Anda di halaman 1dari 15

RAJA BERKUASA MUTLAK DI PERANCIS (RAJA LOUIS XIV)

Latar Belakang Kemunculan Sistem Pemerintahan Beraja Mutlak


Kemunculan negara bangsa pada abad ke-15 M, membawa kepada kemunculan sistem
pemerintahan beraja mutlak di Eropah pada abad ke-16 dan 17 M.
Sistem pemerintahan beraja mutlak bermaksud sistem kerajaan di mana cara pemerintahan
raja tidak dikawal oleh parlimen.
Segala kata pemerintah akan merupakan undang-undang.
Menurut sistem pemerintahan beraja mutlak, raja dilantik atas kehendak Tuhan untuk
memerintah rakyat dan rakyat bertanggungjawab untuk membantu raja dalam menjalankan
pentadbiran.
Sekiranya raja bertindak kejam dan berlaku tidak adil, rakyat harus menerimanya dengan
tenang sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan mereka.
Kemunculan sistem ini dapat dikesan di Perancis dan England pada abad ke-16 dan 17 M.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemunculan Pemerintahan Beraja Mutlak


Di Perancis Kemunculan pemerintahan raja berkuasa mutlak di Perancis didorong oleh
kemunculan idea daripada pemikir-pemikir politik seperti Jean Bodin, Hugo Crotius dan
Cardinal Duc de Richelieu.
Jean Bodin (1530-1596)
Jean Bodin dilahirkan pada tahun 1530 M di Angers dan meninggal dunia pada tahun 1596
M.
Beliau mengesyorkan supaya Perancis diperintah oleh kerajaan pusat yang kuat supaya
dapat mengawal wilayah dengan lebih baik dan berkesan.
Idea beliau ini muncul ekoran tindakan golongan Huguenot (Calvinis) yang mencabar dan
mengancam undang-undang dan kekuasaan kerajaan pusat Perancis.
Pemerintahan mutlak yang diutarakan Bodin terdapat dalam bukunya berjudul The Six
Books of Republic.
Bodin juga percaya bahawa kuasa berdaulat dalam negara wujud dalam bentuk kekuatan
ketenteraan.
Pemerintahan mutlak ini juga mengambil kira hak rakyat.
Seseorang raja hendaklah memerintah menurut hukum Tuhan dan jika sebaliknya dianggap
raja yang zalim.
Kerajaan juga dikehendaki memenuhi segala kehendak rakyat dan rakyat pula diminta
supaya tidak mengumpul banyak kekayaan hingga boleh menggugat kestabilan dan
ketenteraman negara.
Menurut Bodin, jika perkara ini berlaku akan membawa kepada revolusi, pemberontakan
atau sebarang tindakan politik lain yang bakal menggugat kestabilan negara.

Hugo Grotius (1583-1645)


Grotius ialah tokoh dari Belanda dan karya beliau yang terkenal ialah De Jure Belli ac Pacis.
Menurut Grotius, kemunculan negara bangsa menyebabkan tidak wujud negara dunia
Kristian seperti yang dilihat pada Zaman Pertengahan Awal.
Kini tiada negara yang lebih kuat, lebih bebas atau lebih mampu daripada negara lain.
Negara-negara tersebut harus menjalinkan hubungan sesama mereka menurut garis-garis
kelakuan yang disetujui.
Menurut Grotius lagi, negara berhak melakukan peperangan dalam mempertahankan diri
serta membela hukum antarabangsa.
Tambah beliau, sesiapa yang mencabuli hukum alam atau antarabangsa dianggap sebagai
penceroboh terhadap masyarakat antarabangsa kerana ia akan memusnahkan segala
dasar yang diadakan untuk mewujudkan kebahagiaan dan keamanan dunia.
Grotius juga menegaskan peperangan yang dilakukan terhadap sesebuah negara yang
mencabuli hukum antara negara adalah salah dan boleh dihukum.
Idea yang diutarakan oleh Grotius adalah baik, tetapi ia disalah guna oleh negara mutlak.
Idea Grotius telah dilaksanakan oleh Richelieu dalam sistem pentadbiran Perancis.

Cardinal Duc de Richelieu (1585-1642)


Richelieu ialah seorang paderi besar gereja Katolik dan seorang bangsawan.
Beliau menjadi pemimpin Perancis pada waktu negara menghadapi pelbagai dugaan pada
abad ke-17 M.
Richelieu lebih mengutamakan peranan kuasa sebagai unsur penting dalam amalan
tatanegara.
Beliau telah memberikan tumpuan bagi mewujudkan sebuah kerajaan pusat yang kuat di
Perancis dengan mengambil langkah menghapuskan sentimen kewilayahan dan pergelutan
dalam negara yang mengancam kestabilan politik di Perancis pada abad ke- 17 M.
Richelieu juga berpendapat negara Perancis yang kuat akan menjadi lebih berkesan dan
berpengaruh di dalam dan luar negeri.
Oleh itu, beliau telah mewujudkan tentera laut yang lengkap dengan kapal-kapal perang dan
peralatan baru dan moden.
Di samping itu juga, telah menghapuskan kekacauan yang berlaku dalam gereja Katolik dan
menolak peranan gereja dalam politik dan kenegaraan.
Pandangan Richelieu terkandung dalam bukunya berjudul Wasiat Politik yang
mengandungi pandangan beliau tentang keperluan mengekalkan kekuasaan dan
kemutlakan negara.
Richelieu berpendapat kerajaan pusat yang kuat perlu untuk menghadapi ancaman
sekiranya pentadbiran dijalankan oleh ramai pihak.
Oleh sebab itulah ketika Richelieu menjadi Ketua Menteri, beliau telah berjaya mewujudkan
sistem pemerintahan pusat yang kuat di Perancis.

