Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PERTEMUAN BERSEMUKA PROGRAM PESISIR (SARJANA KERJA KURSUS SEPARUH MASA)

Semester 2 - Sesi 2015/2016


Program
Semester
Pusat Pembelajaran Wilayah (PPW)
Minggu

: Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional - MBV


: Semester 5

Bilik Kuliah : Bilik Tutorial 1 (Perpustakaan)

: UTHM

Tarikh Kemaskini : 15 Februari 2016


JUMAAT

Tarikh

8.30-10.30

11.00-13.00

Minggu 1 11 & 12 Mac 2016


Minggu 2 18 & 19 Mac 2016
Minggu 3 25 & 26 Mac 2016
Minggu 4
1 & 2 April 2016
Minggu 5
8 & 9 April 2016
Minggu 6 15 & 16 April 2016
Minggu 7 22 & 23 April 2016
Minggu 8 29 & 30 April 2016
Minggu 9
6 & 7 Mei 2016
Minggu 10 13 & 14 Mei 2016
Minggu 11 20 & 21 Mei 2016
Minggu 12 27 & 28 Mei 2016
Minggu 13
3 & 4 Jun 2016
Minggu 14 10 & 11 Jun 2016
Minggu 15 17 & 18 Jun 2016
Minggu 16 24 & 25 Jun 2016
3 - 21 Julai 2016

KOD
KURSUS

NAMA KURSUS

14.00-16.00

SABTU
16.30-18.30

20.00-22.00

8.30-10.30

11.00-13.00

14.00-16.00

MBC10104
MBE22603

MBC10104
MBE22603

MBC10104
MBE22603

MBC10104
MBE22603

MBC10104
MBE22603

MBC10104
MBE22603

MBC10104

MBC10104
* Hari Wesak (21 Mei 2016)
MBC10104
* Hari Keputeraan Agong (4 Jun 2016)

MBC10104

MBC10104

16.30-18.30

MBC10104
Minggu Ulangkaji
Peperiksaan Akhir (2 @ 3 minggu)

PENSYARAH

Jam Pertemuan
NO.TEL (HP)
(Kuliah : Amali)

EMAIL

MINGGU

MBC10104

Teknologi Maklumat Dan Aplikasi Multimedia

Dr. Fazlinda binti Ab. Halim

42 jam(K)
42 jam(A)

019-7575958

fazlin@uthm.edu.my

1,4,7,10,1
2,15

MBE22603

Kepimpinan Dan Pengurusan Dalam PTV

Dr. Normah binti Zakaria

42 jam(K)

017-3436261

norma@uthm.edu.my

2,5,8

MBE22804

Projek Sarjana 2