Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN A: Bulat dan hitamkan jawapan yang betul (50 markah)

Bil Jawab Soalan Berikut:


1 Apakah kebaikan yang diperolehi daripada Jadual Harian bagi seorang pelajar ?
A. dapat merancang masa dengan baik
B. mempunyai masa tidur yang cukup
C. dapat bermain lebih dari masa yang ditetapkan
2 Antara matlamat Falsafah Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dari
segi ……
A. jasmani B. kebudayaan C. kewangan
3 Di antara berikut kemudahan yang manakah tidak disediakan oleh pihak sekolah ?
A. Skim pinjaman buku teks B. Rancangan makanan tambahan
C. Yuran sara hidup
4 Di antara berikut yang manakah tidak kita dapati semasa kita di sekolah ?
A. peluang bercampur gaul B. kemudahan pembelajaran dan pelajaran
C. pekerjaan masa depan
5 Identiti sesebuah sekolah dapat dikenal pasti melalui..............
i. bendera sekolah ii. bangunan sekolah
iii. lagu sekolah iv. lencana sekolah
A. i, ii, iii B. i, iii, iv C. ii, iii, iv
Bagimanakah caranya seseorang pelajar dapat mengharumkan nama sekolah mereka ?
i. menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam akedemik
6 ii. mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah
iii. melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti sekolah
iv. melibatkan diri dengan pelajar nakal
A. i , ii B. ii, iii, iv C. i, ii, iii
Encik X tidak memakan daging lembu kerana dianggap haiwan suci.
7 Pernyataan di atas menununjukkan Encik X adalah seorang penganut agama……..
A. Islam B. Kristian C. Hindu
Surau dan masjid adalah tempat beribadat bagi penganut agama……….
8
A. Kristian B. Hindu C. Islam
Cap Goh Mei ialah perayaan yang disambut oleh kaum
9
A. Melayu B. Kadazan C. Cina
Hari kelahiran Guru Nanak biasanya disambut oleh kaum atau masyarakat yang
10 beragama....
A. Sikh B. Islam C. Kristian
Kemudahan yang manakah bukan untuk kegunaan murid di sekolah?
11
A. Pejabat B. Bilik Akses C. Makmal Sains
Yang mana antara berikut bukan cara menjaga kemudahan awam dengan baik?
A. Gunakan jejantas semasa melintas
12
B. Letakkan kenderaan di tempat yang betul
C. Buang sampah di tepi tong sampah yang disediakan
Yang manakah tidak termasuk dalam “kemudahan awam”?
13
A. Telefon awam B. Tandas Awam C. Perumahan Awam

1
Talian kecemasan 994, sebelum ini dikhususkan untuk menghubungi…
14
A. Polis B. Bomba C. Hospital
Antara berikut, manakah panggilan kepada Bomba yang dianggap satu kesalahan?
15
A. Panggilan kebakaran B. Panggilan Khidmat Khas C. Panggilan Palsu
Aktiviti Rukun tetangga yang selalu sesuai ialah:
i- Hari Keluarga ii- Gotong Royong
16
iii- Sambutan Perayaan iv- Pertandingan Memasak
A. i, ii & iii B. ii, iii & iv C. semua di atas
Siapakah yang bertanggung jawab mengurus pentadbiran sesebuah sekolah ?
17
A. Guru B. Guru Besar C. Pengurus kantin
Antara berikut yang manakah merupakan tujuan peraturan sekolah diadakan?
A. Menyusahkan murid-murid
18
B. Menggalakkan gejala tidak sihat
C. Melicinkan pentadbiran sekolah
Encik M ialah orang yang bertanggungjawab mentadbir sesebuah daerah di Negeri Perak.
19 Jawatan Encik M ialah ……………
A. Ketua Kampung B. Pegawai Daerah C. Penghulu
Jiran Meng Huat berasal dari Sarawak. Mereka merayakan hari Gawai. Tarian tradisional
20 mereka ialah tarian ngajat. Apakah keturunan jiran Meng Huat ?
A. Melayu B. Kadazan C. Melanau
Baju Kurung dan Teluk Belanga adalah pakaian tradisional bagi masyarakat.................................
21
A. Cina B. India C. Melayu
Pilih adat budaya kaum India dari senarai di bawah:
i- Menulis nama bayi di atas beras kunyit
ii- Memakaikan rantai emas pada bayi yang baru lahir
22
iii- Majlis berkhatan
iv- Majlis cukur jambul
A. i, ii & iii B. ii, iii & iv C. i & ii sahaja
Antara berikut yang manakah bukan perayaan disambut oleh orang Islam
23
A. Tahun Baru Cina B. Hari Raya Korban C. Maulidurrasul
Susunan adat orang Melayu semasa perkahwinan
i- Merisik ii-Meminang iii- Bertunang
24
iv-Akad nikah v- kenduri kahwin
A. i, ii, iii, v, vi B. v, ii, i, iii ,iv C. i, ii, iii, iv, v
Pesta ______ disambut secara besar-besaran di negeri Sabah
25
A. Kaamatan B. Kenduri C. Kemerdekaan

BAHAGIAN B (50 markah)

1. Susun langkah-langkah untuk menyediakan sebuah buku skrap ‘Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan’.

Mempamerkan buku skrap di Sudut Pendidikan Sivik &


Kewarganegaraan
Menulis kandungan buku skrap
Mendapatkan makluman tentang dari akhbar, majalah dan internet.
Memilih tajuk yang sesuai berdasarkan
2 nasihat guru.
Menampal keratan maklumat yang diperolehi pada kertas A4.
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
(10 markah)

2. Suaikan ungkapan dibawah dengan pasangan yang sesuai

Kerja kumpulan Kerja sepasukan


Bagai aur Tinggi pulangan
Bersatu teguh Dengan tebing
Utamakan Bercerai roboh
Bulat air Kerana pembetung
(10 markah)

3. Letakkan Nama penganut yang sesuai berdasarkan pernyataan dibawah:

Puan Rashidah----Tok Batin Aki-----Marimuthu---Lim Kok Beng----- Jonnathan

1. Ajaran Tao berfokuskan pada keharmonian diri, manakala ajaran Confucius


mengajar hidup harmoni
2. Kasih saying boleh dipupuk melalui dharma, tanggungjawab yang perlu
dilaksanakan oleh setiap keluarga
3. Menurut agama Kristian, tonggak keharmonian dalam keluarga ialah kasih
sayang.
4. Islam sangat mementingkan anak-anak menghormati ibubapa, selalu
melaksanakan ajaran Islam, hormat-menghormati sesama ahli keluarga.
5. Orang Asli mengamalkan budaya menurunkan ilmu dan kemahiran kepada
anak masing-masing
(10 markah)

4. Senaraikan 5 kawasan di sekolah anda yang boleh dibersihkan semasa ‘Hari Gotong Royong
Peringkat Sekolah”

1. _____________________ 2. ________________________
3. _____________________ 4. ________________________
5. _____________________ (10 markah)

Anda mungkin juga menyukai