Richelieu juga menolak pendidikan diberikan kepada rakyat jelata kerana bimbang golongan
berpendidikan akan melahirkan masyarakat yang kritis dan akan menyoal dasar kerajaan.
Ini akan menjadikan rakyat tidak setia kepada negara. Richelieu juga percaya bahawa
pelajaran kesenian dan kesusasteraan harus dikawal oleh kerajaan untuk memajukan
kepentingan negara mutlak.

Sistem Pemerintahan Beraja Mutlak di Perancis


Latar Belakang Perancis Abad ke-17 M
Menjelang abad ke-17 M, Perancis muncul sebagai sebuah negara yang terkuat di Eropah
menggantikan Sepanyol.
Perancis juga muncul sebagai pemimpin dalam seni halus, seni bina, drama, pakaian,
kelakuan, pertuturan dan bahasa di Benua Eropah.
Perancis memajukan teknik-teknik baru dalam organisasi ketenteraan, kerajaan dan kaedah
diplomatik.
Sistem pemerintahan beraja mutlak di Perancis boleh dilihat semasa Louis XIV.
Dasar Pemerintahan Beraja Mutlak Perancis di bawah Louis XIV (1643-1715)
Raja Louis XIV ditabalkan sebagai pemerintah Perancis pada tahun 1643 M dan dikenali
sebagai Grand Monarch yang memerintah Perancis selama 72 tahun.
Semasa pemerintahannya, beliau mengukuhkan kedudukan dengan memperkenalkan
sistem pentadbiran pusat yang kukuh dan teratur.
Hasilnya telah wujud keamanan dan kemakmuran dalam negara Perancis.
Selain itu, beliau terlibat secara langsung dalam pelantikan pegawai-pegawai kerajaan.
Dengan itu, Raja Louis XIV berjaya mengawal pegawai-pegawai kerajaan dengan bantuan
menteri-menteri.
Semasa pemerintahannya, baginda mendapat sokongan padu daripada golongan
bangsawan, Huguenot dan institusi-institusi kerajaan.
Perkembangan ini mengukuhkan kedudukan Raja Louis XIV sebagai pemerintah monarki
mutlak di Perancis.
Terdapat beberapa langkah yang diambil oleh Raja Louis XIV untuk mengukuhkan
pemerintahannya.
Antaranya ialah dasar dalam negara, dasar ekonomi merkantilisme, dasar ketenteraan,
dasar agama dan dasar luar negara.
Dasar Dalam Negara
Louis XIV menyusun semula pentadbiran pusat negara kepada empat majlis utama seperti
Majlis Negara yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal luar negara, Majlis
Despatches menguruskan hal ehwal tempatan kecuali kewangan,
Majlis Kewangan pula menguruskan masalah percukaian, tarif, perbelanjaan dan
pendapatan; dan Majlis Privy menguruskan pentadbiran keadilan.

Louis XIV juga telah melantik menteri-menteri yang berkebolehan untuk membantunya
mentadbir antaranya ialah Colbert (Menteri Kewangan), Le Tellier (Menteri Hal Ehwal Luar),
Louvois (Menteri Peperangan) dan Vauban (Menteri Ketenteraan).
Louis XIV juga melantik pegawai yang bertanggungjawab bagi melaksanakan dasar-dasar
diraja di pelbagai provinsi Perancis.
Penyelia pula ditugaskan untuk menyelia pentadbiran, keadilan, pengutipan cukai dan
pentadbiran ketenteraan di peringkat daerah.
Louis XIV percaya sebagai pemerintah mutlak bagi seluruh Eropah, beliau harus hidup
bergaya.
Oleh itu, beliau telah mendirikan istana besar di Versailles dan di beberapa buah tempat
lain.
Beliau telah mengambil arkitek-arkitek terkemuka untuk mereka bangunan dan pelukispelukis terkemuka mengindahkannya.
Raja menetap di Versailles yang dikelilingi oleh istana yang besar.
Manakala golongan bangsawan Perancis pula bergantung hidup kepada pencen daripada
raja atau daripada kerja-kerja yang bergaji tinggi.
Dalam Perkhidmatan Awam
berkebolehan.

pula,

Louis

XIV

mengambil

pegawai-pegawai

yang

Kejayaan Louis XIV juga dibantu oleh menteri kewangannya yang berkebolehan, iaitu Jean
Baptiste Colbert (1619-1683).
Melalui dasar-dasar Colbert, Perancis telah menjadi negara industri dan kuasa militer.
Zaman Louis XIV juga zaman keemasan bagi kesusasteraan Perancis, antara tokoh seni
yang terkenal ialah Racine dan Moliere.
Dasar Ekonomi Merkantilisme
Louis XIV juga melaksanakan dasar ekonomi merkantilisme untuk memastikan negaranya
muncul sebagai negara yang kuat dan agung.
Menteri kewangan Louis, Colbert melaksanakan dasar merkantilisme dengan bersungguhsungguh.
Colbert memulakan industri baru, memansuhkan tariff tempatan, tol, mengurangkan kadar
bunga ke atas hutang kerajaan, mengawal upah dan harga kebanyakan barangan.
Dasar Colbert ini telah meningkatkan pendapatan kerajaan.
Dasar Ketenteraan
Louis bertindak mengawal penuh ke atas angkatan tentera dengan di bantuan oleh Louvois
sebagai Menteri Perang.
Louvois telah melakukan reformasi ketenteraan.
Louis menghapuskan dominasi golongan bangsawan ke atas bidang ketenteraan dan
memulakan kawalan langsung ke atas ketenteraan.

