SET 7 - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU ( PERTANIAN) TINGKATAN 2

ARAS SOALAN R S T 1 ORGANISASI BENGKEL (T1) 1 1 1.1 Pengurusan organisasi bengkel 2 REKABENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK (T1) 1 2.1 Pengenalan reka bentuk dan Teknologi 2.2 Faktor Reka Bentuk 2 2.3 Jenis Bahan dan Pengikat 1 1 2.4 Alatan Tangan dan Mesin Proses Reka Bentuk 2.5 2.6 Reka Bentuk Projek 3 ELEKTRIK (T1) 1 3.1 Sumber dan Kegunaan Elektrik Jenis Wayar dan Penyambungan 1 3.2 4 KERJA PAIP (T1) 2 4.1 Sistem Bekalan Air Di Rumah 4.2 Jenis, Penyambungan dan Bahan Pemasangan 1 1 4.3 Jenis dan Kelengkapan Paip 4.4 Kerja Penyelenggaraan 5 JAHITAN (T1) 1 5.1 Mesin Jahit 5.2 Penghasilan Artikel 6 TANAMAN HIASAN (T1) 1 1 6.1 Pembiakan Secara Keratan Batang 1 6.2 Penanaman Anak Pokok 1 6.3 Penjagaan Anak Pokok 7 KOMPOS (T1) 7.1 Pengenalan Kompos 1 1 7.2 Bahan Kompos 1 7.3 Pembinaan Kompos 1 7.4 Pengurusan Kompos 8 TANAMAN SAYURAN (T1) 1 8.1 Jenis Sayuran 8.2 Penyediaan Tapak 1 8.3 Penanaman 8.4 Penjagaan 8.5 Pungutan Hasil 1 8.6 Giliran Tanaman 9 REKABENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK (T2) 2 1 9.1 Faktor Reka Bentuk 2 1 9.2 Jenis Bahan dan Pengikat 2 1 9.3 Alatan Tangan dan Mesin 2 1 9.4 Proses Reka Bentuk

JUM 2 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 0 2 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3 4 3

NO SOALAN 1,2 3 4,5 6,7 8 9 10 11,12 13,14 15,16 17 18 19 20,21 22 23

1 1

1

1

1

24,25 26 27 28 29

30 31,32,33 34,35,36 37,38,39,4 0 41,42,43

1

9.5 Reka Bentuk Projek 10 ELEKTRONIK (T2)

1

1

1

3 0 5 1 4 0 2 1 1 0 0 0 60

44,45,46 47,48,49,5 0,51 52 53,54,55,5 6 57,58 59 60

2 2 10.1 Nama, Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik 1 10.2 Membaca dan Menterjemah Lukisan Skematik 1 10.3 Penghasilan Projek dan alatan tangan 2 11 LUKISAN TEKNIK (T2) 1 11.1 Peralatan dan Bahan Lukisan Teknik 1 1 11.2 Jenis Garisan 11.3 Unjuran Ortografik 16 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
16.1 JUMLAH SOALAN

1 1

1

30

20

10

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.