unit Output.

Komponen storan.

Komponen ingatan.

Kertas
Penerangan
IT-020-3:2013CO1-P(1/7)

15 minit

NO. KOD / CODE NO.: NYATAKAN NO. KOD PELAN


MENGAJAR

Muka Surat / Page : 5

TOPIK
PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL
TOPIC )

ALAT BANTUAN
MENGAJAR /
INSTRUCTIONAL
AIDS

AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )

Drp / Of : 7

MASA / TIME

PENYAMPAIAN /
PRESENTATION :
4.

Fungsi sistem

4.1 Fungsi sistem komputer .

komputer.

Fungsi kepada kerja


pentadbiran.

Fungsi kepada kerja


multimedia.

Fungsi kepada kejuruteraan.

Fungsi kepada
pemasaran/perniagaan.

5.

Lokasi
penggunaan
komputer.

5.1 Keperluan mobiliti.

Mobile.

In-house.

5.2 Tempat pengguna.

Dalaman

Luaran

Kertas
Penerangan
IT-020-3:2013CO1-P(1/7)

15 minit

NO. KOD / CODE NO.: NYATAKAN NO. KOD PELAN


MENGAJAR
AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )

Muka Surat / Page : 6 Drp / Of :7


ALAT BANTUAN
MENGAJAR /
INSTRUCTIONAL
AIDS

MASA / TIME

PENGGUNAAN / APPLICATION :
1. Edarkan Kertas Penerangan .
2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami
Kertas Penerangan yang diberi.
3. Minta pelatih bertanya sekiranya tidak faham.
4. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan
berkaitan tajuk yang telah dipelajari
S1 :
J1 :
S2 :
J2 :
( BILANGAN SOALAN TIDAK DI HADKAN DAN MESTI
MENCAKUPI TAJUK PENGAJARAN)
- minta pelatih jawab
5. Segera bantu / perbetulkan kesilapan pelatih dan akui
jawapan yang diberi serta beri pujian / motivasi.

IT-020-3:2013CO1-P(1/7)

15 minit

NO. KOD / CODE NO.: NYATAKAN NO. KOD PELAN


MENGAJAR
AKTIVITI PENGAJARAN
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES )

Muka Surat / Page : 7 Drp / Of : 7


ALAT BANTUAN
MENGAJAR /
INSTRUCTIONAL
AIDS

MASA / TIME

PENGESAHAN / CONFIRMATION :

1. Beritahu pelatih semua soalan adalah berdasarkan


kepada pelajaran yang telah dipelajari.
2. Edarkan Kertas Tugasan.
3. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan
atau bertanya.
4. Nyatakan tempoh menyiapkan tugasan.
5. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan
faedahnya
6. Beritahu tajuk pelajaran yang akan datang dan minta
bersedia.

TAJUK :COMPUTER SET UP PREPARATION

7. Ucap salam.

IT-020-3:2013CO1-T(1/7)

30 minit