Pelantikan pegawai-pegawai tentera dilakukan berasaskan merit dan kerajaan


bertanggungjawab dalam merekrut tentera, menyediakan perumahan dan bekalan makanan
untuk mereka.
Louis XIV menyediakan sepasukan bala tentera yang terdiri daripada 4 000 tentera.
Dasar Louis ini telah menjadi tentera Perancis muncul sebagai tentera yang terkuat di
Eropah ketika itu.
Dasar Agama
Louis bertindak untuk memaksa golongan bukan Katolik, iaitu golongan Huguenot (Calvinis
Perancis) untuk menerima agama Katolik.
Edict of Nantes yang ditandatangani pada tahun 1598 yang memberi kebebasan kepada
golongan Hugenot untuk menganut agama pilihan mereka.
Disamping itu, mereka juga mempunyai peluang yang sama untuk memegang jawatan
dalam kerajaan.
Pada tahun 1685 M, Louis XIV bertindak membatalkan Edict of Nantes dan mendapat
sokongan rakyat.
Tindakan Louis menyebabkan seramai 200 000 Hugenot meninggalkan Perancis ke
England, Holand dan Amerika.
Dasar Luar Negara
Dasar Louis XIV adalah untuk meluaskan wilayah.
Oleh itu, semasa pemerintahan Louis XIV wilayah kekuasaan Perancis meluas ke Sungai
Rhine dengan menguasai wilayah-wilayah yang diperintah oleh putera-putera Jeiman,
negara Spanish Netherlands (Belgium Moden) dan United Province (kerajaan Belanda hari
ini).
http://cikgustpm.blogspot.my/2013/07/raja-berkuasa-mutlak-di-perancis-raja.html

KERAJAAN KESATUAN PERANCIS


Pengenalan
Di negara Barat terdapat dua jenis bentuk kerajaan yang diamalkan iaitu negara kesatuan
dan negara persekutuan.
Pelaksanaan mana-mana bentuk kerajaan ini akan mempengaruhi keharmonian kerajaan
pusat dan tempatan di negara masing-masing.
Kerajaan kesatuan merupakan sebuah kerajaan yang memberi kuasa yang luas kepada
kerajaan pusat dan menghadkan kuasa kepada kerajaan tempatan (local government).
Manakala kerajaan persekutuan pula merupakan sebuah negara yang mengamalkan
pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri (kerajaan tempatan).
Bentuk kerajaan kesatuan telah diamalkan di negara Perancis manakala kerajaan
persekutuan telah diamalkan di negara Amerika Syarikat.

Kerajaan Kesatuan Di Perancis


Di negara Perancis, kerajaan pusat mempunyai kuasa dalam semua aspek pemerintahan,
boleh mengubah sempadan dan kuasa, dan juga boleh membatalkan perundangan yang
telah diluluskan oleh peringkat negeri/wilayah.
Negara kesatuan Perancis mempunyai beberapa ciri iaitu:
1. Kerajaan pusat mempunyai kuasa penuh untuk menguruskan seluruh pemerintahan di
negara Perancis.
2. Untuk memudahkan pentadbiran maka kerajaan kesatuan telah membahagikan negara
kepada beberapa wilayah atau cawangan dan diberi kuasa untuk mentadbir.
Pentadbiran wilayah ini merupakan ejen kerajaan pusat. Walau bagaimanapun kuasa ini
boleh ditarik balik oleh kerajaan pusat.
Bentuk seperti ini adalah merupakan sistem sentralisasi iaitu pemerintah pusat memiliki
kedaulatan penuh untuk menyelenggara urusan dari pusat ke daerah/wilayah.
Pemerintah wilayah hanya melaksana ketetapan pusat.
Terdapat kelebihan jika mengamalkan kerajaan kesatuan iaitu tidak akan berlaku masalah
pertindihan kerana sebarang percanggahan antara pengubal dengan pelaksana dasar dapat
dielakkan.
Hal ini kerana segala keputusan akan dibuat oleh kerajaan pusat dan dengan ini
pemerintahan akan dapat dijalankan dengan mudah, teratur dan berkesan.
Namum kerajaan kesatuan juga mempunyai kelemahannya tetapi dengan segera dapat
diatasi oleh kerajaan pusat dengan menyesuaikan pentadbiran dengan keperluan semasa.
Kerajaan kesatuan sesuai dilaksanakan bagi sebuah negara seperti Perancis kerana
mempunyai keluasan geografinya tidak luas atau besar dan mempunyai jumlah penduduk
tidak terlalu ramai.

Pengaruh geografi yang tidak begitu luas lebih memudahkan komunikasi dua hala dan
sebarang keputusan boleh dilaksanakan secepat mungkin tanpa berlakunya amalan red
tape.
Setelah revolusi Perancis berlaku pada tahun 1789, telah banyak berlaku perubahan di
Perancis iaitu sistem pemerintahan beraja telah dimansuhkan, sistem feudal dihapuskan,
hak istimewa golongan bangsawan telah ditamatkan dan berkembangnya semangat
nasionalisme di Perancis.
Setelah sistem pemerintahan beraja dan sistem feudal dihapuskan di Perancis, pada tahun
1790 pentadbiran baru telah dibentuk iaitu negara Perancis telah dibahagikan kepada 83
department (wilayah) dan setiap wilayah dibahagi pula kepada cantons (daerah) dan daerah
pula dipecahkan kepada commune.
Pentadbiran department akan diketuai oleh Prefet yang dilantik oleh kerajaan pusat.
Prefet bertanggungjwab secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan berperanan
untuk menguruskan perkhidmatan di kawasan tempatan.
Disetiap department telah ditubuhkan sebuah majlis iaitu General Council.
Ahli-ahlinya dilantik oleh pemerintah peringkat pusat.
Majlis ini merupakan institusi tempatan yang menghubungkan penduduk tempatan dengan
kerajaan pusat.
Commune pula berperanan untuk mentadbir kawasan bandar yang diketuai oleh Datuk
Bandar (Mayor) sebagai ketua eksekutif.
Datuk Bandar pula akan dibantu oleh Majlis Bandaran (Municipal Council).
Institusi commune berperanan mengendalikan perkara-perkara yang berkaitan dengan
pentadbiran bandar seperti meluluskan permit bangunan, menjaga keselamatan penduduk,
dan menguruskan pendaftaran perkahwinan.
Datuk Bandar akan menjadi wakil kerajaan pusat di kawasan bandar. Datuk Bandar
berperanan untuk menguatkuasakan undang-undang tempatan, mendaftar jurutera awam,
menguruskan pekerja dikawasannya dan sebagainya.
Walau bagaimanapun segala keputusan yang dibuat oleh Datuk Bandar boleh dipinda,
diubah atau dibatalkan oleh kerajaan pusat.
Commune merupakan institusi yang dibentuk bagi memberikan perkhidmatan kepada
penduduk tempatan seperti pejabat pendaftaran, mahkamah rendah, jabatan kerja raya,
polis tempatan dan sebagainya.

http://cikgustpm.blogspot.my/search/label/Kerajaan%20Kesatuan%20Perancis

PERUBAHAN
PEMERINTAHAN
SISTEM
BERPERLEMBAGAAN DI PERANCIS

RAJA

MUTLAK

KEPADA

RAJA

Pengenalan
Keruntuhan sistem beraja mutlak digantikan dengan sistem raja berperlembagaan hanya
dalam tempoh yang singkat, iaitu lebih kurang setahun sahaja.
Perancis kemudiannya menjadi negara republik yang penuh dengan keadaan huru-hara
yang berlaku dikenali sebagai Zaman Pemerintahan Ganas.
Raja Louis XVI telah memutuskan untuk mengadakan perjumpaan, iaitu Perhimpunan
Orang-Orang Kenamaan pada tahun 1787 sebagai langkah untuk mengatasi masalah
kewangan Perancis.
Perhimpunan itu dihadiri oleh 145 orang yang terdiri daripada ketua-ketua kaum
bangsawan, ketua-ketua gereja, dan hakim dengan harapan semua golongan ini bersetuju
cukai dikenakan ke atas mereka.
Persidangan Parlimen
Hal ini dipersetujui golongan bangsawan dengan syarat golongan bangsawan diberi
keutamaan menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan.
Mereka juga mahukan Menteri Kewangan Perancis, Colonne dipecat. Untuk mengelak
konflik antara Kementerian Kewangan dan Estet Kedua iaitu golongan bangsawan, Neckar
menasihatkan Raja Louis XVI memanggil semula parlimen untuk bersidang pada 1 Mei
1789.
Rakyat Perancis diberi peluang untuk meluahkan segala rasa tidak puas hati mereka
terhadap pemerintah melalui cahiers (senarai rungutan).
Parlimen yang bersidang buat kali pertamanya pada 5 Mei 1789 selepas 175 tahun tidak
diadakan masih mengikut peraturan cara lama.
Persidangan ini telah diadakan di Versailles. Semua upacara lama dikekalkan dan peraturan
tersebut sudah tentu memberi keistimewaan kepada Estet Pertama dan Estet Kedua.
Misalnya, ahli-ahli Estet Ketiga dikehendaki menunggu dalam tempoh yang lama di serambi
yang terbuka di luar dewan persidangan di Versailles tetapi ahli-ahli daripada Estet Pertama
dan Estet Kedua diberi masuk ke dewan dengan serta-merta.
Cara persidangan di parlimen juga mengikut cara lama, iaitu selepas membincangkan
sesuatu usul, ahli-ahli dewan akan mengundi sama ada menyokong atau membangkang.
Keadaan ini sudah tentu tidak akan menyebelahi Estet Ketiga kerana jika Estet Pertama dan
Estet Kedua tidak menyokong bermakna undi akan menjadi satu lawan dua.
Oleh itu, Estet Ketiga menuntut supaya ketiga-tiga Estet disatukan dan pengiraan undi
berdasarkan undi individu (kepala) yang terdiri daripada seluruh anggota parlimen (ketigatiga Estet).
Persidangan ini gagal akibat perbezaan pendapat antara anggota ketiga-tiga dewan
mengenai cara pengundian dilakukan.

Raja Louis XVI pula membuat keputusan supaya peraturan lama mesti diguna pakai.

Perhimpunan Kebangsaan
Estet Ketiga mengingkari perintah Raja Louis XVI dan menjemput anggota-anggota Estet
Pertama dan Estet Kedua berunding dengan mereka.
Setelah perundingan dijalankan lebih kurang dua minggu, kebanyakan anggota Estet
Pertama dan Estet Kedua menolak cadangan menggabungkan ketiga-tiga Estet.
Pada 12 Jun 1789, Estet Ketiga mengisytiharkan diri mereka sebagai Perhimpunan
Kebangsaan (Parlimen Negara).
Revolusi Perancis sebenarnya bermula dengan perisytiharan Estet Ketiga sebagai
Perhimpunan Kebangsaan.
Penasihat Louis XVI mendesak supaya diadakan Persidangan Diraja bagi ketiga-tiga dewan
dan baginda akan memberikan arahannya sendiri.
Oleh itu, satu perjumpaan dirancang antara Raja Louis XVI dengan anggota Majlis
Perhimpunan (dahulunya Estet Ketiga).
Dewan tempat persidangan itu disediakan untuk Majlis Perhimpunan di dalam istana
Versailles.
Sumpah Gelanggang Tenis Marie Antoinette meminta Raja Louis XVI mengambil tindakan
yang tegas terhadap anggota Majlis Perhimpunan.
Apabila ahli-ahli Perhimpunan Kebangsaan bersama-sama pemimpin mereka menuju ke
dewan, mereka dapati pintu-pintu dewan telah dikunci dan dikawal oleh tentera atas arahan
Raja Louis XVI.
Anggota Perhimpunan Kebangsaan melarikan diri dan mereka telah berhimpun di
gelanggang tenis pada 20 Jun 1789.
Mereka telah mengangkat sumpah bahawa mereka tidak akan bersurai dan akan terus
bersidang sehingga mereka menggubal perlembagaan Perancis.
Peristiwa ini dikenali sebagai Sumpah Gelanggang Tenis.
Persidangan Diraja bagi semua Estet berlangsung pada 23 Jun 1789.
Dalam ucapan semasa perhimpunan itu, Raja Louis XVI mengemukakan pelbagai cadangan
pemulihan untuk pertimbangan Estet-estet.
Baginda seterusnya memerintahkan supaya ketiga-tiga Estet bersidang bersendirian, lalu
baginda meninggalkan dewan.
Golongan bangsawan dan paderi turut meninggalkan dewan, tetapi ahli Estet Ketiga masih
tetap di kerusi masing-masing walaupun disuruh meninggalkan dewan oleh Juruacara Raja.
Golongan revolusi mara ke hadapan Juruacara dan menyatakan Pergi kamu beritahu ketua
kamu, yang kami di sini adalah dengan kehendak rakyat dan kami tidak akan pulang
melainkan di hujung senjata benet!.

Sebilangan golongan bangsawan dan paderi turut menyertai Perhimpunan Kebangsaan. Ini
merupakan satu daripada peristiwa penting dalam Revolusi Perancis.

Pemberontakan Rakyat
Prinsip perjuangan golongan Majlis Perhimpunan (Estet Ketiga) yang terdiri daripada kelas
menengah menjadi semakin ketara kerana mereka menuntut konsep persamaan dan
keadilan dipraktikkan bukannya diberi sesuatu keistimewaan kepada rakyat berdasarkan
hak atau warisan turun temurun.
Mereka mahukan hak individu golongan yang berkemampuan dan berbakat khasnya kelas
pertengahan diberi perhatian sewajarnya.
Golongan miskin masih tidak mendapat tempat namun mereka turut menyertai kelas
pertengahan menentang golongan raja, paderi, dan bangsawan kerana mereka juga
bencikan keistimewaan yang diberi kepada golongan atasan selama ini.
Walaupun golongan bangsawan istana dan ahli keluarga raja mahu menggagalkan
Perhimpunan Kebangsaan dengan menubuhkan satu pasukan tentera di bawah pimpinan
Marshall de Broglie tetapi mereka tidak mampu menghalang kehendak rakyat untuk
menghapuskan sistem monarki.
Malah sebahagian tentera de Broglie menyertai Perhimpunan Kebangsaan. Pada 14 Julai
1789, golongan pemberontak telah menggempur penjara Bastille di mana penjara ini
menempatkan tahanan politik seperti Voltaire dan Diderot.
Kejatuhan bangunan ini memberi semangat kepada golongan revolusi di kawasan bandar
dan desa. Kejatuhan Bastille tidak dilupakan oleh rakyat Perancis hingga kini.
Malah Hari Kebangsaan Perancis dirayakan pada 14 Julai setiap tahun sempena peristiwa
ini.

Persidangan Perhimpunan Kebangsaan


Perhimpunan Kebangsaan telah mengadakan persidangan pada 4 Ogos 1789.
Perhimpunan ini telah berjaya mengubal perlembagaan baru bagi negara Perancis, berjaya
menghapuskan sistem feudal, perhambaan, dan golongan istimewa.
Monopoli golongan bangsawan dihapuskan (tanpa pampasan), cukai yang sama untuk
semua golongan, menghapuskan buruh paksa (corvee), cukai, dan semua jenis hak
istimewa gereja ditarik balik.
Seterusnya Perhimpunan Kebangsaan telah memperjuangkan kebebasan memiliki harta
benda, perlindungan, dan menentang penindasan dengan meluluskan Perisytiharan Hakhak Manusia dan Warganegara (Declaration of the Rights of Man and the Citizen pada 27
Ogos 1789.
Perisytiharan ini mengiktiraf semua manusia dilahirkan dan kekal bebas dan mempunyai
hak yang sama.

Rakyat bebas untuk bertukar-tukar pendapat dan tiada sesiapapun yang boleh dituduh,
ditangkap dan ditahan, melainkan ditentukan oleh undang-undang.
Setelah sistem feudal dihapuskan, sistem pentadbiran baharu dibentuk. Perancis telah
dibahagikan kepada 83 kawasan, luasnya lebih kurang sama besar dan sama jumlah
penduduknya.
Setiap kawasan (department) dibahagikan pula kepada daerah-daerah (cantons) dan
commune.
Penubuhan Kerajaan Raja Berperlembagaan
Menjelang bulan Julai 1791, Majlis Perhimpunan Kebangsaan telah menyiapkan satu
perlembagaan baru yang ditandatangani oleh Raja Louis XVI.
Berdasarkan idea Montesquieu melalui teori pengasingan kuasa yang diutarakannya,
kerajaan dibahagikan kepada tiga cabang iaitu badan legislatif, badan eksekutif, dan badan
judisiari.
Pemerintahan raja berperlembagaan berlangsung selama setahun kemudian sistem
pemerintahan Perancis bertukar menjadi republik.
Pengisytiharan Kerajaan Republik Keadaan negara Perancis masih tidak aman iaitu berlaku
perpecahan dalam kalangan pendukung revolusi, iaitu golongan jacobin dan girondin.
Perancis terlibat dalam peperangan dengan negara jiran mereka, iaitu Austria dan Prusia.
Keputusan perang diambil kerana ancaman puak imigres (bangsawan yang melarikan diri)
yang bekerjasama dengan kedua-dua kuasa berkenaan.
Maharaja Austria, Francis II dan Raja Frederick William II dari Prusia terlibat dalam
peperangan ini kerana mahu mempertahankan sistem monarki di Perancis.
Pada bulan April 1782, Perancis mengisytiharkan peperangan terhadap Austria. Manakala
Raja Louis XVI telah ditahan dalam penjara.
Pada bulan September 1792, Perhimpunan Perundangan digantikan dengan Constitutional
Convention.
Perkembangan ini menyebabkan negara Perancis diisytiharkan sebagai sebuah republik.
Pemerintahan Diktator Oleh Golongan Jacobin Dalam keadaan kacau-bilau dari ancaman
luar itu, sebuah badan telah ditubuhkan untuk menjaga hal ehwal dalam negeri iaitu
Jawatankuasa Keselamatan Awam.
Jawatankuasa ini banyak dianggotai oleh pengikut golongan Jacobin yang dipimpin oleh
Maximilien Robespierre Danton dan Marat. Pemerintahan diktator yang dikenali sebagai
Zaman Pemerintahan Ganas yang berlaku dari bulan Jun 1793 hingga Julai 1794.
Kumpulan ini mewujudkan Mahkamah Revolusi dan menggubal Undang-undang Syak.
Sesiapa sahaja yang disyaki musuh revolusi dan golongan yang menyokong raja dihukum
pancung dengan menggunakan gilotin.
Dikatakan pada zaman ini lebih 40 ribu orang dijatuhkan hukuman mati.
Malah, Raja Louis XVI dipancung dengan menggunakan gilotin pada 21 Januari 1793
manakala isterinya iaitu Marie Antoinnette juga dipancung menggunakan gilotin 16 Oktober
1793.

Robespierre juga dikenakan hukuman pancung dengan gilotin oleh puak-puak yang
menyokong parlimen.
Selepas kematian Robespierre pada 28 Julai 1794, berakhirlah Zaman Pemerintahan
Ganas di Perancis.
Keadaan tidak stabil berlarutan sehinggalah munculnya Napoleon Bonaparte mengambil
alih kuasa pemerintahan di Perancis pada penghujung tahun 1799.
Penubuhan Kerajaan Directory Selapas tamat pemerintahan ganas, sebuah perlembagaan
baru diperkenalkan pada bulan Oktober 1794.
Dengan itu, Constitutional Convention telah dibubarkan dan diganti dengan kerajaan baru
yang dikenali sebagai directory untuk mentadbir kerajaan.
Badan perundangan dan badan eksekutif telah ditubuhkan untuk melincinkan pentadbiran.
Badan perundangan terbahagi kepada 2 buah majlis iaitu Majlis Orang Tua (Council of
Elders) dan Majlis Lima Ratus (Council of Five Hundred).
Golongan yang memiliki harta berhak untuk mengundi dalam pilihan raya serta menjadi ahli
badan perundangan.
Badan eksekutif pula berada di tangan di directory yang dianggotai oleh 5 orang.
Pemerintahan kerajaan ini berakhir pada tahun 1799 apabila ia digulingkan oleh Napoleon
Bonaparte.
http://cikgustpm.blogspot.my/search/label/Perubahan%20Pemerintahan%20Raja%20Mutlak
%20Kepada%20Raja%20Berperlembagaan%20Di%20Perancis

RAJA MUTLAK DAN BERPERLEMBAGAAN DI PERANCIS


Pengenalan
1. Kemunculan negara bangsa pada abad ke-15M, telah menjadi asas bagi kemunculan
pemerintahan mutlak di Eropah pada abad ke-16M dan ke-17M seperti Perancis. Maksud
raja mutlak ialah pemerintahan raja tidak dikawal oleh parlimen dan segala arahan raja
merupakan undang-undang. Raja yang dilantik adalah atas kehendak Tuhan untuk menjadi
ketua kepada rakyat. Oleh itu, menjadi tanggungjawab rakyat untuk membantu raja dalam
menjalankan pentadbiran. Rakyat tidak boleh membantah perintah raja walaupun raja
memerintah dengan zalim.
2. Pemerintahan raja mutlak di Perancis muncul di dorong dengan lahirnya idea-idea oleh
pemikir-pemikir politik seperti Jean Bodin, Hugo Crotius dan Cardinal Duc de Richelien.
Jean Bodin mengesyorkan supaya Perancis diperintah oleh kerajaan pusat yang kuat
supaya boleh mengawal wilayah dengan lebih baik dan berkesan. Hugo Crotius pula
mengatakan sesebuah negara berhak mempertahankan negara dengan membela hukum
antarabangsa dan sesiapa yang mencabuli hukum antarabangsa akan dianggap
penceroboh. Manakala Cardinal pula, berpendapat kerajaan pusat yang kuat perlu untuk
menghadapi ancaman sekiranya pentadbiran dijalankan oleh ramai pihak. Untuk
menggelakkan daripada berlakunya ancaman atau penentangan maka rakyat tidak perlu
diberi pendidikan.
3. Menjelang abad ke-17, Perancis muncul sebagai antara negara yang terkuat di Eropah
menggantikan Sepanyol. Pemerintahan raja mutlak di Perancis dijalankan oleh Raja Louis
XIV (1643-1715) yang dikenali sebagai Grand Monarch yang memerintah selama 72 tahun.
Semasa pemerintahannya berjaya mewujudkan keamanan dan kemakmuran di Perancis.
4. Baginda mengukuhkan kedudukannya melalui pentadbiran pusat yang kukuh dan teratur.
Bagi memastikan dasar pemerintahannya dapat dilaksanakan dengan baik, baginda terlibat
dalam urusan pelantikan pegawai-pegawai kerajaan dan berjaya mengawal mereka dengan
dibantu oleh menteri-menteri yang berwibawa.
5. Raja Louis XIV mendapat sokongan padu daripada golongan bangsawan, Huguenot dan
institusi-institusi kerajaan. Perkembangan ini mengukuhkan kedudukan Raja Louis XIV
sebagai pemerintah monarki mutlak di Perancis. Untuk memperkukuhkan lagi
pemerintahnnya, Raja Louis XIV telah memperkenalkan beberapa dasar seperti:
a) Dasar Dalam Negara
Louis XIV menyusun semula pentadbiran pusat negara kepada empat majlis utama dan juga
telah melantik menteri-menteri yang berkebolehan untuk membantunya mentadbir seperti
Colbert (Menteri Kewangan), Le Tellier (Menteri Hal Ehwal Luar), Louvois (Menteri
Peperangan) dan Vauban (Menteri Ketenteraan). Louis juga menggunakan menteri yang
bertanggungjawab bagi malaksanakan dasar-dasar diraja di pelbagai provinsi Perancis.
Penyelia ditugaskan untuk menyelia pentadbiran, keadilan, pentadbiran dan pentadbiran
ketenteraan di peringkat daerah. Louis XIV percaya sebagai pemerintah mutlak bagi seluruh
Eropah, beliau harus hidup bergaya dengan itu beliau mendirikan istana besar di Versailles
dan di beberapa buah tempat lain. Arkitek-arkitek terkemuka digaji untuk mereka bangunan

dan pelukis-pelukis terkemuka mengindahkannya. Raja menetap di Versailles yang


dikelilingi oleh istana yang besar. Golongan bangsawan bergantung hidup kepada pencen
daripada raja dan dikehendaki tinggal dalam tempoh yang lama untuk mendapatkan
sokongan raja. Perkhidmatan awam terdiri daripada menteri-menteri yang berkebolehan
antaranya Jeans Baptiste Colbert sebagai menteri kewangan. Zaman Louis XIV juga zaman
keemasan bagi kesusasteraan Perancis. Antara tokoh seni yang terkenal ialah Racine dan
Moliere.
b) Dasar Ekonomi
Baginda melaksanakan dasar ekonomi merkantilisme untuk memastikan negaranya muncul
sebagai negara yang makmur . Melalui dasar Colbert, wujud perkembangan industri baru,
memansuhkan tarif tempatan, mengurangkan kadar bunga ke atas hutang kerajaan,
mengawal upah dan harga kebanyakan barangan. Dasar ekonomi Colbert telah
meningkatkan pendapatan kerajaan namun perbelanjaan untuk peperangan tempatan
semakin bertambah.
c) Dasar Ketenteraan
Melalui Louvis (Menteri Perang), Perancis telah mengadakan reformasi dalam ketenteraan
apabila raja mempunyai kawalan penuh ke atas ketenteraan. Baginda juga menghapuskan
dominasi golongan bangsawan ke atas bidang ketenteraan dan memulakan kawalan
langsung ke atas ketenteraan. Kerajaan juga bertanggungjawab merekrut tentera,
menyediakan perumahan dan bekalan makanan kepada golongan tersebut. Pelantikan
pegawai-pegawai tentera dilakukan berasaskan merit. Kesannya tentera Perancis muncul
sebagai tentera yang terkuat di Eropah ketika itu.
d) Dasar Agama
Dalam aspek agama raja bertindak untuk memaksa golongan bukan Katolik iaitu Huguenot
(Calvinis) untuk menerima agama Katolik. Edict of Nantes yang ditandatangani pada tahun
1598 yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk menganut agama pilihan mereka telah
dibatalkan oleh raja pada 1685. Tindakan Louis menyebabkan seramai 200 ribu penganut
bukan Katolik meninggalkan Perancis dan berhijrah ke England dan Amerika.
e) Dasar perluasan wilayah
Semasa pemerintahan Raja Louis, wilayah kekuasaan Perancis merangkumi Sungai Rhine
dengan Perancis menguasai wilayah-wilayah seperti Spanish Netherlands dan United
Province.
6. Pada tahun 1787, Raja Louis XIV telah memutuskan untuk mengadakan Perhimpunan
Orang-Orang Kenamaan untuk mengatasi masalah kewangan Perancis dengan
mengenakan cukai ke atas golongan bangsawan, gereja dan hakim.
7. Raja Louis XIV telah mengadakan persidangan parlimen buat kali pertama pada 5 Mei
1789 dengan mengikut cara lama yang memberi kelebihan kepada Estet (Parlimen)
Pertama dan Kedua, manakala Estet Ketiga diminta tunggu diluar dewan. Segala usul yang
dibincangkan akan diundi yang akan menyebelahi Estet Pertama dan Kedua. Estet Ketiga
menuntut supaya ketiga-tiga Estet disatukan dan pengiraan undi berdasarkan undi individu,
tetapi tidak mendapat persetujuan oleh Raja Louis XIV.
8. Pada 12 Jun 1789, Perhimpunan Kebangsaan (Parlimen Negara) telah diisytiharkan oleh
Estet Ketiga dan ini menandakan bermulanya Revolusi Perancis. Apabila pintu dewan
ditutup untuk anggota Perhimpunan Kebangsaan, mereka telah berkumpul di gelanggang

tenis dan mengangkat sumpah bahawa mereka tidak akan bersurai sehingga mereka
mengubal perlembagaan Perancis. Peristiwa ini dikenali sebagai Sumpah Padang Tenis.
9. Perhimpunan Kebangsaan (Estet Ketiga) menuntut konsep persamaan dan keadilan
dilaksanakan dan bukannya keistimewaan diberikan kepada rakyat berdasarkan hak atau
warisan turun temurun. Perjuangan mereka turut mendapat sokongan golongan miskin dan
sebahagian tentera yang dipimpin oleh Marshall de Broglie yang dihantar oleh Raja Louis
XIV.
10. Pada 14 Julai 1789, bangunan Bastille telah jatuh ke tangan golongan Perhimpunan
Kebangsaan (pemberontak) yang memberi semangat kepada golongan revolusi di kawasan
bandar dan desa. Peristiwa ini diperingati oleh rakyat Perancis sehingga kini dan tarikh ini
disambut setiap tahun sebagai Hari Kebangsaan Perancis.
11. Perhimpunan Kebangsaan juga telah berjaya menghapuskan sistem feudal,
perhambaan, golongan istimewa, monopoli golongan bangsawan dihapuskan, cukai yang
sama untuk semua, menghapuskan buruh paksa, menghapuskan cukai dan semua jenis
hak istimewa gereja ditarik balik. Penghapusan masyarakat feudal dan sistem feudal di
Perancis dikenali sebagai Hari Ogos.
12. Pada 26 Ogos 1789, parlimen telah meluluskan Perisytiharan Hak-Hak Manusia dan
Warganegara. Pengisytiharan ini telah mengiktiraf semua manusia dilahirkan dan kekal
bebas serta mempunyai hak yang sama. Ini rakyat bebas untuk bertukar-tukar fikiran selagi
tidak melanggar batas undang-undang.
13. Menjelang tahun 1791, Majlis Perhimpunan Kebangsaan telah menyiapkan satu
perlembagaan ini kerajaan dibahagikan kepada 3 iaitu badan legislatif, badan eksekutif dan
badan judisiari. Wujudnya perlembagaan ini maka bermulanya pemerintahan raja
berperlembagaan selama setahun kemudian sistem pemerintahan Perancis bertukar
menjadi republik.
14. Selepas itu, negara Perancis mengalami huru hara dan berlaku perpecahan dalam
kalangan pendukung revolusi iaitu golongan jacobin dan girondin. Akhirnya Perancis telah
diperintah oleh diktator Maximilien Robespierre dari golongan jacobin dan zaman ini dikenali
sebagai Zaman Pemerintahan Ganas. Mereka telah mewujudkan Mahkamah Revolusi dan
Undang-Undang Syak. Sesiapa disyaki musuh mereka dan menyokong raja akan dihukum
tembak atau pancung.
15. Raja Louis XIV dan isterinya Marie Antoinnette telah dihukum pancung dengan alat
gilotin. Robespierre sendiri dihukum pancung dengan menggunakan gilotin oleh penyokong
parlimen. Dengan ini berakhirlah zaman pemerintahan ganas di Perancis pada tahun 1794.
Perancis menjadi aman selepas pemerintahannya diambil alih oleh Napoleon

http://cikgustpm.blogspot.my/search/label/Raja%20Berkuasa%20Mutlak%20dan
%20Berperlembagaan%20di%20Perancis